İletişim +90 312 267 16 11

Cungar Hanlığı`nın Siyasi Tarihi, 2008

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Ekrem KALAN
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 230
  • Dil :
  • ISBN : 9789751620910
  • Barkod : 9789751620910
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 

GİRİŞ
CUNGAR HANLIĞI'NI KURAN OYRADLAR 
A. Oyrad Adının Anlamı ve Oyradların Tarih Sahnesine Çıkışları 
B. XIII. Asırdan İtibaren Oyradların Kısa Tarihçesi 

I. BÖLÜM
CUNGAR HANLIĞI'NIN KURULUŞU VE GALDAN BOŞGOT HAAN 
A. XVII. Asırda Orta Asya'daki Siyasî Panorama 
B. XVII. Asrın Başlarında Oyradlar ve 1640 Moğol-Oyrad Kanunu (İhTsaaz) 1

1. Hoşuudlar ve Guuşi Han'ın Kukunor ve Tibet'i Hâkimiyeti Altına Alması 
2. 1640 Mogol-Oyrad Kanunu (İh Tsaaz) 
C. Cungar Hanlığı'nm Kuruluşu 
1. Cungar Hanlığı'nm Kuruluşu Öncesindeki Siyasî Durum 
2. Galdan'm Çocukluğu ve Gençliği 
3. Galdan'ın Cungar Hanlığı'nı Kurması 
II. BÖLÜM
GALDAN BOŞGOT HAANTN DIŞ POLİTİKASI VE SİYASÎ FAALİYETLERİ 
A. Galdan Boşgot Haan'm Rusya Politikası 
B. Galdan'm Kukunor, Kazak-Kırgız ve Doğu Türkistan Politikası 
C. Galdan Boşgot Haan'm Halha Politikası 

1. Hüren Belçir Kurultayı 
2. Cungar-Halha Savaşı (1688-1691) 
3. Halha'nın Mançu Hâkimiyetine Girmesi 
D. Çin'de Mançu Hâkimiyetinin Kurulması ve Galdan Boşgot Haan Döneminde Mançu İmparatorluğu ile İlişkiler 
E. Cungar-Mançu Savaşları ve Galdan Boşgot Haan'ın Sonu 
1. Ulahuy Nehri Savaşı 
2. Ulaan Budan Savaşı 
3. Zuun Mod Savaşı ve Galdan Boşgot Haan'ın Sonu 
F. Galdan Boşgot Haan'ın İdarî ve Ekonomik Reformları 

III. BÖLÜM
TSEVEEN ARAVDAN DÖNEMİ CUNGAR HANLIĞI 
A. Tseveen Aravdan'ın Haan Olmadan Önceki Faaliyetleri 
B. Tseveen Aravdan'ın Dış Politikası ve Siyasî Faaliyetleri 
1. Tseveen Aravdan Döneminde Rusya ile İlişkiler 
a. Rus Çarlığı ile İlişkiler 
b. İtil Kalmuklan ile İlişkiler 

2. Tseveen Aravdan'ın Saltanatı Döneminde Kazak-Cungar İlişkileri ve Kazak Topraklarının İşgali 
3. Tseveen Aravdan Döneminde Cungar Hanlığı'nın Kukıınor, Tibet ve Mançu Politikası ile Cungar-Mançu Savaşları 
a. Kukunor Hoşııudları ile İlişkiler ve Tibet'in Cungarlar Tarafından İşgali 
b. Mançular ile İlişkiler ve Cungar-Mançu Savaşları 
c. Kukunor'da Mançu Hâkimiyetine Karşı İsyan 
C.   Tseveen Aravdan'ın Getirdiği Yenilikler ve Ekonomiye Yönelik Reformları 

IV. BÖLÜM
GALDANTSEREN HAAN DÖNEMİ VE HANLIĞIN ESKİ GÜCÜNE KAVUŞMASI 
A. Galdantseren Haan'ın Taht Mücadeleleri ve Haan Olmadan Önceki Siyasî Faaliyetleri 
B. Galdantseren Haan'ın Dış Politikası 

1. Rusya İle İlişkiler 
2. Galdantseren Haan Döneminde Kazak Hanlığı ile İlişkiler 
3. Galdantseren Haan'ın Mançu Politikası ve Cungar-Mançu Savaşları 
 
C. Galdantseren Haan Döneminde Yapılan İdarî, Ekonomik ve Askerî Reformlar 
1. İdarî Teşkilatta Yapılan Reformlar 
2. Askerî Reformlar 
3. Hanlığın Ekonomisini Güçlendirmek İçin Yapılan Faaliyetler 

V. BÖLÜM
CUNGAR HANLIĞI'NIN YIKILIŞI VE CUNGARLAR'IN 1755-1758
YILLARI ARASINDA MANÇULARA KARŞI VERDİĞİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ 
A. Galdantseren'in Ölümü Sonrasında Meydana Gelen Taht Mücadeleleri ve Hanlığın Zayıflaması 
B. Lamadorj'un Cungar Hanı Olması ve Faaliyetleri 
C. Davaatsi'nin Cungar Tahtını Ele Geçirmesi ve Hanlığın Parçalanması 
1. Davaatsi ile Amarsana Arasındaki Mücadeleler  
2. Amarsana'nın Mançulara Sığınması ve Mançularla İttifakı 
D. Mançu Ordusu'nun Cungarya'yı İşgali  
E. Cungarya'da Mançu Hakimiyetine Karşı Başlatılan Büyük İsyan (1755-1758) 
1. Cungarya'daki Büyük İsyan ve Amarsana 
2. İsyanın Bastırılması ve Amarsana'nın Ölümü 
SONUÇ 
EKLER 
KAYNAKLAR
DİZİN