İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Asırda Çeşme Kazasının Sosyal ve İktisadi Yapısı, 2010

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751622792
  • Barkod : 9789751622792
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

GİRİŞ
I. NÜFUS ve ARAZİ TAHRİRLERİ 

1. Aydın ve Sığla Sancakları Tahrirleri
2. Tahrirlerin Yapılış Şekli 

II. TAHRİR DEFTERLERİ
Mufassal Defterler 
İcmal Defterleri
Timar Defterleri 
Yaya Defterleri 
Konar-Göçer Cemaat Defterleri
 
I. COĞRAFÎ YAPI 
II. TARİH

A. ANTİK ŞEHİRLER
1. Erythrai
2. Teos 
3. Lebedos 

B. ÇEŞME 
1. Adı
2. Çeşme'nin Türk Hakimiyetine Girişi 
3. Deniz Üssü Olarak Çeşme

C. EVLİYA ÇELEBİ'NİN KALEMİNDEN
1. Çeşme
2. Karaburun
3. Sivrihisar 

İkinci Bölüm İDARÎ TEŞKİLÂT
A. İDARÎ YAPI 
B. KÖY ADLARI

1. Coğrafi Özellikten Dolayı Verilenler
2. Cemaat Adı Taşıyan Köyler
3. Antik     Çağdaki     Adları     Türk Hançeresine Değiştirilen Köyler
4. Köy Adlarındaki İmlâ Farklılıkları

A. RAİYYET NÜFUSU
1. Çeşme Nahiyesi Nüfusu
2. Karaburun Nahiyesi Nüfusu
3. Sivrihisar / Seferihisar Nahiyesi Nüfusu
4. Hereke Nahiyesi Nüfusu 
5. Cemaatler Nüfusu
6. Muaf ve Vazifeliler 
7. Muafiyeti Olmayan Özel Statüdekiler

a. Hacılar
b. Azad Edilmiş Köleler
c. Mühtedîler

B. YAYALAR
1. Yaya Teşkilâtı 
2. Yaya Nüfusu

C. KAZANIN TOPLAM TAHMİNİ NÜFUSU

Dördüncü Bölüm ZİRAAT ve HAYVANCILIK

I. ZİRAAT 
A. ZIRÂÎ İŞLETMELER 
B. ZIRÂÎ MAHSÛLLER 
1. Hububat 
a.   Buğday ve Arpa 
b.   Diğer Hububat ve Bakliyat Cinsleri
2. Bağ, Bahçe, Bostan 
3. Sanayi Bitkileri

a. Zeytin
b. Pamuk
c. Keten, Kendir, Kenevir
d. Palamut 
e. Sumak Yaprağı 
f. Susam
g. Dul Yaprağı 

C. KÜÇÜK SANAYİ 
1. Dokumacılık 
2. Değirmenler
3. Tahunhane 
4. Diğerleri 

II. HAYVANCILIK
1. Küçükbaş Hayvanlar 
2. Arıcılık 
3. Dalyan 

Beşinci Bölüm TOPRAK İDARESİ
A. Tİ M AR SİSTEMİ 
B. SİPAHİLERİN GÖREVLENDİRİLMELERİ

1. Sahillerin Korunması
2. Donanmada Görevlendirilme 
C. TOPRAKLARIN DAĞILIŞI
1. Padişah Hasları
2. Diğer Has, Zeamet ve Timarlar

D. TIMARLARIN EL DEĞİŞTİRMESİ
E. NÜFUSUN DAĞILIŞI 

Altıncı Bölüm DEVLET İŞLETMELERİ VE TİCARET
A. MUKATAALAR
1. Haslar 
2. Gümrükler 
3. Tuzla
B. TİCARET 

1. Çeşme'nin Ticaretteki Rolü

a. Dış Ticaret 
b. İç Ticaret
2. Kaçakçılık
3. Hafta Pazarları

Yedinci Bölüm SOSYAL OLAYLAR
I. SÜRGÜNLER
1. Hane Göçleri 
2. Cezalandırmak Maksadıyla Yapılan Sürgünler

II.  KORSANLIK, EŞKIYALIKVE DİĞER OLAYLAR ....

Sekizinci Bölüm
TARİHÎ ESERLER

I.  ASKERÎ TESİSLER 
1. Çeşme Kalesi
2. Sığacık Kalesi

II.  SOSYAL TESİSLER 
1. Cami'ler
Eski Çeşme Köyü Cami'i 
Seferihisar Ulu Camii 
Hereke Kasım Çelebi Manzumesi
2. Kervansaray
3. Zaviyeler
4. Değirmen 
5. Musluk
6. Hamam 

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
İNDEKS 
EKLER 
1. Çeşme    Köylerinin    Toprak    Tasarrufuna Göre (932/1529)
2. Çeşme    Köylerinin    Toprak    Tasarrufuna Göre (983/1575)
3. Çeşme Kazası Yaya Çiftlikleri (932/1525-26) 
4. Çeşme Kazası Yaya Çiftlikleri (952/1545-46) 
5. Statülerinin    Değişmesinden    Sonra    Çeşme Kazası Çiftlikleri (983/1575)
6. Çeşme Kalesi Muhafızları (924/1518)
7. Çeşme Kalesi Muhafızları (983/1575)
8. Çeşme Kalesi Muhafızları Oğulları (983/1575) 
9. Çeşme Kalesi Mühimmatı (983/1575)
10. Çeşme Kalesi Muhafızları (990/1583)
11. Çeşme Kazası Nüfusu 1529 
12. Çeşme Kazası Nüfusu 1575 
13. Çeşme Kazası Ziraat Arazisi 1529 
14. Çeşme Kazası Ziraat Arazisi 1575 
15. Çeşme Kazasındaki Mahsûller 1529 
16. Çeşme Kazasındaki Mahsûller 1575 
17. Yaya Çiftlikleri Nüfusu (1525-26)
18. Yaya Çiftlikleri Nüfusu (1545-46)
19. Yaya Çiftlikleri Nüfusu (1575)