İletişim +90 312 267 16 11

Menteşe Sancağı 1830 (Nüfus ve Toplum Yapısı), 2010

₺25.00 ₺15.00
  • Yazar: Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.12. Dizi, Sayı:7
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751622785
  • Barkod : 9789751622785
  • Fiziksel Özellikleri : 286 Sayfa, Harita

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ  
KISALTMALAR  
GİRİŞ
I. OSMANLI TAHRİRLERİ  
1. XIX. Yüzyıldan Önceki Tahrirler 
2. XIX. Yüzyıl Tahrirleri   
3. 1830 Nüfus Defterinin Tavsifi  
II. MENTEŞE SANCAĞI: COĞRAFYA VE TARİH
1. Coğrafî Yapı  
2. Tarihte Menteşe
 
MENTEŞE SANCAĞI
Birinci Bölüm

İDARÎ TAKSİMAT (1830)
MENTEŞE SANCAĞI YERLEŞME YERLERİ  
1. Kazalar
2. Şehir ve Kasabalar
3. Köyler  
 
İkinci Bölüm NÜFUS

I. NÜFUSUN KAZALAR ARASINDA DAĞILIŞI 
1. Şehirler / Kasabalar Nüfusu  
2. Köyler Nüfusu  
3. Topluluklar Nüfusu
  a. Mütesellim ve Voyvoda Daireleri   
  b. Cemaatler   
  c. Kiptiler   

II. HANEDEKİ ERKEK NÜFUSUN DAĞILIŞI   
1. Oğullar   
2. Kardeşler  
3. Diğerleri   

III. NÜFUSUN YAŞA GÖRE DAĞILIŞI   
1. Matlub - Gayr-i Matlub Nüfus   
2. Yaş Grupları   

IV. SANCAĞIN TOPLAM NÜFUSU   
1. Hane Reisleri Toplamı   
2. Toplam Tahminî Nüfus  
3. Yaş Ortalamaları   
  a. Hane Reislerinin Yaş Ortalamaları
  b. Erkek Nüfusun Yaş Ortalamaları

Üçüncü Bölüm ŞAHIS İSİM, SIFAT VE LÂKABLARI
I. İSİMLER   
1. Kullanılan İsimler  
  a. Sancak Genelinde   
  b. Kazalar Arasındaki Dağılış  
  c. Köyler Arasındaki Dağılış 
2. Doğan Çocuğa Aile Büyüklerinin İsminin Verilmesi  

II. SIFATLAR   
1. Fizikî Özellik Dolayısiyle Verilen Sıfatlar   
2. Mevki4 veya Sosyal Hayattaki Yeri Belirleyen Sıfatlar  
  a. Sosyal Durumu Belirleyen Sıfatlar 
  b. Meslek Belirleyen Sıfatlar   

III. LÂKABLAR   
1. Lâkabların Veriliş Şekilleri
  a. Mesleğe Göre Verilen Lâkablar   
  b. Menşe* Bildiren Lâkablar   
  c. Fiziksel Özelliklere Göre Verilen Lâkablar
  d. Sosyal Durumu Gösteren Lâkablar  
  e. Çift Lâkablar   

ea. Fizik-Menşe' Bildirenler  
eb. Fizik-Meslek Bildirenler  
ec. Fizik-Sosyal Durum Bildirenler  
ed. Menşe'-Meslek Bildirenler  
ee. Meslek-Sosyal Durum Bildirenler

2. En Çok Rastlanan Lâkablar  
3. Eşine Rastlanmayan Lâkablar  

Dördüncü Bölüm
EŞKAL VE MESLEKLER

I. EŞKÂL  
1. Eşkâl Kayıtları  
2. Eşkâlde Yer Verilen Özellikler 
  a. Boy
  b. Renk
 ba. Ten Rengi   
 bb. Sakal-bıyık Rengi  

c. Sakal-Bıyık
d. Özürlüler
 da. Bedensel Özürlüler
 db. Kol-bacak Özrü Olanlar   
 dc. Görme Özürlüler   
 dd. İşitme ve Konuşma Engelliler ve Konuşma Bozukluğu Olanlar   
 de. Akıl-Sinir Hastaları  
 df. Miskinler   

II. MESLEKLER  
1. Görevliler  
  a. İdarî Görevliler
  b. İlmiye Mensııbları
  c. Mâlî Personel  
2. Ticaretle Uğraşanlar  
3. Zanaat Erbabı  
  a. Gıda Maddeleri ve Mutfak Eşyaları İmâl ve Satıcıları  
  b. Giyim Eşyası İmâl ve Satıcıları   
  c. İhtiyaç Maddeleri Satıcıları   
  d. Saraciye ve Koşum Malzemeleri İmâl ve Satıcıları   
4. Nakliyeciler  
5. Sağlık Personeli
6. Hizmetliler  
  a. Konaklardakiler  
  b. Dînî Yapılardakiler  
7. Denizcilikle İlgili Meslekler  
8. Zevk ve Eğlence Hizmetleri  
  a. Kahveciler  
  b. Gösteri San'atçıları  
9. Diğer Meslekler  

Beşinci Bölüm
NÜFUS DEĞİŞİKLİKLERİ (Doğum, Ölüm, Askerlik ve Göçler)

DEFTER KAYITLARI 
 
MENTEŞE SANCAĞI
1. Doğumlar   
2. Ölümler   
3. Doğumlarla Ölümlerin Mukayesesi   
4. Asâkir-i Mansûreye Alınanlar   
5. Göçler   
  a. Hane Göçleri  
   aa. 1247 (1831) Öncesi Yapılan Göçler  
 ab. 1247(1831)'dekiGöç 
  b. Geçici Olarak Başka Yerde Olanlar   

SONUÇ   
SÖZLÜK   
BİBLİYOGRAFYA  
İNDEKS   
EKLER   
I. Menteşe Nüfus Defterinin Bir Sayfası   
II. Menteşe Nüfus Defterinin Toplamlar Olan Son Sayfası
III. 1830'da Menteşe İdâri Taksimatı
IV. Nüfusun Köylerdeki Dağılışı
V. Menteşe Sancağındaki İlgi Çekici Lâkablar
VI. Nüfus Gruplarına Göre Kazaların Defter ve Bilgisayar Toplamları
VII. Muğla Şeyh Cami'i
VIII. Muğla Hacı Hamzalar / Özbekler Konağı   
IX. Muğla Cami Mahallesinde Bir Sokak   
X. Tavas Hırka Köyü Cami'i   
XI. Bodrum Tersanesi Kapısı  
XII. Milas Hacı Ali Ağa Konağı  
XIII. Menteşe Köyleri Haritası (arka kapakta)