İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye ve İdil Boyu (1569 Astarhan Seferi, Ten-İdil Kanalı ve XVI-XVII. Yüzyıl Osmanlı-Rus Münasebetleri), 2011

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Akdes Nimet KURAT
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.1. Dizi, Sayı: 17
  • Dil :
  • ISBN : 9789751624215
  • Barkod : 9789751624215
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr Ivory Kağıt, 240 Sayfa (Metin dışında 2 belge ve 3 Harita vardır)

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
GİRİŞ

I YAYINLAR VE KAYNAKLAR
Genel özellikteki eserler (3-13), Tetkikler (13-19), Türkçe Kaynaklar (19-32), Rusça Kaynaklar (32-36), Lehçe ve Almanca Kaynaklar, İstanbul'daki yabancı elçilerin bildirileri (36-44)

II XVI YÜZYILDA KARADENİZİN KUZEYİNDEKİ DURUM
Osmanlı Devletinin kuzey siyaseti (45-51), Azak Kalesi ve çevresi (51-54), Kuzey Kafkaslardaki durum (54-57), Nogaylar (57-65), İdil Boyu ve Moskova Rusyası-tıra yayılış siyaseti (65-83), Kırım Hanlığı (83-87), Lehistan'ın Moskova'ya karşı harekete geçirilmek istenmesi (87-92)

III 1569 YILI SEFERİ
Seferin Başlangıcı (93-98), Selim II nin tahta çıkışı ve Astarhan seferinin katileşmesi (98-107), Kanal meselesi (107-110), Sefer hazırlıkları (110-116)

IV SEFER
Azak Kalesine hareket (117-119), Don boyuna hareket ve gemileri sürükleme teşebbüsü (119—125), Astarhan karşısında Türkler (126-135)

V SEFERİN SONU
Astarhan'dan Azak kalesine dönüş ve büyük felâket (136-148), Moskıı Kralı ile diplomatik münasebetler ve Terek Kalesinin yıktırılması (148-152), Devletgerey Han'ın Moskova'yı yakışı ve Han'ın talepleri (152-156)

VI YENİ BÎR ASTARHAN SEFERÎ TASARISI  157 - 171 Demirkapı'da Türk hâkimiyeti (157-161), Astarhan'a yeni bir sefer tasarısı (161-164), Seferden vazgeçilmesi ve sonraki olaylar (164-171)

SONUÇ  171-176
KAYNAKLAR  VE  BİBLİYOGRAFYA  177-180
GENEL DİZİN  181-195
EKLER DİZİNİ 196 - 203
EKLER  01 - 069
I Sultan Selim II den Harezim Ham Hacı Muham-med'e (03-04), II Sultan Selim II den Kırım Hanı Devletgerey I e (05), III Sultan Selim II den Leh Kralı Sigizmund'a (06-08), IV MaPtsev'in sözleri (Raporu) (09-022), NovosiPtsev'in raporu (023-025), VI Taranowski'nin Seyahatnamesi (027-048), VII Sultan Selim II den Çar İvan IV a (049-050), VIII Kırım büyüklerinden Şirin Ali Bey'c hüküm (051-052), IX Piyale Paşa'ya hüküm (053-054), X Nogay Beylerinden Urus Mirza'ya name (055-056), XI Ka-zanh (?) Rahman Kulu'nun yazısı (057-058), XII Âli, Künhü'l-Ahbar'dan (059-062), XIII Karaçelebi-zade Ravzatü'l-Ebrar'darı (063), XIV Kâtip Çelebi, Tuhfetü'l-Kibar'dan (064-065), XV Muhammed Rıza, Essebü's-Seyyâr'dan (066-067), XVI Evliya Çelebi Seyahatnamesinden (068-069)