İletişim +90 312 267 16 11

Rusya Sefâretnâmesi 1757-1758, 2011

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Şehdi Osman Efendi, Türkân POLATCI (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: III-6. Dizi, Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751624000
  • Barkod : 9789751624000
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, 78 Sayfa + 102 Sayfa tıpkıbasım

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
ÇALIŞMA. YÖNTEMİ

GİRİŞ
I. ŞEHDÎ OSMAN EFENDİ'NİN HAYATI
II. ŞEHDÎ OSMAN EFENDİ'NİN SEFARETİNE SEBEP OLAN SİYASİ HÂDİSELER
a. Osmanlı - Rus Münâsebetlerine Kısa Bir Bakış
b. 1736 - 1739 Osmanlı-Rus Savaşı ve Belgrad Antlaşması
III. SEFÂRETNÂMENİN ÖZELLİKLERİ
a. Şeklî Özellikler
b. Muhteva Özellikleri
IV SEFÂRETNÂME METNİ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
TIPKIBASIM