İletişim +90 312 267 16 11

Musîbetnâme (Tahlil-Metin ve Indeks), 2010

₺28.00 ₺16.80
  • Yazar: Hüseyin TUGİ, Şevki Nezihi AYKUT (Haz.)
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.1. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622310
  • Barkod : 9789751622310
  • Fiziksel Özellikleri : 276 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
BİBLİYOGRAFYA 
KISALTMALAR 

I- HÜSEYİN TUGİ'NİN HAYATI 
II- HÜSEYİN TUGİ'NİN TARİHÇİLİĞİ 

1- Tasnifte dikkate aldığı hususlar: 
2- Tahkik fikri ile ilgili hususlar: 
3- Padişahlar hakkındaki düşünceleri: 
4- Devlet erkânı ile ilgili düşünceleri: 
5- Tenkidi düşünceleri: 

III- HÜSEYİN TUGİ'NİN ÜSLUBU 

1- Manayı kuvvetlendirmek için kullanılan eşanlamlı kelimeler: 
2- Ters (karşıt) anlamlı kelimeler: 
3- Seçilmiş arkaik Türkçe kelimeler: 
4- Seciler (Nesirde kafiyeler): 
5- Deyimler: 

IV- HÜSEYİN TUGİ'NİN ESERİ 
A- KAYNAK DEĞERİ: 
B- MUHTEVASI

V- MUSÎBETNÂME'NÎN TELİF MERHALELERİ 
A- İlk telif:
B- İkinci telif: 
C- Üçüncü telif: 
D-Dördüncü telif: 
 
VI- MUSÎBETNÂME'NİN TESİRLERİ 
1- KÂTİB ÇELEBİ 
2- SOLAK-ZÂDE MEHMED HEMDEMΠ
3- MÜNECCİMBAŞIAHMED DEDE  C

VII- TUGİ TÂRÎHİ NÜSHALARININ ÖZELLİKLERİ.
A- İlk telif nüshaları: 
B- İkinci telif nüshası: 
C- Üçüncü telif nüshaları: 
D- Dördüncü telif nüshaları: 

VIII- TUGİ'NİN ESERİ ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR 
METİN
 
1- Hikâyet-i Vak'a-i Sultân Osman Hân ve Cülûs-ı Sultân Mustafa Hân ne güne olduğı ve Sultân Mustafa Hân'un zamanında zuhur bulan vâkı'alar beyânındadur 
2- Âgâz-ı dâstân 

INDEKS