İletişim +90 312 267 16 11

Dışişlerinde 34 Yıl 3.cilt, 2008

₺28.00 ₺16.80
  • Yazar: Feridun Cemal ERKİN
  • Basım Yılı: 2008
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XVI. Dizi, Sayı: 40-c
  • Dil :
  • ISBN : 9789751620941
  • Barkod : 9789751620941
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

MADRİD BÜYÜKELÇİLİĞİ Madrid 3
İspanya'ya ilişkin bazı bilgiler 3.— İlk temaslar ve izlenimler 3.— Savarona Barcelona'da 10.— Madame Franco 11.— Fas Sultanı'nın İspanya'yı ziayreti 12.— Eşimin rahatsızlığı 16.— Dulles'in Madrid'i ziyareti 19.— John Foster Dulles'in sözleri 24.— Bir imamın hikâyesi 24.— Kültür anlaşması 25.— Franco—Don Juan görüşmesi 25.— Öğrenci akımları 26.— İspyanyol falanjı 27.— Memlekete kısa bir seyahat 28.— Bir Amerikalı dostun ziyareti 28. — Becerikli eski bir yurttaş 31.—
Ekonomi ve Dış Ticaret 32
Türkiye—İspanya ekonomik ilişkileri 32.—
Dış Politika 34
Dış politika unsurları 35.—
Sosyal İlişkiler 38
6-7 Eylül olayları 38.— İspanya'da bir seyahat 38.— İspanya ve Avrupa 41.— Dost devletler 45.— İspanya-Sovyet Rusya ilişkileri 46.— Mayorka'ya bir seyahat 46.— Yalnızlıktan kurtulma çabaları 46.— İspanya-Amerika ilişkileri 47.— Yeni İspanya Hükümeti 48.— Yeni Bakan 50.— Süveyş Buhranı 51.— Macaristan sorunu 57.— Suudî Arabistan Kralı'nın ziyareti 58.— Ankara'ya davet 59.— Eşimin hatırasına bir hayır eseri 59.— Paris Büyükelçiliği'ne atanıyorum 60.— Hakkımda bir makale 63.— Paris'e hareket 65.—
PARİS BÜYÜKELÇİLİĞİ 67
Paris 69
İlk temaslar 69.— Büyükelçiliğin durumu 69.— Güven mektubumu takdim ettim 70.— Cumhurbaşkanına hitabım 70.— Cumhurbaşkanının cevabı 71.— Dışişleri Bakanını ziyaret 72.— Bir davet 74.— Creusot fabrikaları hakkındaki konferansım 79.— Yahya Kemal Beyatlı 83.— Büyükelçilik binası 83.— Boğaz Köprüsü Projesi 86.— Büyükelçiler ödülü 87.— Avrupa Ordusu tartışmaları 89.— Basınla ilişkiler 90.— İspanya Dışişleri Bakanı'nın bir mektubu 91.— İspanya Dışişleri Bakanı'nın bir mektubu 91.—
NATO Konseyi'nin Devlet ve Hükümet Başkanları Seviyesinde toplantısı 93
Profesör Doktor Nihat Reşat Bel ger fahri doktor 96.— Millî günlerimiz 96.— Yeni bir Basm Ataşesi 96.— Bir Türk defilesi 97.— Boğaziçi Köprüsü 98.— Fransız seçim sistemi 99.—
Fransa-Kuzey Afrika İlişkileri Cezayir İsyanı 101
Fransa—Tunus ilişkileri 101.— Fransız sömürgelerinin isyan sebepleri 105.— Pflimlin Hükümeti 105.— Korsika isyanı 106.— General de Gaulle ile temaslar 106.— Sömürgecilik ve Cezayir 106.— Milliyetçi Hareket 111.— Pflimlin'e güvenoyu 114.— Cezayir'de isyan durumu 118.— Cezayir Hükümeti'nin kurulması 119.— Cezayir petrolü 119.— Yeni Hükümet 123.— Yeni Hükümet iş başında 123.—
General de Gaulle Başbakan 125
Beyrut ve Trablus'ta ayaklanmalar 125.— Başbakan de Gaulle ile görüşmem 125.— Fransa—Almanya ilişkileri 128.— Ali Han'ın bir ziyafeti 129.— Resmî iş dışında meşguliyetler 129.— 14 Temmuz Fransız Ulusal Bayramı 132.— De Gaulle—Adenauer görüşmeleri 136.— Fransa—Sovyetler Birliği ilişkileri 137.— Türk Etüdleri Enstitüsü 139.— Eşime adadığım hayır eseri 140.— Bir Akademik Derneğe davet 144.— Enstitü'de bir konferans veriyorum 146.— Yeni Anayasa Kanunu 148.— Anayasa referandumu 151.— Dördüncü Cumhuriyet hakkında düşünceler 153.—
Beşinci Cumhuriyet 154
General de Gaulle Cumhurbaşkanı 154.— Mezunen memlekete gidiyorum
161. — Profesör Muzaffer Şevki Yener 162.— Hanedan mensuplarının bir isteği
162. — Elçiye zeval olmaz 163.— Marsilya Ticaret Odası'nı ziyaretim 164.—
Türkiye—Fransa Ekonomik İlişkiler 167
1954—1958 dönemi 167.— 1958—1960 dönemi 169.— Tütün konusu 169.— Aralık 1958 malî kararları 170.—
Paris Hukuk Fakültesi Eski Mezunları Derneği 171
Marsilya'da üzücü bir olay 171.—
Şahsımı, Mevkiimi İlgilendiren Mutlu Olaylar 173
Enstitü üyeliğine seçiliyorum 173.— Enstitü'de kabul törenindeki nutkumun tercümesi 179.—
Paris'te Görevime Son Veriliyor 184
Bakanlığın karan 184.— Kruşçef'in Paris'e resmî ziyareti ve benimle bir konuşma 187.—
Kıhç Töreni 190
Hakkımda söylenen nutuklar 190.— General de Gaulle'e veda 197.— Vali ve Belediye Meclisi Başkanına veda 199.— Enstitü ile son temaslar 199.— Akademisyen Henri Troyat 199.— Aldığım bazı veda mektupları 200.— Pasteur Vallery—Radot'un mektubu 201.— Veda davetleri 201.— Joxe'un daveti 202.—

Fransa Enstitüsü Hakkında Kısa Bilgi 204
Legion d'Honneur Nişanı 205.—

Fransa Hakkınad İzlenimlerim 206
Başkan de Gaulle hakkındaki izlenimlerim 209.— Fransız nükte zarafeti 212.—

Memlekete Avdet 216
Marsilya Belediyesinde veda töreni 216.— Vapurla İstanbul'a avdet 218.—
LONDRA BÜYÜKELÇİLİĞİ Londra 221
İstanbul görüşmeleri 225.— Londra'ya varış 225.— Akademi'ye bir ziyaret 227.— Emel Zorlu 228.— Güven mektubumu Kraliçeye veriyorum 228.— Parlamentonun açılması 230.— Lord home ile ilk temaslarım 231.— Lord Home ile yeni bir görüşme 233.— Endonezya'ya silah yardımı 234.— Elçilikler arası ziyaretler 234.— Başbakanın kabulü 236.— Türk—İngiliz Dostluk Derneğinin yıllık yemeği 237.— Lord Bossom'un bir ziyafeti 237.— Almanya Başbakanının Londra'yı ziyareti 238.— Yunanistan Devlet Adamlarının ziyareti 240.— Ziyaretten sonra şu bildiri yayınlandı 240.— Kıbrıs Commonwealth üyesi 240.— Kdward Heath ile görüşme 241.— Kennedy—Macmillan görüşmeleri 242.— Viyana görüşmeleri 244.— Sadi Koçaş 246.— Kuveyt sorunu 247.— Tunus sorunu 249.—

Almanya ve Berlin sorunları 241
Berlin sorunu 253.— Müttefiklerin Sovyetlere notası 254.— Lord Home ile bir tartışma 257.— Finlandiya'ya Rus notası 260.— Almanya sorunu 261.— Kişisel izlenimlerim 263.— Almanya sorunu Lordlar Kamarasında 267.— Lord Home şerefine ziyafetimiz 267.—

Çeşitli Olaylar 268
Başkan de Gaulle ve Cezayir 268.— Sosyal İlişkiler 268.— Konserler 270.— Millî Eğtiim Ataşesi 271.— İsmail Rüştü Aksal ve eşi 271.— İrlanda'ya bir seyahat 272.— Başbakanın Paris seyahati 273.— Alman tank taburum İngiltere'de talimi 273.— Lord Scarborough'un ziyafeti 274.— Lord Home ile b görüşme 274.— Macar Elçisinin ziyareti 275.— Yassı Ada Kararları 277-Başbakan Macmillan'm New York seyahati 278.— Dag Hammerskjold'un ölün 278.— Gana sorunu 279.— De Gaulle—Macmillan görüşmeleri 280.—

Suriye'deki Darbe 282
Suriye'nin Mısır'dan ayrılması 282.— Suriye'nin Arap Birliği'nde ayrılması 284.— Suriye olayından sonra durum 285.— Kraliçenin Amcasır ziyafetimiz 286.—
Birleşmiş milletler 287
Birleşmiş Milletler sorunu 287.— Kongo'da durum 290.— Dış Ticar Konseyi'nin ziyafeti 294.— Başbakanın Amerika seyahati 295.— Bermuda'd; sonra 297.— Endonezya ve Hollanda 298.— General Kasım'ın tutumu 298-Kraliçenin yılbaşı mesajı 299.— Avam Kamarasında konuşmalı yemekler 299-Bir müzik suali 301.— Macmillan—Adenauer görüşmeleri 302.— Lord Home'ı bir nutku 304.— İtalyan Başbakanının ziyareti 307.— Edward Heath ile h görüşmem 308.— İngiltere ve Ortak Pazar 3098.— Başbakanın silahlann hakkında beyanatı 310.— Ankara'ya davet ediliyorum 311.— Londra'ya avdeti 315.—

Times Gazetesi'nde Hakkımda Yayımlanan Bir Yazı 317
Bağlanış ve Bazı Düşünceler 319
Kraliçe 323.— Seçim sistemi 323.— Parlamento 324.— Meclisin yetkik 326.— Lord Şansölye 327.— Kabine 328.— Başbakanın görevleri 329.— D politikaya genel bakış 332.— İngiltere ve Ortak Pazar 334.—
ingiltere Hakkında Genel İzlenimler 338
Dışişleri Bakanlığı 341.— Nükte 342.—
Genel Düşünceler 346
Diplomasi 346.— Dış Politika 352.— Kültür 359.— Milliyetçilik 362.-Batı Avrupa uygarlığı 363.—
Ek 371 Dizin 375
Resimler