İletişim +90 312 267 16 11

Kırım Karasubazar`da Sosyo-Ekonomik Hayat, 2010

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Zeynep ÖZDEM
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.3. Dizi, Sayı: 2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622327
  • Barkod : 9789751622327
  • Fiziksel Özellikleri : 198 Sayfa, 9 Belge-Resim-Harita

  • Ürün Barkodu

TABLOLAR 
ÖNSÖZ 
KISALTMALAR
GİRİŞ

A. Bir Kırım şehri: Karasubazar 
B. Kaynaklar ve araştırmalar 
I. ŞEHRİN İDARÎ YAPISI VE GÖREVLİLERİ
A. İdarî yapı 
B. Görevliler 
II. İNSANLAR, MEKÂNLAR, KURUMLAR
A. Şehrin nüfusu ve demografı 
B. Mahalle hayatı 
III. KÖLELER
A. Karadeniz'de geleneksel insan ticâreti
B. Tasvir, kaynak, istihdam 
C. Satış, efendi-köle ilişkisi, azad 
IV. PARA POLİTİKASI, ESNAF VE TÜCCAR
A. Para politikası 
B. Esnaf ve tüccar 
SONUÇ 
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN 
EKLER 

TABLOLAR
Tablo 1: Şehirde Görev Yapmış Kadılar
Tablo 2 : İki Seyyidin Terekesi
Tablo 3: Şehirde Görev Yapmış Eminler 
Tablo 4: İncelenilen Terekelere Göre Şehrin Nüfusuna Ait Veriler
Tablo 5: Şehrin Mahalleleri
Tablo 6: Şehir Sakinlerinin Ev Sahipliği Durumu 
Tablo 7: Kişi Sayısına Göre Aileler 
Tablo 8: Çocuk Sayısına Göre Aileler 
Tablo 9: Çeşitli Mahallelerde Toplanan Vakıf Akçeleri 
Tablo 10: Şehir Sakinlerinin Servet Dağılımı 
Tablo 11: Esnafın Servet Dağılımı 
Tablo 12: Şehrin En Zengini 
Tablo 13: Köle Sahibi Kadınlar 
Tablo 14: Köle Sahibi Erkekler 
Tablo 15: Şeyh Abdülaziz Efendi'nin Köleleri 
Tablo 16: Mahmud Çelebi'nin Köleleri 
Tablo 17: 1095/1684 Rûz-ı Hızır'da Bakkalâna Verilen Narh Listesi 
Tablo 18: 1095/1684 Rûz-ı Kasım'da Bakkalâna Verilen Narh Listesi