İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlılar Devrinde Türk Hekimliği, 2010

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Osman Şevki ULUDAĞ, Esin KAHYA (Haz.)
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.6. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622747
  • Barkod : 9789751622747
  • Fiziksel Özellikleri : 222 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ 
OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ, Esin Kahya 

AÇIKLAMA 
BAŞLARKEN 

İLK DEVİRLER 
BİRİNCİ KISIM OSMANLI DEVLETİ'NÎN KURULUŞUNDAN İSTANBUL'UN FETHİNE KADAR (1300-1453)
TIP DİLİ , 

HEKİMLERİMİZ VE ESERLERİ 
HEKİMLİĞİN ESASLARI 
MUAYENE 
İJYEN (HİJYEN, HIFZ-I SIHHAT) 
TEŞRİH 
CERRAHLIK 
TIP KİTAPLARININ MEHAZLERİ 
HEKİMLERİN DURUMU 
TIB TAHSİLİ, HASTANELER 

İKİNCİ KISIM İSTANBUL'UN ZAPTINDAN MEKTEB-İ TIBBİYE-İ A ŞÂHÂNE'YE KADAR ÖĞRETİM  
Fâtih Medreseleri 
Süleymaniye Tıp Medresesi 
Birinci Tıbhâne 
İkinci Tıbhâne 

CERRAH HANE (9 OCAK 1832 PAZAR)  
Cerrahhâne ve Tıbhânenin Birleştirilmesi (1837)
Yeni Tıbhâne Niçin Muvaffak Olamadı? 

SAĞLIK VE SOYSAL KURUMLARI  
Tabhâneler 
İmaretler 
Misafirhaneler 
Miskinhaneler 
Hamamlar 
Hastaneler 
Fâtih Dârüşşifası (1470) 
Edirne Dârüşşifası (28,Nisan 1485) 
Süleymaniye Dârüşşifası (16 Ağustos 1556) 
Haseki Dârüşşifası (9.İkinci Kânun - 1551) ...
Manisa Dârüşşifası (1540)  
Valide-i Atik Dârüşşifası(1583) 
Sultan Akmed Dârüşşifası (1617) 
Reaya Hastaneleri ve Rum Tıbbiye Mektebi 

BU DEVİRDE HEKİMLİĞİN DURUMU 
İjyen  
Teşrih 
Tedavi 

ÜÇÜNCÜ KISIM TIBBI-I CEDİT VE TÜRKİYE'YE GİRİŞİ
CERRAHLIK 

Sülük ve Cerrahlık 
Kırıkçılık - Çıkıkçılık - Fıtıkçılık 
İdrar Yolları Cerrahlığı  

FRENGİNİN TÜRKİYE'DE ZUHUR VE İNTİŞARI
MUSİKİ VE TIP

KAYNAKLAR
DİZİN 
RESİMLER