İletişim +90 312 267 16 11

XVII. Yüzyılın Birinci Yarısında Moskova Devletinin Tatarlarla Mücadelesi, 2011

₺19.00 ₺11.40
  • Yazar: A. A. NOVOSELYSKIY, Erhan AFYONCU (Yay. Haz.), İlyas KEMALOĞLU (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-1. Dizi, Sayı: 16
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623973
  • Barkod : 9789751623973
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

YAYINA HAZIRLAYANLARIN ÖNSÖZÜ 
ÖNSÖZ  

I. BÖLÜM
XVI. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDA MOSKOVA - TATAR MÜNASEBETLERİ
Genel Olarak Livonya Savaşı Arifesinde Moskova-Polonya ve Kırım Münasebetleri Hakkında Mülâhazalar  
1550'lerde Ulu Nogay Ordası'nın Parçalanması ve Livonya Savaşı Dolayısıyla Bunun Önemi 
Livonya Savaşı'nda Tatarlann Rolü 
Livonya Savaşı'nın Bitişinden 90'lı Yıllara Kadar Olan Dönemde Moskova-Tatar Münasebetleri 
XVI. Yüzyılın Sonlarında Moskova Devleti'nin Güney Sınırlarında Moskova-Ulu Nogay ve Moskova-Kırım Arasında Barışın Teessüsü
Moskova Devleti'nin Savunma Kudreti 

II. BÖLÜM
POLONYALILARIN MÜDAHALE DEVRİNDE MOSKOVA-TATAR MÜNASEBETLERİ
1607 Yılında Moskova Devleti'ne Karşı Kurulan Polonya-Kırım İttifakı 
Vasiliy Şuyskiy'in Hükümdarlığı Zamanında Ulu Nogay Ordası'nın Moskova'ya Karşı Savaşa Katılması 
XVII. Yüzyılın Başında Moskova Devleti'nin Güney Sınırlarının Savunma Durumu 
1607-1617 Yıllarında Rusya Topraklarına Yapılan Tatar Hücumlarının Kısaca Özeti 
Polonya ve Kırım İttifakının Bozulması, Kırım'ın Savaştan ÇıkmasI
Kırım ve Moskova Devletleri Arasındaki Barış Antlaşmasının Yenilenmesi 
Ulu Nogaylann Savaştan Çıkarak 1616 Yılında Moskova Tâbiyetine Girmeleri 
 
III. BÖLÜM
MOSKOVA DEVLETİ'NİN GÜNEY SINIRLARINDA SÜKÛNET VE KIRIM VE ULU NOGAYLARLA BARIŞ DÖNEMİ (1618-1630)
Canıbek Giray Zamanında Moskova-Kırım Münasebetleri (1618-1623)
Mehmed Giray ile Şahin Giray Zamanlannda (1623-1628)
Moskova-Kırım Münasebetleri
Canıbek Giray'ın İkinci Hanlığı Zamanında (1628-1629) Moskova-Kırım Münasebetleri
Ulu Nogaylann Volga Nehri'nin Gerisinde Bulundukları Zaman (1616-1630)
1618-1630 Yıllarında Tatarlann Rus Topraklarına Yaptıkları Saldırılar
Rus Sınırlarının Savunma Durumu
Sükûnet Zamanında Moskova Devleti'nin Güney Topraklarında Yeni Nüfus Hareketleri

IV. BÖLÜM
SMOLENSK SAVAŞI DEVRESİNDE MOSKOVA-TATAR MÜNASEBETLERİ
Smolensk Savaşı Arifesinde ve Sırasında Moskova-Osmanlı Münasebetleri ve Bu Münasebetlerde Kırım'ın Rolü
Smolensk Savaşı Arifesinde Kırım'ın Dahilî Durumu
Kırım'ın Moskova Devleti'ne Karşı Savaşa Katılması
Smolensk Savaşı Sırasında Kırımlıların Moskova Devleti'ne Yaptıkları Saldırıların Resmî Sebepleri
1631, 1632 ve 1633 Yıllarında Tatar Akınları ve Onlarla Yapılan Mücadele

V. BÖLÜM
ULU VE KÜÇÜK NOGAYLARIN KIRIM TÂBİYETİNE GEÇMELERİ DOLAYISIYLA 1634-1636 YILLARINDA MOSKOVA-TATAR MÜNASEBETLERİ
Kaimi klarm Saldırıları Yüzünden 1634 Yılında Ulu Nogay Ordası'nın Volga'nın Kırım Tarafına Geçmesi
1634, 1635, 1636 Yıllarında Rus Topraklarına Yapılan Tatar Saldırılarının Özeti 
Ulu ve Küçük Nogay Ordalanna Karşı Don Kazaklarının Saldırısı. 1635-1636 Yıllarında Onların Don Nehri'nin Arka Taraflarına Geçerek Kırım Tâbiyetini Kabul Etmeleri
Canıbek Giray'ın Hanlığının Son Devresinde (1634-1635)
Moskova-Kırım Münasebetleri
İnayet Giray'ın Hanlığı Sırasındaki (1635-1637) Olaylar ve Moskova-Kırım Münasebetleri 

VI. BÖLÜM
DON KAZAKLARININ AZAK'I İŞGAL ETTİKLERİ YILLARDA (1637-1642) MOSKOVA - TATAR MÜNASEBETLERİ
Don Kazaklarının Azak'ı İşgal Etmeleri Meselesine Moskova Hükümetinin Bakışı. Bu Olayın Moskova'nın Osmanlı ve Kırım'a Karşı Güttüğü Politikaya Tesiri
Kazakların Azak'ı İşgal Ettikleri Yıllarda Moskova - Kırım Münasebetleri
1639 Yılında Ulu Nogay Ordasimn Don Nehri'nin Gerisine ve Moskova Tâbiyetine Dönüşü
1641 Yılında Azak'm Türk - Tatar Orduları Tarafından Kuşatılması ve Bu Kuşatmada Tatarların Rolü
Azak'm Türkler Tarafından Kuşatılması Sırasında Ulu Nogay Ordasının Tekrar Kırım Tâbiyetine Geçmesi
1630'lu Yıllarda Moskova Devletinin Güney Sınırlarında Alınan Savunma Tedbirleri ve Halk Göçleri

VII. BÖLÜM
KAZAKLARIN AZAK'I BOŞALTMASINDAN SONRA MOSKOVA-TATAR MÜNASEBETLERİNİN GERGİNLEŞMESİ (1642-1645)
Kazaklann Azak'ı Boşaltmasından Sonra Moskova - Osmanlı Münasebetleri 
1642 Yılında Rus Topraklarına Yapılan Tatar Akınları
1643-1644 Yıllarında Rus Topraklarına Yapılan Tatar Akınları 
Osmanlı'nın 1644-1645 Yıllarında Rusya ve Polonya Topraklarına
Yapılan Tatar Akınları İle İlgili Tutumu - 
1644 Yılında Rusya Topraklarına Yapılan Tatar Akınları ve Kırım'daki İç Kargaşa
1645 Yılında Rusya Topraklarına Yapılan Tatar Akınları ve Kırım'daki İç Kargaşa
1640'larda Ulu Nogay Ordası'mn Durumu 

VIII. BÖLÜM
1640'LARIN İKİNCİ YARISINDA MOSKOVA - TATAR MÜNASEBETLERİNDE YENİ BİR DEVRİN BAŞLANGICI
1640'ların İkinci Yansında Moskova - Tatar Münasebetlerinde Meydana Gelen Değişiklikleri Yaratan Sebepler
1640'larda Belgorod Hattının Yapılışı, Güneydeki Silahlı Birliklerin Yeniden Yerleştirilmesi
1646 Yılında Don Tarafından, Kırım Nogay Uluslarının Üzerine Açılan Sefer ve Askerî Hareket
1640'ların İkinci Yarısında İç Kavgalar Sebebiyle Kırım'ın Dış Politikası
Moskova Hükümetinin Kınm'a Karşı Yaptığı Mücadeledeki Değişikliğin, Aralarındaki Diplomatik Münasebetlere Etkisi
1640'larda Güneydoğu Savaşlarının, Hükümet Politikasına ve Güney Sınırlarındaki Göç Hareketlerine Etkisi

SONUÇ 
Moskova Devletinin Tatarlarla Yaptığı Mücadelenin Uzun ve Ağır Olmasının Sebepleri 

KAYNAKLAR 
DİZİN

EKLER 
EK - 1
1558 YILINDAN XVI. YÜZYILIN SONUNA KADAR MOSKOVA
TOPRAKLARINA YAPILAN TATAR AKINLARI 

EK-2
TATARLARIN ALDIKLARI RUS ESİRLERİNİN SAYISI VE KIRIM
İLE OLAN TEMASLAR YÜZÜNDEN XVII. YÜZYLIN BİRİNCİ
YARISINDA RUS HÜKÜMETİ TARAFINDAN YAPILAN
MASRAFLARIN VE ÖDENEN VERGİLERİN MİKTARI