İletişim +90 312 267 16 11

Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar (Kırım Hanlığı Tarihine Dair Kaynaklar), 2009

₺40.00 ₺24.00
  • Yazar: V. V. Velyaminov-ZERNOV, A. Melek ÖZYETGİN (Haz.), İlyas KEMALOĞLU (Haz.)
  • Basım Yılı: 2009
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I. Dizi, Sayı: 5
  • Dil : Kırım Türkçesi
  • ISBN : 9789751622105
  • Barkod : 9789751622105
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KIRIMGA DAİR YAZULAR
Kırım Yurtına ve Ol Taraflarga Dair Bolgan Yarlıglar ve Hatlar

No 1 I Mehmed Giray Han’dan (bin Mengli Giray Han) Rus knezlerine ve ileri gelenlerine verilen şartname (9 Zilkade 926) (21 Ekim 1520)2

No 2 I Devlet Giray Han’dan (bin Mengli Giray Han) Üsküp Haznedarı ve Koral Beylerine (24 Zilkade 981) (17 Mart 1574) 5

No 3 II Gazi Giray Han’dan (bin Devlet Giray Han) Rus Çarlığından Baris’e (Boris) (Zilkade, 998) (Eylül, 1590) 8

No 4 II Gazi Giray Han’dan (bin Devlet Giray Han) Leh Kralı III Zygmunt’a (Cemaziyelevvel, 1000) (Şubat 1592) 9

No 5 II Gazi Giray Han’dan (bin Devlet Giray Han) Leh Kralı III Zygmunt’a (Cemaziyelevvel, 1000) (Şubat-Mart, 1592)13

No 6 I Selamet Giray Han’dan (bin Devlet Giray Han) Leh Kralı III Zygmunt’a (Tarihsiz)18

No 7 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Gazi Giray Han) Leh Kralı III Zygmunt’a (Tarihsiz) 19

No 8 III Mehmed Giray Han’dan Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (28 Zilkade 1033) (Ağustos/Eylül 1624)20

No 9 Şahin Giray Sultan’dan (bin Saadet Giray Han) Leh Knezine (Tarihsiz) 24

No 10 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Zilkade ayının sonlarında, 1037) (Temmuz/Ağustos 1628)26

No 11 Devlet Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Zilhicce ayının başında, 1037) (Ağustos 1628)31

No 12 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Cemaziyelevvel’in başında, 1038) (Aralık/Ocak 1628/1629)34

No 13 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Zilhicce ayının ortalarında, 1038) (Temmuz/Ağustos 1629)41

No 14 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Şaban ayının sonunda, 1039) (Mart/Nisan 1630) 48
No 15  Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Ramazan ayının başlarında, 1039) (Nisan/Mayıs 1630) 51

No 16 Devlet Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Zilhicce, 1039) (Temmuz/Ağustos 1630)62

No 17 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Rebiyülevvel ayının başlarında, 1040) (Kasım/Aralık 1630)65

No 18 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Cemaziyelevvel ayının sonunda, 1041) (Kasım/Aralık 1631) 76

No 19 Mehmed Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralına (III Zygmunt ya da IV Vladislav (?)) (Muharrem ayının sonunda, 1042) (Temmuz/Ağustos 1632)83

No 20 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Leh Kralına (III Zygmunt ya da IV Vladislav (?)) (Rebiyülevvel ayının ortalarında, 1042) (Eylül/Ekim 1632) 85

No 21 Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Cemaziyelevvel ayının başında, 1042) (Kasım/Aralık 1632) 89

No 22
Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem ayının başında, 1043) (Temmuz/Ağustos 1633)98

No 23
Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Recep ayının başında, 1043) (Ocak 1634)100

No 24
Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının ortalarında, 1043) (Nisan/Mayıs 1634)104

No 25
Canıbek Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Cemaziyelevvel ayının ortalarında, 1044) (Ekim/Kasım 1634)113

No 26
Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Cemaziyelevvel ayının ortalarında, 1044) (Ekim/Kasım 1634)118

No 27
İnayet Giray Han’dan (bin Gazi Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının sonunda, 1044) (Nisan/Mayıs 1635)120

No 28
Hisam Giray Sultan’dan (bin Gazi Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilhicce ayının sonunda, 1044) (Mayıs/Haziran 1635)122

No 29
Ali Beg’den (İnayet Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülahir ayının ortalarında, 1045) (Eylül/Ekim 1635)127

No 30
İnayet Giray Han’dan (bin Gazi Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülahir ayının sonunda, 1045) (Eylül/Ekim 1635)131


No 31
İnayet Giray Han’dan (bin Gazi Giray Han) Defter (Moskova ile yapılan yeni barış
antlaşmasında talep edilenlerin yazıldığı kayıtlar) (Rebiyülahir ayının sonlarında, 1045)
(Eylül/Ekim 1635)  137

No 32
Hisam Giray Sultan’dan (bin Gazi Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(24 Safer 1046) (28 Temmuz 1636)147

No 33
İnayet Giray Han’dan (bin Gazi Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülevvel ayının sonunda, 1046) (Ağustos/Eylül 1636) 150

No 34
Can Timür Beg’den (Bahadır Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Safer ayının ortalarında, 1047) (Haziran/Temmuz 1637)155

No 35
I Bahadır Giray Han (bin Selamet Giray Han) dönemine ait hazine ve
tiyiş kayıtları (Bayram ayı, 1047) (1637/1638) 160

No 36
I Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının sonunda, 1047) (Mart/Nisan 1638) 190

No 37
I Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının sonunda, 1047) (Mart/Nisan 1638) 195

No 38
Safa Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının sonunda, 1047) (Mart/Nisan 1638) 200

No 39
Sefer Gazi’den (İslam Giray Sultan’ın İşik Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilhicce ayının başında, 1047) (Nisan/Mayıs 1638) 202

No 40
I Bahadır Giray Han (bin Selamet Giray Han) döneminde Han sülalesine
gelen tiyişlerin kayıtları (Küçük Bayram ayı, 1047) (1637/1638)204

No 41
I Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(1048) (1638/1639)224

No 42
İslam Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Cemaziyelevvel ayının başlarında, 1049) (Eylül/Ekim 1639)228

No 43
İslam Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(15 Şaban 1049) (11 Aralık 1639)230

No 44
Muhammed Şah’dan (I Bahadır Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şaban, 1049) (Kasım/Aralık 1639)232

No 45
Sefer Gazi’den (İslam Giray Sultan’ın İşik Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Ramazan, 1049) (Aralık/Ocak 1639/1640) 234

No 46
I Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şevval, 1049) (Ocak/Şubat 1640)235

No 47
Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(10 Şevval 1049) (3 Şubat 1640)236

No 48
I Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem ayının sonunda, 1050) (Nisan/Mayıs 1640)238

No 49
İslam Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem ayının sonlarında, 1050) (Nisan/Mayıs 1640)243

No 50
Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem ayının son gününde, 1050) (Nisan/Mayıs 1640)245

No 51
Bayram Aga’dan (I Bahadır Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem ayının son gününde, 1050) (Nisan/Mayıs 1640)247

No 52
Can Timür Bey’den (I Bahadır Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem, 1050) (Nisan/Mayıs 1640)248

No 53
I Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Rebiyülahir, 1050) (Temmuz/Ağustos 1640) 252

No 54
Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Rebiyülahir ayının sonlarında, 1050) (Temmuz/Ağustos 1640)256

No 55
İslam Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Cemaziyelevvel ayının başlarında, 1050) (Ağustos/Eylül 1640)260

No 56
İslam Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının başında, 1050) (Şubat/Mart 1641)263

No 57
Bahit Giray Sultan’dan (I Bahadır Giray Sultan’ın oğlu) Leh Kralı IV Vladislav’a
(1050) (1640/1641)266

No 58
Canmirza Aga’dan (IV Mehmed Giray Han’ın Baş Haznedarı) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (15 Şevval 1051) (17 Ocak 1642)267

No 59
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülevvel ayının ortasında, 1052) (Eylül/Ekim 1642)268

No 60
Can Timür Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Rebiyülevvel ayının ortalarında, 1052) (Mayıs/Haziran 1642) 269

No 61
Can Timür Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Rebiyülevvel ayının ortalarında, 1052) (Mayıs/Haziran 1642) 271

No 62
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Recep, 1052) (Eylül/Ekim 1642)273

No 63
Fetih Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(15 Recep 1052) (9 Ekim 1642)276

No 64
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Recep, 1052) (Eylül/Ekim 1642)280

No 65
Can Timür Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (27 Recep 1052) (21 Ekim 1642)282

No 66
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Şaban, 1052) (Ekim/Kasım 1642)285

No 67
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Şaban, 1052) (Ekim/Kasım 1642)286

No 68
Fetih Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Şaban ayının sonunda, 1052) (Ekim/Kasım 1642)287

No 69
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade, 1052) (Ocak/Şubat 1643) 290

No 70
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(1052) (1642/1643)292

No 71
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Muharrem ayının ilk gününde, 1053) (Mart/Nisan 1643)294

No 72
Muhammed Şah Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Muharrem ayının ilk gününde, 1053) (Mart/Nisan 1643)297

No 73
Muhammed Şah Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Rebiyülahir ayının başlarında, 1053) (Haziran/Temmuz 1643)300

No 74
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(10 Rebiyülahir 1053) (28 Haziran 1643)304

No 75
Fetih Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(10 Rebiyülevvel 1053) (29 Mayıs 1643)305

No 76
Muhammed Şah Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Rebiyülahir, 1053) (Haziran/Temmuz 1643) 307

No 77
Ali Gazi Aga’dan (Fetih Giray Sultan’ın İşik Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(10 Rebiyülahir 1053) (28 Haziran 1643)308

No 78
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(1053) (1643/1644)309

No 79
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus veya Leh Devletine (?)
(5 Şaban 1053) (19 Ekim 1643)312

No 80
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şaban, 1053) (Ekim/Kasım 1643)313

No 81
Fetih Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şaban ayının sonlarında, 1053) (Ekim/Kasım 1643)314

No 82
Fetih Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şaban ayının sonlarında, 1053) (Ekim/Kasım 1643)316

No 83
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şaban, 1053) (Ekim/Kasım 1643)318

No 84
Muhammed Şah Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (28 Şaban 1053) (11 Kasım 1643)319

No 85
Kayıt Aga’dan (IV Mehmed Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Şaban, 1053) (Ekim/Kasım 1643)322

No 86
Muhammed Şah Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Ramazan, 1053) (Kasım/Aralık 1643)324

No 87
Fetih Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilhicce ayının sonlarında, 1053) (Şubat/Mart 1644) 327

No 88
Ali Gazi Aga’dan (Fetih Giray Sultan’ın Ulug İşik Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilhicce ayının sonlarında, 1053) (Şubat/Mart 1644) 329

No 89
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Sultan) Leh Kralının veziri Pan
Solniska’ya (Rebiyülevvel, 1054) (Mayıs/Haziran 1644)331

No 90
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülevvel ayının ortasında, 1054) (Mayıs/Haziran 1644) 332

No 91
Fetih Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı

I Mihail Fedoroviç’e (Rebiyülevvel ayının ortalarında, 1054) (Mayıs/Haziran 1644) 334
No 92 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülevvel, 1054) (Mayıs/Haziran 1644)336
No 93 Muhammed Şah Bey’den (IV Mehmed Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (Rebiülevvel, 1054) (Mayıs/Haziran 1644)337
No 94 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Kişnes Kansilyer’e (Tarihsiz)340

No 95
Sefer Gazi Aga’dan (III İslam Giray Han’ın Ulug Veziri) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Tarihsiz) 341

No 96
Arslan Aga’dan (III İslam Giray Han’ın Haznedarı) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Tarihsiz) 342

No 97
İslam Aga’dan (Kırım Giray Sultan’ın İşik Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Cemaziyelevvel ayının sonlarında, 1054) (Ağustos/Eylül 1644)344

No 98
Sefer Gazi Aga’dan (III İslam Giray Han’ın Ulug Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Tarihsiz) 345

No 99
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının birinci günü, 1054) (Aralık/Ocak 1644/1645)347

No 100
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının birinci günü, 1054) (Aralık/Ocak 1644/1645)348

No 101
Sefer Gazi Aga’dan (III İslam Giray Han’ın ulug agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Zilkade ayının birinci günü, 1054) (Aralık/Ocak 1644/1645)349

No 102
Muhammed Şah Bey’den (III İslam Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı I Mihail
Fedoroviç’e (27 Muharrem, yıl kaydı yok)351

No 103
İslam Aga’dan (Kırım Giray Sultan’ın İşik Agası) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Tarihsiz) 353

No 104
III İslam Giray Han (bin Selamet Giray Han) ile Rus Çarı Aleksey Mihayloviç

(I Aleksey) arasındaki bir şartname (1056) (1646/1647)355
No 105
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(1056) (1646/1647)359

No 106
Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e
(Rebiyülevvel ayının ortalarında, 1056) (Nisan/Mayıs 1646)365

No 107
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Rebiyülevvel, 1056) (Nisan/Mayıs 1646)370
No 108
Muhammed Şah Bey’den (III İslam Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı Aleksey
Mihayloviç’e (I Aleksey) (15 Rebiyülevvel 1056) (1 Mayıs 1646) 373

No 109
Ramazan Aga’dan (III İslam Giray Han’ın İşik Agası) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Rebiyülevvel, 1056) (Nisan/Mayıs 1646)376
No 110
İslam Aga’dan (Kırım Giray Sultan’ın İşik Agası) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)378

No 111
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a
(Zilkade, 1056) (Aralık/Ocak 1646/1647)380

No 112
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şaban ayının ortalarında, 1057) (Eylül 1647)383
No 113 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (20 Şaban 1057) (20 Eylül 1647)393
No 114 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Safer ayının başında, 1058) (Şubat/Mart 1648)395
No 115 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Mart,1058) (Mart 1648)399
No 116 Sefer Gazi Aga’dan (III İslam Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (İlk Safer ayı, 1058) (Şubat/Mart 1648)402
No 117 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) III İslam Giray Han’a
(Kırım’a gönderilen gecikmiş tiyiş ödemeleri hakkında) (Tarihsiz)404
No 118 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Recep ayının başında, 1058) (Temmuz/Ağustos 1648)409
No 119 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) III İslam Giray Han’a (Tarihsiz)413
No 120 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Rebiyülahir, 1059) (Nisan/Mayıs 1649)414
No 121 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Recep, 1059) (Temmuz/Ağustos 1649)416
No 122 İslam Aga’dan (Kırım Giray Sultan’ın Baş Agası) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Receb, 1059) (Temmuz/Ağustos 1649)419
No 123 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (15 Zilkade, 1059) (20 Kasım 1649)420
No 124 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (1059) (1649/1650)421
No 125 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (1059) (1649/1650)425
No 126 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (15 Rebiyülevvel 1060) (18 Mart 1650)427

No 127 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) III İslam Giray Han ve

kalga Kırım Giray Sultan’a (Tarihsiz) 430
No 128 Muhammed Şah Bey’den (III İslam Giray Han’ın yakın kişisi) Rus Çarı

Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (Cemaziyelevvelin ilk günü, 1060) (Mayıs 1650)432
No 129 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) III İslam Giray Han’a (Tarihsiz)434
No 130 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) III İslam Giray Han ve

Kalga Nureddin Sultan’a (Tarihsiz)436
No 131 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) Nureddin Gazi Giray Sultan’a (Tarihsiz) 437
No 132 III İslam Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)439
No 133 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus (?) Kansilyar’a
(Şaban, 1060) (Temmuz/Ağustos 1650)442
No 134 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Ramazan ayının birinci günü, 1060) (Ağustos/Eylül 1650)443
No 135 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (1060) (1650) 443
No 136 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Rebiyülevvel, 1061) (Şubat/Mart 1651)444
No 137 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Ramazan ayının birinci günü, 1061) (Ağustos/Eylül 1651)446
No 138 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Ramazan, 1061) (Ağustos/Eylül 1651)448
No 139 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Şevval, 1061) (Eylül/Ekim 1651)449
No 140 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey), (Şevval, 1061) (Eylül/Ekim 1651)452
No 141 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey), (1061) (1650/1651)453
No 142 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey), (1062) (1651/1652)455
No 143 Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey), (Tarihsiz) (1062?) (1651/1652)456

No 144
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) III İslam Giray Han’a
(1061) (1650/1651) 457

No 145
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey), (Zilkade, 1062) (Ekim/Kasım 1652)459
No 146
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey), (1062) (1651/1652)461
No 147
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey), (Zilhicce, 1062) (Kasım/Aralık 1652) 462
No 148
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey), (Zilhicce, 1062) (Kasım/Aralık 1652) 464
No 149
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey), (20 Rebiyülahir 1063) (20 Mart 1653)465
No 150
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1063) (1652/1653)467
No 151
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)468
No 152
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şaban ayının birinci günü, 1063) (Haziran/Temmuz 1653) 469
No 153
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1063) (1652/1653)470
No 154
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şaban, 1063) (Haziran/Temmuz 1653)471
No 155
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şevval, 1063) (Ağustos/Eylül 1653)472
No 156
III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1064) (1653/1654)475
No 157
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Cemaziyelevvel, 1064) (Mart/Nisan 1654) 478
No 158
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)480
No 159
Zülfikar Aga’dan Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (27 Eylül 1064)
(27 Eylül 1653/1654)481

No 160 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (16 Zilhicce 1064), (28 Ekim 1654)483
No 161 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Zilhicce, 1064), (Ekim/Kasım 1654)486
No 162 Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Tarihsiz)488
No 163 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) Kalga Gazi Giray Sultan’a (Tarihsiz)489
No 164 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) Adil Giray Sultan’a (Tarihsiz)491
No 165 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Lehistan Kralı
II Yan Kazimir’e (Muharrem, 1065) (Ekim/Kasım 1654)494
No 166 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (27 Muharrem 1065) (7 Aralık 1654) 497
No 167 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (1065) (1654/1655)498
No 168 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Şaban, 1065) (Haziran/Temmuz 1655)499
No 169 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Şaban, 1065) (Haziran/Temmuz 1655)500
No 170 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Safer, 1066) (Kasım/Aralık 1655)502
No 171 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Şaban, 1066) (Mayıs/Haziran 1656)504
No 172 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Zilhicce, 1066) (Eylül/Ekim 1656)505
No 173 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Muharrem ayının başında, yıl kaydı yok)507
No 174 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Tarihsiz)508
No 175 Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Muharrem ayının başında, 1067) (Ekim/Kasım 1656)509
No 176 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Muharrem ayının ortalarında, 1067) (Ekim/Kasım 1656)510

No 177
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Muharrem, 1067) (Ekim/Kasım 1656)512
No 178
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Recep, 1067) (Nisan/Mayıs 1657)513
No 179
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Recep, 1067) (Nisan/Mayıs 1657)516
No 180
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Recep, 1067) (Nisan/Mayıs 1657)518
No 181
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Zilhicce, 1067) (Eylül/Ekim 1657)519
No 182
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Zilhicce, 1067) (Eylül/Ekim 1657)522
No 183
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Muharrem, 1068) (Ekim/Kasım 1657)523
No 184
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Muharrem, 1068) (Ekim/Kasım 1657)525
No 185
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Muharrem, 1068) (Ekim/Kasım 1657)526
No 186
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Muharrem, 1068) (Ekim/Kasım 1657)527
No 187
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1068) (1657/1658)528
No 188
Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1068) (1657/1658)531
No 189
Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Recep ayının birinci gününde, 1068) (Nisan/Mayıs 1658)532
No 190
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Ramazan ayının birinci gününde, 1068) (Haziran/Temmuz 1658) 533
No 191
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) IV Mehmed Giray Han’a
(Fevral, 1067) (Şubat, 1656/1657)535

No 192
IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şaban, 1071) (Nisan 1661)535

No 193 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şaban, 1072) (Mart/Nisan 1662) 538
No 194 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Rebiyülevvel, 1073) (Ekim/Kasım 1662)539
No 195 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (29 Rebiyülevvel 1073) (11 Kasım 1662)542
No 196 Sefer Gazi Aga’dan (IV Mehmed Giray’ın Veziri) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Cemaziyelevvel, 1073) (Aralık/Ocak 1662/1663)543
No 197 Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Cemaziyelevvel, 1075) (Aralık/Ocak 1664/1665)546
No 198 Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Rebiyülahir ayının başında, 1077) (Ekim 1666)548
No 199 Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Tarihsiz)549
No 200 Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Tarihsiz)550
No 201 İslam Aga’dan (Adil Giray Han’ın İşik Agası) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Rebiyülahir ayının başında, 1077) (Ekim 1666)551
No 202 Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (15 Ramazan 1077) (11 Mart 1667)552
No 203 Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Leh Kralı II Yan Kazimir’e
(1077) (1666/1667)553
No 204 İslam Aga’dan (Adil Giray Han’ın Veziri ve yakın kişisi) Rus Çarı
Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (1078) (1667/1668)556
No 205 Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Leh Kralı II Yan Kazimir’e
(Recep, 1078) (Aralık/Ocak 1667/1668) 559
No 206 Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Leh Kralı II Yan Kazimir’e
(Recep, 1078) (Aralık/Ocak 1667/1668) 562
No 207 Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Leh Kralına (Tarihsiz)565
No 208 Hisam Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Leh Kralına (?) (Tarihsiz)566
No 209 Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şaban, 1078) (Ocak/Şubat 1668)567

No 210
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Ramazan, 1078) (Şubat/Mart 1668) 570
No 211
Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1078) (1667/1668)571
No 212
Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (1078) (1667/1668)572
No 213
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Cemaziyelevvel, 1079) (Ekim/Kasım 1668) 573
No 214
Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)576
No 215
Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)577
No 216
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şevval, 1079) (Mart/Nisan 1669)579
No 217
Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şevval, 1079) (Mart/Nisan 1669)582
No 218
Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şevval, 1079) (Mart/Nisan 1669)583
No 219
Sefer Aga, Şah Timür Atalık’tan (Adil Giray Han’ın elçileri) Rus Çarı
Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (1080) (1669/1670)584

No 220
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (15 Muharrem 1081) (4 Haziran 1670)593
No 221
Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (15 Muharrem 1081) (4 Haziran 1670)595
No 222
Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (15 Muharrem 1081) (4 Haziran 1670)596
No 223
Murtaza Ali Aga’dan (Adil Giray Han’ın Kazaskeri) Rus Çarının veziri
Afanasi Lavrenkof’a (Muharrem, 1081) (Mayıs/Haziran 1670)597

No 224
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Temmuz, 1081) (Temmuz 1670/1671) 599
No 225
Muhammed Şah Bey’den (Adil Giray Han’ın Almaşık Beyi) Afanasi Lavrentyeviç’e
(Rebiyülevvel ayının sonlarında, 1081) (Temmuz/Ağustos 1670)603

No 226
Muhammed Şah Bey’den (Adil Giray Han’ın Almaşık beyi) Rus Çarı
Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (Rebiyülevvel ayının sonlarında, 1081)
(Temmuz/Ağustos 1670)604

No 227
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) Adil Giray Han’a (17 Şaban 1081)
(30 Aralık 1670)605

No 228
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Şevval, 1081) (Şubat/Mart 1671) 606
No 229
Adil Giray Han’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (28 Şevval 1081) (10 Mart 1671)608
No 230
Kırım Giray Sultan’dan (bin Devlet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (28 Şevval 1081) (10 Mart 1671)610
No 231
Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (28 Şevval 1081) (10 Mart 1671)612
No 232
Bahadır Aga’dan (Adil Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Mart ayının başında, 1081) (Mart 1670/1671) 613
No 233
I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Safer, 1082) (Haziran/Temmuz 1671) 617
No 234
I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Safer, 1083) (Mayıs/Haziran 1672)619
No 235
Safa Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)622
No 236
Bahadır Aga’dan (I Selim Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’in
vezirine (14 Şevval, yıl kaydı yok)623

No 237
Bahadır Aga’dan (I Selim Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarının asker başı
Redmanskiy’e (14 Şevval, yıl kaydı yok)625

No 238
I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Cemaziyelevvel, 1088) (Temmuz 1677)626
No 239
Bahadır Aga’dan (I Selim Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarının asker başı
Redmanskiy’e (1088) (1677/1678)627

No 240
Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (1089) (1678/1679)628
No 241
Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Kas Bolad Bey’e (Tarihsiz)630

No 242 Ahmed Aga’dan (Murad Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Tarihsiz)632
No 243 Ahmed Aga’dan (Murad Giray Han’ın Veziri) Kas Polad Bey’e (Tarihsiz)634


No 244 Ahmed Aga’dan (Murad Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Rebiyülahir, 1090) (Mayıs/Haziran 1679)636
No 245 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (20 Cemaziyelevvel 1090) (29 Temmuz 1679)638
No 246 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Cemaziyelahir, 1090) (Temmuz/Ağustos 1679)640
No 247 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Cemaziyelahir, 1090) (Temmuz/Ağustos 1679)641
No 248 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Rebiyülevvel, 1091) (Nisan 1680)643
No 249 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Rebiyülevvel, 1091) (Nisan 1680)644
No 250 Ahmed Aga’dan (Murad Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Rebiyülevvel, 1091) (Nisan 1680)645
No 251 Ahmed Aga’dan (Murad Giray Han’ın Başveziri) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Şaban, 1091) (Ağustos/Eylül 1680)649
No 252 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (13 Yanvar 1091) (13 Ocak 1680/1681) 651
No 253 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (3 Yanvar 1091) (3 Ocak 1680/1681) 653
No 254 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Tarihsiz)656
No 255 Veli Şah Bey’den (Murad Giray Han’ın Karaçi Beyi) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’in

(III Fedor) yakın kişisine (Tarihsiz) (Mektuba Türkçe bir ek olarak Başvezir
Mustafa’nın Moskova elçisine verdiği bir suret-i temessük eklenmiştir)658
No 256 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (15 Ramazan 1092) (28 Eylül 1681)662
No 257 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (15 Ramazan 1092) (28 Eylül 1681)664

No 258 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (26 Ramazan 1092) (9 Ekim 1681)665
No 259 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (26 Ramazan 1092) (9 Ekim 1681)667
No 260 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (26 Ramazan 1092) (9 Ekim 1681)668
No 261 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (Rebiyülevvel ayının içinde, 1093) (Mart/Nisan 1682)670
No 262 Tohtamış Giray Han’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (8 Rebiyülahir 1093) (16 Nisan 1682)683
No 263 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’e

(III Fedor) (8 Cemaziyelevvel, 1093) (15 Mayıs 1682) 687
No 264 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (10 Ağustos 1093) (10 Ağustos 1682)689
No 265 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (19 Şaban 1093) (23 Ağustos 1682)692
No 266 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Tarihsiz)694
No 267 Sefer Gazi Aga’dan (Murad Giray Han’ın veziri) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (1093) (1682)696
No 268 Veli Şah Beg, Kutlu Şah, Derviş Mirza’dan Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (11 Oktabır 1091) (11 Ekim 1680/1681)702
No 269 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Safer ayının sonunda, 1094) (Ocak/Şubat 1683) 707
No 270 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Ramazan ayının sonunda, 1094) (Ağustos/Eylül 1683)710
No 271 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Ramazan ayının sonunda, 1094) (Ağustos/Eylül 1683) 711
No 272 Saadet Giray Sultan’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Ramazan, 1094) (Ağustos/Eylül 1683)713
No 273 Tohtamış Giray Sultan’dan (bin Safa Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Şevval ayının başında, 1094) (Eylül/Ekim 1683)715

No 274 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Yayın 22 günü (?), 1095) (1683/1684)717
No 275 Devlet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (22 Receb 1095) (5 Temmuz 1684)721
No 276 Devlet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Recep, 1095) (Haziran/Temmuz 1684)723
No 277 Azimet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Recep, 1095) (Haziran/Temmuz 1684)725
No 278 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Muharrem ayının başında, 1096) (Aralık/Ocak 1684/1685)727
No 279 Bahadır Aga’dan (I Selim Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Tarihsiz)729
No 280 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (1096) (1684/1685)733
No 281 Devlet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Mart ayının başı, 1096) (Mart 1684/1685)735
No 282 Azamet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Mart ayının başı, 1096) (Mart 1684/1685)737
No 283 Bahadır Aga’dan (I Selim Giray Han’ın Vezir-i Azamı) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (6 Mart 1096) (6 Mart 1684/1685?) 738
No 284 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Cemaziyelahir, 1096) (Mayıs/Haziran 1685)741
No 285 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Şaban, 1096) (Temmuz 1685)743
No 286 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Rebiyülevvel, 1097) (Ocak/Şubat 1686)745
No 287 Devlet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Rebiyülevvel, 1097) (Ocak/Şubat 1686)750
No 288 Azimet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Rebiyülevvel, 1097) (Ocak/Şubat 1686)752
No 289 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Cemaziyelahir ayının başında,1097) (Nisan/Mayıs 1686)754

No 290 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (17 Şeval 1097) (6 Eylül 1686)758
No 291 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve
I Petro Alekseyeviç’e (23 Zilkade 1097) (11 Ekim 1686)760
No 292 I Selim Giray Han’dan (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve
I Petro Alekseyeviç’e (2 Muharrem 1098) (18 Kasım 1686) 761
No 293 Saadet Giray Han’dan (bin Kırım Giray Sultan) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve
I Petro Alekseyeviç’e (10 Nisan 1102) (10 Nisan 1690/1691)763
No 294 Safa Giray Han’dan (bin Safa Giray Sultan) Leh Kralına (III Yan Sobieski?) (Tarihsiz)765
No 295 Ektimür Bey’den Leh Hetmanları ve Kansilyar’ına (Tarihsiz) 766
No 296 I Selim Giray Han’dan (Elhac) (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç
ve I Petro Alekseyeviç’e (Şaban ayının sonunda, 1106) (Mart/Nisan 1695)767
No 297 I Selim Giray Han’dan (Elhac) (bin Bahadır Giray Han) Leh Kralı’na (Tarihsiz) 768
No 298 I Selim Giray Han’dan (Elhac) (bin Bahadır Giray Han) Barabaş Hetmanına

(Safer, 1116) (Haziran/Temmuz 1704)770
No 299 I Selim Giray Han’dan (Elhac) (bin Bahadır Giray Han) Rus Çarı I Petro Alekseyeviç’e

 (Rebiyülevvel ayının başında, 1116) (Temmuz/Ağustos 1704)771
No 300 IV Saadet Giray Han’dan (bin İslam Giray Han) Çerkes Bey’ine (?) (Tarihsiz)772
No 301 II Selamet Giray Han’dan (bin Elhac Selim Giray Han)

Prusya Kralı Friedrik Agustov’a (II Friedrich) (9 Şevval 1155) (7 Aralık 1742)774
No 302 Arslan Giray Han’dan (bin Devlet Giray Han) Prusya Kralı Friedrik Agustov’a

(II Friedrich) (Tarihsiz)777
MÜLAHAKAT (EKLER) 779
No 303 Selamet Giray Sultan’dan Koral Beyliğine (Tarihsiz)780
No 304 Canıbek Giray Han’dan Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz) 781
No 305 Devlet Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan)
Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)784
No 306 Süleyman Efendi’den eşine (Seferden yazılmış) (1043) (1633/1634)785
No 307 Yazan kişi belli değil (Canıbek Giray Han dönemi?) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e

(Cemaziyelevvel ayının başlarında, 1044) (Ekim/Kasım 1634)787

No 308 İnayet Giray Han’dan Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)789
No 309 Behice Cihan Hatice Devran’dan (İnayet Giray Han’ın Kızkardeşi)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)791
No 310 Bahadır Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)792
No 311 Can Timür Beg’den (Bahadır Giray Han’ın yakın kişisi)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (13 Zilkade, yıl kaydı yok)793
No 312 Can Timür Beg’den (Bahadır Giray Han’ın yakın kişisi)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (11 Zilkade, yıl kaydı yok)796
No 313 Can Timür Beg’den (Bahadır Giray Han’ın yakın kişisi)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)797
No 314 Sefer Gazi Aga’dan (İslam Giray Sultan’ın İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç (Tarihsiz)798
No 315 Sefer Gazi Aga’dan (İslam Giray Sultan’ın İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)799
No 316 Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’ten Kalga İslam Giray Sultan’a (Tarihsiz)801
No 317 Rus Çarından (?) Safa Giray Sultan’a (Tarihsiz)802
No 318 Bayram Aga’dan Leh Kralı IV Vladislav’a (Tarihsiz) 806
No 319 Bayram Aga’dan Leh Kralı IV Vladislav’a (Tarihsiz) 806
No 320 İslam Aga’dan (I Bahadır Giray Han’ın Baş Haznedarı)


Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (20 Cemaziyelevvel 1050) (7 Eylül 1640) 807
No 321 İslam Aga’dan (I Bahadır Giray Han’ın Baş Haznedarı)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)808
No 322 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (20 Cemaziyelevvel 1052) (16 Ağustos 1642)809
No 323 Kayıt Aga’dan (Mehmed Giray Han’ın Kapu Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)810
No 324 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)810
No 325 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e

(Rebiyülevvel ayının sonunda, 1053) (Mayıs/Haziran 1643)812

No 326 Kayıt Aga’dan (IV Mehmed Giray Han’ın İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)814
No 327 Kayıt Aga’dan (IV Mehmed Giray Han’ın Ulug Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)816
No 328 Kayıt Aga’dan (IV Mehmed Giray Han’ın İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)817
No 329 Can Mirza Aga’dan (IV Mehmed Giray Han’ın Ulug haznedarı)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)819
No 330 Murtaza Aga’dan (Fetih Giray Sultan’ın İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)820
No 331 Ali Gazi Aga’dan (Fetih Giray Sultan’ın Ulug İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Tarihsiz)821
No 332 Ali Gazi Aga’dan (Fetih Giray Sultan’ın Ulug İşik Agası)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç (Tarihsiz)822
No 333 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han)

Rus Çarı I Mihail Fedoroviç’e (Cemaziyelahir, 1052) (Ağustos/Eylül 1642)824
No 334 Kırım Hanı’ndan (III İslam Giray Han ?)

Osmanlı Sultanı İbrahim’e (?) (1616-1648) (Tarihsiz)827
No 335 Sefer Gazi’den (III İslam Giray’ın Divan Kâtibi)

Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (Tarihsiz)831
No 336 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) İslam Giray Han ve Kalgası

Kırım Giray Han’a (Tarihsiz)832
No 337 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey) Kazi Giray Sultan’a (Tarihsiz)835
No 338 Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’ten (I Aleksey)

III İslam Giray Han ve kardeşi Kırım Giray Sultan’a (Tarihsiz)837
No 339 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han)
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (1060) (1650)839
No 340 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han)
Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (Tarihsiz)841
No 341 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a (Tarihsiz) 842
No 342 III İslam Giray Han’dan Kişnes Kansilyar’a (Tarihsiz)845

No 343 Kırım Giray Sultan’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a (Tarihsiz)846
No 344 Ramazan Aga’dan Yabancı memleketin kralına (?) gecikmiş vergi ödemesiyle

ilgili mektup (Tarihsiz) 848
No 345 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Leh Kralı IV Vladislav’a (Tarihsiz) 849
No 346 Kostantiniye’den (İstanbul) Lehistanlı Matyaş Lubinski’ye yazılan mektup (Tarihsiz) 850
No 347 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Rus Çarına(?) (Tarihsiz)852
No 348 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Krakov Hetmanı Poteska’ya

(Tarihsiz) 853
No 349 Sefer Gazi’den (III İslam Giray Han’ın Ulug Veziri) Yabancı ülkenin Kansilyarına

(Tarihsiz) 854
No 350 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Lehistan Kralı II Yan Kazimir’e

(Tarihsiz) 856
No 351 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Lehistan Kansilyarı’na (Tarihsiz) 858
No 352 Sefer Gazi Aga’dan (III Selim Giray Han’ın Veziri) Lehistan Kansilyarı’na (Tarihsiz859
No 353 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Lehistan Kansilyarı’na (Tarihsiz) 861
No 354 Sefer Gazi’den (III Selim Giray Han’ın Veziri) Lehistan Kansilyarı’na (Tarihsiz)862
No 355 III İslam Giray Han’dan (bin Selamet Giray Han) Krakov Hetmanı Poteska’ya

(Tarihsiz) 864
No 356 Rus Çarı’ndan Mehmed Giray Han’a (Rus takvimine göre Dekabır ayı, 7064) 865
No 357 Rus Çarı’ndan Mehmed Giray Han’a (Tarihsiz)866
No 358 Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e

(I Aleksey) (Tarihsiz)867
No 359 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Tarihsiz)868
No 360 Adil Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e
(I Aleksey) (Tarihsiz)869
No 361 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Sultan) Rus Çarı Aleksey
Mihayloviç’e (I Aleksey) (28 Zilhicce, yıl kaydı yok)870
No 362 Sefer Gazi Aga’dan Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (Tarihsiz)872

No 363 Sefer Gazi Aga’dan Rus Çarı Aleksey Mihayloviç’e (I Aleksey) (Tarihsiz)875
No 364 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Sultan) Lehistan Kralı II Yan

Kazimir’e (Tarihsiz)877
No 365 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Lehistan Hetmanı Poteska’ya

(Tarihsiz) 878
No 366 Semür Aga’dan Kürçinge ~ Körçenge (?) Kansilyarı’na (Tarihsiz) 879
No 367 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Sultan) Lehistan Kralı II Yan

Kazimir’e (Tarihsiz)880
No 368 Gazi Giray Sultan’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Hetman Laskurniska’ya (Tarihsiz)881
No 369 IV Mehmed Giray Han’dan (bin Selamet Giray Sultan) Lehistan Kralı II Yan

Kazimir’e (Tarihsiz)882
No 370 Devlet Giray Sultan’dan (bin Fetih Giray Sultan) Lehistan Kralına (Tarihsiz)884
No 371 Alp Giray Sultan’dan Lehistan Kralı’na (Tarihsiz)885
No 372 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Barabaş Hetmanı Popoviç’e

(Tarihsiz) 886
No 373 Murad Giray Han’dan (bin Mübarek Giray Sultan) Butkalı Hetmanı Koşavıy’a

(Tarihsiz) 889
No 374 Ahmed Aga’dan (Murad Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı Fedor Alekseyeviç’in vekiline

(Tarihsiz) 890
No 375 Devlet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç

ve I Petro Alekseyeviç’e (Mayıs ayı, yıl kaydı yok)891
No 376 Azimet Giray Sultan’dan (bin Selim Giray Han) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve

I Petro Alekseyeviç’e (Tarihsiz)892
No 377 Bahadır Aga’dan (Selim Giray Han’ın Veziri) Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve
I Petro Alekseyeviç’e (Tarihsiz)894
No 378 Kırım’dan Rus Çarı V İvan Alekseyeviç ve I Petro Alekseyeviç’e (Tarihsiz)897