İletişim +90 312 267 16 11

Ravzat Al-Kuttab va Hadikat Al-Albab, 2011

₺14.00 ₺8.40
  • Yazar: Ali SEVİM
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe - Arapça
  • ISBN : 9789751623607
  • Barkod : 9789751623607
  • Fiziksel Özellikleri : 78 Sayfa Türkçe, 330 Sayfa levha Arapça

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ   
GİRİŞ  
I. MÜELLİF
II. ESER ÜZERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
1- M. Mesud Koman 9, 2- M. Fuad Köprülü 9, 3- A. Ateş 10, 4- O. Turan 10, 5- I. Hakkı Konyalı 11, 6- A. Sevim 11.
S.   YÛNUSΠ  YAYINI 
1.
GİRİŞ   (MüKADDEME-İ  MUSAHHİH)  KISMINDA   VERİLEN   BİLGİLER   
2.
METİN  KURULUŞU  ÇALIŞMALARI   15.
1- Yanlış okunan, ya da yanlış seçilen kelimelerden örnekler 15, 2- Zeyl kısmiyle ilgili birkaç metne ait yanlış ve eksikler 17, 3- Gösterilmeyen nüsha farkları 18, 4- Arapça metinlerde genel olarak daima görülen imlâ yanlışları 20, 5— Yayınlanan metindeki olmalarına rağmen, A. ya da D.ye atfen farklı gösterilen, ya da olduğu halde, olmadığı belirtilen kelimelerin sahife ve not numaraları 20.
VI RAVZATÜ'L-KÜTTÂB VE HADÎKATÜ'L-ELBÂB
3. NOTLAR VE AÇİKLAMALARDA VERİLEN BİLGİLER 21.
III.
ESER (23-65)
ESERİN   KAPSAMI   VE   DEĞERLENDİRİLMESİ  24-65.
I. Mektup 25, II. Mektup 26, III. Mektup 28, IV. Mektup 29, V. Mektup 30, VI. Mektup 31, VII. Mektup 32, VIII. Mektup 32, IX. Mektup 33, X. Mek¬tup 33, XI. Mektup 35, XII. Mektup 36, XIII. Mektup 36, XIV. Mektup 38, XV. Mektup 38, XVI. Mektup 39, XVII. Mektup 39, XVIII. Mektup 40, XIX. Mektup 41, XX. Mektup 42, XXI. Mektup 43, XXII. Mektup 44, XXIII. Mektup 44, XXIV. Mektup 45, XXV. Mektup 46, XXVI. Mektup 46, XXVII. Mektup 46, XXVIII. Mektup 47, XXIX. Mektup 48, XXX. Mektup 48, XXXI. Mektup 49, XXXII. Mektup 50, XXXIII. Mektup 51, XXXIV. Risale 51, XXXVI. Mektup 52, XXXVI. Mektup 52, XXXVII. Mektup 53, XXXVIII. Mektup 54, XXXIX. Mektup 54, XL. Mektup 55, XLI. Mektup 56, XLII. Mektup 57, XLIII. Mektup 57, XLIV. Mektup 57, XLV. Mektup 59, XLVI. Mektup 59, XLVII. Mektup 60, XLVIII. Mektup 60, XLIX. Mektup 60, L. Mektup 61, LI. Mektup 61, LII. Mektup 62, LIII. Mektup 63, LIV. Mektup 64, LV. Mektup 64, LVI. Mektup 64, LVII. Mektup 65, LVIII. Mektup 65.
 
IV. ESERİN NÜSHALARI (66-72)
1- Ankara Îl-Halk Kitaplığı Nüshası 66, 2- Paris Millî Kitaplığı Nüshası 68, 3- Ayasofya Kitaplığı Nüshası 69, 4- İstanbul Üniversitesi Kitaplığı Nüs¬hası 70.
V. YAYINDA İZLENEN YÖNTEM  (72-74)
BİBLİYOGRAFYA