İletişim +90 312 267 16 11

1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca`nın Demografik, Sosyal ve Ekonomik Durumu, 2011

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Halime Kozlubel DOĞRU
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623515
  • Barkod : 9789751623515
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

Giriş

A) XIX. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca Kazaları

B) Araştırma Sırasında Başvurulan Kaynaklar

I. Bölüm

Kuzeydoğu Bulgaristan'da eliorman ve Dobruca

A) Deliorman ve Dobruca'nın Coğrafi Konumu

B) Tarihte Kuzeydoğu Bulgaristan

C) II. İzzeddin Keykavüs ve Türklerin Sağ Kol'da Görünmesi

D) XIV. Yüzyılda Deliorman ve Dobruca'da Türkler

E) XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Rus İlişkileri

F) XIX. Yüzyılda Osmanlı-Rus Savaşları

G) 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı ve Sonucu

H) Büyük Göç

İ) XIX. Yüzyılda Sağ Kolda İdari ve Mali Teşkilatın Kurulması

II. Bölüm

Deliorman ve Dobruca Kazalrı

I. Hezargrad (Razgrad) Kazası

A) Kaza Merkezi: Hezargrad

B) Hezergrad Kazasının Nüfus ve Demografik Görüntüsü

C) Hezergrad Kazasının Ekonomik Durumu

D) Hezergrad Kazasında Vergiler

E) Hezergrad Kazasında Hayvancılık

F) Hezergrad Kazasında Meslekler

II. Eski Cuma Kazası

A) Eski Cuma Kazasının Genel Durumu

B) Eski Cuma ile Köylerde Nüfus ve Demografik Durum

C) Eski Cuma Kazasının Ekonomik Durumu

D) Eski Cuma Kazasında Vergiler

E) Eski Cuma Kazasında Hayvancılık

F) Eski Cuma Kazasında İş Yerleri ve MEslekler

III. Şumnu Kazası

A) Şumnu Kazasının Genel Durumu

B) XIX. Yüzyılda Şumnu Kazasının Nüfus ve Demografik Görüntüsü

C) Şumnu Kazasının ekonomik Durumu

D) Şumnu Kazasında Vergiler

E) Şumnu Kazasında Hayvancılık

F) Şumnu Kazasında Meslekler

IV. Yenipazar Kazası

A) Kaza Merkezi: Yenipazar

B) Yenipazar Kazasında Mahalle ve Köylerin Nüfus Durumu

C) Yenipazar Kazasında Toprak Dağılımı ve Tarımsal Ürünler

D) Yenipazar Kazasında Vergiler

E) Yenipazar Kazasında Hayvancılık

F) Yenipazar Kazasında Meslekler

V. Pravadı Kazası

A) Pravadı Kazası ve Kaza Merkezinin Genel Görünümü

B) Pravadı Kazasında Sürgün Zeameti

C) Pravadı Kazasının Nüfus ve Demografik Durumu

D) Pravadı Kazasında Toprak Dağılımı ve Tarımsal Üretim

E) Pravadı Kazasında Yetişen Tarımsal Ürünler

F) Pravadı Kazasının Vergi Durumu

G) Pravadı Kazasında Hayvancılık

H) Pravadı Kazasında Meslekler

VI. Hacıoğlu Pazarı Kazası

A) Hacıoğlu Pazarı Kazasının Genel Durumu

B) Hacıoğlu Pazarı Kazasının Nüfus ve Demografik Durumu

C) Eski Cuma Kazasının Ekonomik Durumu

D) Hacıoğlu Pazarı Kazasında Vergiler

E) Hacıoğlu Pazarı Kazasında Hayvan Varlığı

F) Hacıoğlu Pazarı Kazası Meslekler

VII. Balçık Kazası

A) Balçık Kazasının Genel Durumu

B) Balçık Kazasının Nüfus ve Demografik Durumu

C) Balçık Kazasında Tarım alanları ve Yetiştirilen Ürünler

D) Balçık Kazasında Vergiler

E) Balçık Kazasında Hayvan Varlığı

F) Balçık Kazasında Meslekler

VIII. Mangalya Kazası

A) Mangalya Kazasının Görünümü

B) Mangalya Kazasında Tarım Alanları

C) Mangalya Kazasında Hayvan Varlığı

D) Balçık Kazasında Meslekler

IX. Köstence Kazası

A) Köstence Kazasının Görünümü

B) Köstence Kazasının Demografik ve Nüfus Durumu

C) Köstence Kazasında Tarım Alanları ve Tarımsal Ürünler

D) Köstence Kazasında Vergiler

E) Köstence Kazasında Hayvan Varlığı

F) Köstence Kazasında Meslekler

X. Babadağ Kazası

A) Babadağ Kazası Genel Görünümü

B) Babadağ Kazasının Nüfus ve Demografik Durumu

C) Babadağ Kazasında Tarım Alanları ve Yetiştirilen Ürünler

D) Babadağ Kazasında Vergiler

E) Babadağ Kazasında Hayvan Varlığı

F) Babadağ Kazasında Meslekler

III. Bölüm

Genel Değerlendirme

Kaynaklar

Ekler

Haritalar