İletişim +90 312 267 16 11

İstanbul ve Mimari Yazıları, 2011

₺32.00 ₺19.20
  • Yazar: Sedat ÇETİNTAŞ
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VI. Dizi, Sayı: 10/1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624055
  • Barkod : 9789751624055
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr. kağıt, 550 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Hayatı ve Eserleriyle Sedat Çetintaş, İsmail Dervişoğlu.

İSTANBUL ve MİMARÎ YAZILARI

Koca Sinan'dan da Büyük Mimarlarımız Vardır.
Türk Mimarisinde En Büyük İnkilâbı Yapan Hayreddin'dir.
Eğer Kadirşinaslık Lazımsa Sade Sinan'ı Değil,
Bütün Büyük Türk Mimarlarını Anmak Lazımdır.
Kör Kazma.
[Kimse] Evkaf Abidelerimizi Satamaz ve Satmamalıdır.
Daha Eski Türk Mimarlan da Mükemmel Resim Yapardı
Tetkikin Verdiği Netice: Piyale Paşa Camii Mimar Sinan Eseri Değildir
İstanbul'un Planını Bir An Evvel Yaptıralım
İstanbul Planında Marmara Sahilleri.
Güzel Sanatlar Akademisi Sergisi -Bazı Hatıralar-
Maruz Kaldığımız Müşkilat ve Tek Çare.
Gülhane Parkı'nın Şehir Planındaki Mevkii.
Süleymaniye Tamiratında Hatalı İşler Vardır.
Kıymetli Mezartaşlarını Muhafaza Etmeliyiz.
Yenicami'nin Mimarı Davut Ağa'dır
İstanbul'un Marmara Sahillerine Bir Bakış.
Piyalepaşa Camii Üstad Sinan'ın Değildir
Mimar Sinan İhtifali Münasebetiyle Bir Teklif
Yenicami Kemerindeki Kıymetli Çiniler.
İstanbul'un İmarı ve Şehirdeki Mezarlıklar.
Yeni Cami Kemeri.
Kör Kazma Hortlayabilir mi? Sinan'ın Eseri Olan
Atmeydanı Sarayı Yıkılamaz.
Telaşa Mahal Yok: Sultanahmet Camii Tehlikede Değildir
İbrahim Paşa Sarayı Niçin Yıktırılamaz?
Hapishane Meselesi İmar Müdürümüzün Dört Sözüne Cevap.
İmar Müdürünün inkârı Koca Bir İtiraftır
Sivil Mimarlıkta Kuvvetli Bir Eser: Davutpaşa Kışlası'nda
Sultan Ahmed Kasrı.
Saray ve Kervansaraylarımız Yanında İbrahim Paşa Sarayı
Bütün Tarihî Eserleri Muhafaza Etmek Lâzımdır
Sinan'ın Ruhu Şad Olsun.
Projeyi Beklemeyelim
İstanbul'un Tarihî Türk Siması Tehlikede mi?.
İbrahim Paşa Sarayı Tarihe Karışırken
Türk Tarih Kurumu Divan Azasına Tarih Önünde Bir Serzeniş
Atmeydanı Sarayı Yıkılacak mı?
Gülünç ve Kıymetsiz İddialar.
Yurdumuz ve Mimarlık.
Mimar Sedat Çetintaş'la Bir Konuşma
İbrahim Paşa'nın Düğünü
Şehzadelerin Sünnet Düğünü.
Mihrimah'ın Evlenişi, Cihangir ve Beyazid'in Sünnet Düğünler, III. Murad'ın Şehzadesi İçin Yaptırdığı Sünnet Düğünü.
İbrahim Paşa Sarayı'nda Bu Düğün Münasebetiyle Yapılan Tamirat ve Esaslı İlâveler
Saray'da ve Atmeydanı'nda Düğün İçin Yapılan Muvakkat Tesisat ve İnşaat.
Kendimize İnanalım
İbrahimpaşa Sarayı'ndaki Düğünlerden Şehzade Mehmed'in Sünnet Düğünü
Düğünde Harp ve Vuruşma Oyunları.
Düğünde Atıcılık ve Binicilik Yarışları ve Spor
Düğünde Rakslar ve Temsiller.
Sünnet Ameliyesi
Düğünde Dervişlerin Marifetleri.
Fişekler, Ateş ve Işık Eğlenceleri (Sanayi-i Nariye).
Şehzade Melımed'in Düğünündeki Hediyeler
Sünnet Düğününün İcrası
Şehzade Melımed'in Sünnet Düğününde Esnafın ve
Küçük Sanat Erbabının Geçit Resmi.
Düğünde Hakiki Kanlı Dövüş ve Umumi Tatsızlık
İbrahim Paşa Sarayı'ndaki Düğünlerden Kanije Fatihi İbrahim Paşa'nın Düğünü.
Sultan İbrahim Zamanındaki Düğünler.
Minarelerimiz.
Mısır Çarşısı Kubbelerindeki Alemler Haç Değil Laledir
Sedat Çetintaş'la Mülakat.
Türk İstanbul'un Yıldönümü: Fatih'in Heykellerini Dikmeden Evvel
Akademi Sergisinde Millî Mimari
Millî Mimariden Ne Anlıyoruz?.
Eski Eserleri Nasıl Restore Edebiliriz?
Abidelerimiz ve Zihniyetimiz.
Sainle Euphemie Mabedinin Önemi.
Osmanlı Mimarisinin Menşeini Ararken.
Türk Mimarlarını Çoğaltmak Lâzım.
İbrahim Paşa Sarayı ve Bir Sulh Muahedesi
Çinili Köşk, Arkeoloji Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı
Koca Sinan'ın 355. Ölüm Yıldönümü
Sinan'ın Eserlerine ve Ülküsüne Saygı Lâzımdır
Sanayi-) Nefise Mekteb-i Âlisi ve Güzel Sanatlar Akademisi.
Türk Tarihî Anıtları Şunun Bunun Oyuncağı Olmamalıdır
Mimarlıkta Milliyet.
Mimarlıkta Kendimizi Bulmaya Mecburuz.
Mimari Tarihimizde Maket
Kendimizi Nasü Bulalım
Akademi'de Mektep Hatıraları.
Akademi'de Mektep Hatıraları: Sarım Bey
Sanatta Milliyet
Ayasofya Hakkında Mühim Bir Eser
İş Çok, Eleman Az, Vakit Dar!.
İstanbul'un 500. Yılına Yaklaşırken Rumelihisarı.
Bir Yıldönümü Münasebetiyle: İstanbul'un Fethi ve Avrupa Medeniyeti Türklerde Su, Çeşme, Sebil
Türk Ruhunda ve Medeni Hayatında Suyun Değeri.
Taksim Suyu.
İstanbul Çeşmeleri
Şadırvanlar
Sebiller
Mimar Kemaleddin: Mesleği ve Sanat Ülküsü.
500. Yıldönümü Hazırlık Programında Mühim Maddeler
Kırk Çeşme Müessesesi Yıkılabilir mi?.
Şişli Camii'nin Temeli Atılırken
Türkiye'de Takma Evler.
Tulumcu Hüsameddin Kimdir, Tulumu Nasıl Şeydir?.
Sinan'ın Çocuklarına Saygı İstiyoruz
Güzel Sanatlar Akademisinin 64. Yıldönümündeyiz.
Akademinin 64. Yılını Kutlarken.
Fatih Darüşşifası'nda Musiki Tedavisi Var mıydı?
Kanuni Sultan Süleyman Musandıra'da
Barbaros Töreninin Tatsız Tarafları.
Medeniyet Tarihimize Yeni Bir Tecavüz
Süleymaniye Ayasofya'ııın Taklidi Değildir
Gaflet mi, Kasıl mı?
İbrahim Paşa Sarayı Çok Önemlidir.
Adliye Sarayı'na Ait Ciddi Münakaşalar:
İbrahim Paşa Sarayı'nın Tarihçesi.
Saray mı, Fil Ahırı mı?
İbrahim Paşa Sarayı Macerasının Tarihçesi
İbrahim Paşa Sarayı Macerasının Tarihçesi
İbrahim Paşa Sarayı Macerasının Dördüncü Safhası.
Cumhuriyet Yapıcılığı Millî Geleneklere Dayanmalıdır
Sanat Tarihimiz Üzerinde Geçmiş Bir Olayın Zaruri Tasfiyesi
Bu Nasü İlim Kitabı?.
ibrahim Paşa Sarayı Hakkında
Akademi Yangını Gibi Daha Birçok Yangınlar Göreceğiz
Topkapı Sarayı'nı Tehdit Eden Binayı Yıkmalıyız!.
Akademi Binasının Külleri Üstünde Açılan Sergi.
ölümünün Yıldönümünde Mimar Kemaleddin'i Anarken.
Adliye Sarayı Niçin Yapılamıyor?
Yazık Oldu Mimar Sinan'ın Çocuklarına.
Tarihî Eserleri Yıkan Kazma Yeniden Harekele mi Geçiyor?.
Bir Profesör Dedikodusunun içyüzü
İstanbul'un Türkler Tarafından Fethinin 500. Yılı Meselesi
İstanbul'un Yıldönümü.
Eğri Oturalım, Doğru Konuşalım
Yetim İstanbul.
Çilesi Dolmayan İstanbul.
Fatih Evvela Bizi Fethetmeli.
Sayın Başbakanımıza Açık Mektup
Sayın Başbakanımıza İkinci Açık Mektup
Sayın Başbakan'a Üçüncü Açık Mektup
İmarcdığımız ve İstanbul'un Türklüğü.
Atatürk Bulvan'nm Mukadderatı.
Üç Kule Konuşuyor.
Türk İstanbul'da Restorasyon Faciası.
Bedii Terbiye ve Millî Üslup
Zavallı İstanbul.
Sanatta Soysuzlaşma Milliyette Soysuzlaşma Demektir.
Sayın Adalet Bakanı'na: Adalet Sarayı Adaletsizlik Abidesi Olmamalıdır
Ecdat Yadigârlarından Bir Tarih Külliyesi Yıkılırken
Yapılacak Adliye Sarayı Münasebetiyle: İlimde Tezad Olamaz
Türk Olan İstanbul'u Yıkmayalım Yazıktır.
Boğuşan İki Saray
Fatih'i Tahkir mi Yoksa Kutlamak mı?: Tavı Geçmiş Demire
Çekiç Vurulursa Kırılır
Müstakbel İstanbul
Körler Memleketi
Apartman Daireleri: Tababet İnsanlığın İmdadına Yetiş
"OMahilerki."
Üçlü Bütüne Hasret.
Fetih Yıldönümü Münasebetiyle: Kutlama mı, Tahkir mi?.
İstanbul'un Fetih Yıldönümü Münasebetiyle: 500. Yıl
Kötüye Kullarulmamah
Cehlimiz Bizans Surlarından Kuvvetli imiş.
Şişli Camii'nin Mimarı Kim?
Patrona Halil Hamamı.
Şehir Büyümüyor, Şişiyor!
İstanbul Tam 100 Seneden Beri Şişiyor
Ben Utanıyorum
Asma Köprüyü İstanbul'a Bir Cellât Satın Yapmayalım
İstanbul'un Su Derdi Ezelîdir
İsmet Paşaya İnanmıyorum: Çünkü Güzel Sanatlar Ailemizi
Çok Parlak Vaatlerle Aldatmış ve Kaçmıştı.
İnönü Villası. İnönü Heykeli, İnönü Stadı. İnönü Gezisi:
İşte İnönü Devrinin İmar (!) Faaliyeti Budur.
İnönü'nün Gerçekleşmeyen Kurnazlığı.
Günaltay'ın Bu İmar İşlerine Aklı Ermez!.
Atatürk'ün Övdüğü İstanbul'a İnönü Açıkça İhanet Etmiştir.
İnönü'ye Hatırlatayım ki: Bir Sahil Bulvarı Bir İstanbul'a Değer
Ortada Ne Var Diyenlere Cevap: Mamure Haline Gelen Bir İstanbul
Hadiseler Arasında: Akademi Yangınına Ait Eski Bir Hatıra.
Nâzım Planı Üzerine.
Koca Sinan'ın Hayatı, Sanatı, Hüviyeti ve Eserleri
Karma İndeks.