İletişim +90 312 267 16 11

Fuad Köprülü Armağanı (60. Doğum Yılı Münasebetiyle), 2010

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: M. Fuad KÖPRÜLÜ
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 2
  • Dil :
  • ISBN : 9789751623393
  • Barkod : 9789751623393
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, 600 Sayfa

  • Ürün Barkodu

FUAD KÖPRÜLÜ ARMAĞANI TERTİP HEY'ETİ

Osman Turan, D.T.C. Fakültesi Ortaçağ Türk-İslâm Tarihi Profesörü
Hasan Eren, D.T.C. Fakültesi Türk Dili Doçenti
Emin Bilgiç. D.T.C. Fakültesi Sümeroloji Doçenti
Kemal Edip Kürkçüoğlu, İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi

ARMAĞAN'A İŞTİRAK EDENLER VE MAKALELERİ
LES PARTICIPANTS ET LEURS ARTICLES

1. A. ADNAN-ADIVAR, Tarih anlayışı 
2. ROBERT ANHEGGER, Zur Stellung einiger Städte innerhalbder osmanischen Baugeschichte von Sinan
3. R. RAHMETİ ARAT, Bir yazı numunesi münasebetile
4. OKTAY ARSLANAPA, Türk halılarında hayvan postu motifleri
5. AHMED ATEŞ, Mesnevinin onsektz beytinin mânâsı 
6. H. W. BAILEY, Medicinal plant names in Uigur Turkish 7. WALTHER BJÖRKMAN, Die frühesten Türkisch-Ägyptischen Beziehungen im 14. Jahrhundert
8. ALESSIO BOMBACI, Kutadgu Bilig hakkında bazı mülâhazalar
9. A. CAFEROĞLU, Anadolu abdallarının gizli dillerinden biriki örnek
10. C. CAHEN, Sur les traces des premiers Akhis 
11. SAADET   ÇAĞATAY,   Karaçay   halk   edebiyatında avcı Bineger  
12. A. DECEI, Un 13. JEAN DENY, Le gérondif de liaison -(y) üp 
14. HASAN EREN, Türk Onomastique hakkında 
15. FEVZİYE ABDULLAH, Keçecizâde izzet Molla 
16. FINDIKOĞLU Z. FAHRİ, Turkiyede İbn Haldunizm
17. RICHARD N. FRYE, City chronicles of central Asia and Khurasan: a history of Nasaf ? 
18. A. Von GABAİN,  Über  die  Bedeutung friihgeschichtlicher Tierdarstellungen 
19. G- E. Von GRUNEBAUM, Firdausi's Concept of history
20. MUHAMMED   HAMIDULLAH,   Dinawariy's encyclopaedia Botantica (Kitab an Nabat) in the light of fragments in Turkish Libraries
21. HALİL İNALCIK, Stefan Duşan'dan Osmanlı imparatorluğuna, XV. asırda Rumeli'de hıristiyan sipahiler ve menşeleri 
22. ABDÜLKADİR İNAN, Türklerde su kültü ile ilgili gelenekler
23. K. JAHN, Les légendes de l'Occident chez Raşid al-Din
24. İBRAHİM KAFESOĞLU, Doğu Anadolu'ya ilk Selçuklu akım (1015-1021) ve tarihi ehemmiyeti 
25. MEHMED KAPLAN, Dede Korkut kitabında hayvanlar  
26. ABDÜLKADİR KARAHAN, Nawawi'nin arba'ûn'u ve arabca şerhleri 
27. H. Z. KOŞAY, Kara Kırgızlarda ehli  hayvanlar  ile ilgili kelimeler
28. AKDES NİMET KURAT, Hoca Sadeddin Efendi'nin Türk-ingiliz münasebetlerinin tesisi ve gelişmesindeki rolü 
29. KEMÂL EDİB KÜRKÇÜOĞLU, Şâir Nedim'in bir arz-i hâli
30. BERNARD LEWIS, Three biographies from Kamâl ad-din 
31. MECDUD MANSUROĞLU, Türkçede-mış ekinin fonksionları
32. L. MASSİGNON, Recherches nouvelles sur le  *Diwan d'al Hallaj" et sur ses sources
33. KARL H. MENGES, On some loanwords from or via Turkic in old-Russian  
34.     V. MINORSKY, The clan of the Qara Qoyunlu rulers
35. OMELJAN PRITSAK, Der Untergang  des reiches des Oğuzischen yabğu 
36. O. REŞER, Einige notizen über das asylrecht im islamischen Orient 
37. KARL RÎPPE, Über den stürz Nizäm-ul-Mulks 
38. E. ROSSI, Motivi biblici e Coranici nel "-Kitab-i Dede Korkut"
39. JOSEPH SCHACHT, Early doctrines on waqf 
40. FARUK SÜMER, Avşarlar'a dâir 
41. FRANZ TAESCHNER, Zwei gazels von Gülşehri
42. FELIX TAUER, Notice sur les versions persanes de la légende de l'édification d'Aya Sofya 
43. AHMET TEMlR,  Anadolu'da İlhanlı  valilerinden Samağar Noyan  
44. A. TIETZE, XVI. asır Türk şiirinde gemici dili 
45. ZEKİ VELÎDİ TOGAN, Yesevîliğe dâir bazı yeni malûmat
46. OSMAN TURAN, Selçuk   Türkiyesi  din  tarihine dâir bir kaynak  
47. A. SAİM ÜLGEN, Köprülü Konağı 
48. A. SÜHEYL ÜNVER,  Eski  Mısırda,  İslâm dünyasında ve bizde Tahnit maddeleri hakkında 
49. K. V. ZETTERSTÉEN, Die türkischen Urkunden in Schweden