İletişim +90 312 267 16 11

Fransa İnkılâbının Siyasî Tarihi I.-II-III. Cilt (Takım), 2011

₺44.00 ₺26.40
  • Yazar: A. AULARD
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: X. Dizi, Sayı: 1a2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624079
  • Barkod : 9789751624079
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, 302 Sayfa

  • Ürün Barkodu

TÜRK TARİH KURUMU'NUN NOTU
ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ VE İLÂVESİ
YAZANIN   ÖNSÖZÜ

BİRİNCİ KISIM
Demokrasinin ve cumhuriyetin menşeleri 1789 - 1792

BİRİNCİ FASIL
İNKILÂPTAN EVVEL CUMHURİYET VE DEMOKRASİ FİKRİ
I Fransada cumhuriyet partisi yoktu Hükümdarlık fikirleri : 1° Meşhur ölüler: Monstesqieu, Voltaire, d'Argenson, Diderot, d'Holbach, Heivetius, Rousseau, Mably; 2° Yaşayan şöhret ve nüfuz sahipleri: Ray-nal, Condorcet, Mirabeau, Sieyes, d'Antraigues, La Fayette, Camille Desmoulins 10 — II Muharrirler hükümdarlığa cumhuriyetçi tesisler sokmağa gayret ediyorlar 16 — III Hükümdarlığın zayıflaması ; Parlamentoların muhalefeti 25 — IV Parlamentolar mutlak hükümdarlığın yeniden ıslâhına engel oluyorlar; Eyalet Meclislerinin kurulmasına zorluk çıkarıyorlar 30 — V İngilterenin ve Amerikanın tesiri 34 — VI Muharrirler hangi noktaya kadar demokrattılar ? 40 — VII Demokratik ve cumhuriyetçi fikir haleti, 46

İKİNCİ FASIL İNKILÂP BAŞLANGICINDA CUMHURİYET ve DEMOKRASİ FİKRİ
1 Etats-Generaux'ların daveti 48 — II Millet Meclisinin teşekkülü 51 — III Bastille'in zabtı ve belediye inkılâbı 57 — IV Hukuk Beyannamesi, 62 — V Beyannamenin mantıkî neticeleri, 70

ÜÇÜNCÜ FASIL BURJUVALIK VE DEMOKRATLIK (1789-1790)
I Hukuk Beyannamesinden beklenen ne bütün içtimaî neticeler, ne de bütün siyasî neticeler alındı Bu devirde ne sosyalist vardır, ne cumhuriyetçi vardır 75 — II Hükümdarlığın tanzimi 81 — III Burjuvalığın imtiyazlı bir sınıf olarak tanzimi Vergiye bağlı seçim rejimi 90 — IV Demokratlık hareketi 104 — V Vergiye bağlı seçim rejiminin tatbiki 112 — VI Demokrat istekleri artıyor, 116

DÖRDÜNCÜ FASIL
DEMOKRAT PARTİSİNİN KURULUŞU VE CUMHURİYET PARTİSİNİN DOĞUŞU
(1790-1791)
1 Demokrat Partisi 120 — II Federasyon 122 — III Birinci Cumhuriyet partisi Madam Robert'in gazetesi ve salonu 124 — IV tik sosyalist gösterileri 131 — V Feminizim Erkek ve kadın kardeş cemiyetleri 137 — VI Burjuva rejimi aleyhinde mücadele 144 — VII 1790 Bİ-rincikânunundan 1791 Haziranına kadar Cumhuriyet gösterileri: 154 — VIII İnsancı politika 163 — IX Hülâsa, 164

BEŞİNCİ FASIL
VARENNES'E KAÇIŞ VE CUMHURİYET HAREKETİ (21 HAZİRAN - 17 TEMMUZ 1791)
I XVI ıncı Louis'nin ahlâkı Varennes'e kaçışın tarihî ehemmiyeti 166-11 Müessisler Meclisinin tavrü hareketi172—III Paris'in tavrü hareketi: Halk, seetion'lar, kulüpler, gazeteler 179 — IV Kralın dönüşü cumhuriyet partisini hezimete düşürüyor- 187 — V Cumhuriyet veyahut krallık meselesi üstünde kalem mücadelesi Sieyes, Condorcet 195 — VI Vilâyetlerde cumhuriyet hareketi 204 — VII Demokratlar ve Champ-de-Mars işi, 211

ALTINCI FASIL
CHAMP - DE - MARS VAKIASINDAN SONRA CUMHURİYETÇİLER VE DEMOKRATLAR
I 17 Temmuz 1791 vakıasından sonra ayrılık ve tepki 222 — II Burjuva sisteminin şiddetlenmesi 228 — III Müessisler Meclisi demokrasiye ve cumhuriyete bütün kanunî yolları kapıyor 235 — IV Kral kuvvetinin iadesi, 236

YEDİNCİ FASIL
LEGİSLATİVE MECLİSİNİN İÇTİMAİNDAN 20 HAZİRAN 1792 GÜNÜNE KADAR
I Legislative Meclisinin seçimleri; demokrat ve cumhuriyetçi partilerin muvakkat feragati 242 — II Legislative Meclisinin ilk hareketleri ve politikası 246 — III Amme efkârı, 249 — IV Kralın politikası Avustur-yaya harp ilânı Meclisle kralın kavgası 253 — V Robespierre'in cumhuriyete muhalif politikası 256 — VI 20 Haziran 1792 günü 263 — VII Bugünün âkibetleri, 267-

SEKİZİNCİ FASIL XVI LOUİS'NİN HALİ HAZIRLIKLARI
I Kral kuvvetine karşı Legislative Meclisi tarafından alınan tedbirler 269 — II Fransa'da Temmuz-Ağustos 1792 esnasında amme efkârı 273 — III Federeler 282 — IV Paris gazeteleri ve cumhuriyetçilik 290 — V Section'ların tahrikatı 293 — VI Legislative'in tavrü hareketi, 297