İletişim +90 312 267 16 11

XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İngiliz Tiftik Ticareti, 2011

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Gülay Webb YILDIRMAK
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.3. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624611
  • Barkod : 9789751624611
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr., 450 Sayfa + Resimler

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
SEMBOLLER

GİRİŞ
Araştırmanın Boyutları
Araştırmanın Kaynakları

I BÖLÜM OSMANLI - İNGİLİZ TİCARETİ

A) XVIII. YÜZYILDA İNGİLİZLERİN DÜNYA TİCARET POLİTİKASI
1 XVIII Yüzyılda İngiltere
2 XVIII Yüzyılda Tekstil Alanındaki Buluşlar1
3 XVIII Yüzyıl Genel Politikaları İçinde İngilizler
4 Levant Şirketi ve Doğu Ticareti
a) Levant Şirketi'nin Kuruluşunu Etkileyen Faktörler
b) XVIII Yüzyılda Levant Şirketi ve Şirketin Çöküşünü Etkileyen Faktöıİer

B) OSMANLI ÜLKESİNDE İNGİLİZLER
1 Osmanlı Ticareti ve Ahidnameler
a) Osmanlı Dış Ticareti
Mısır
Kuzey Afrika
Irak ve Suriye
İzmir
Yunanistan ve Arnavutluk Kıyıları
b) Karayolu Ticareti
c) Ahidnameler
2 XVIII Yüzyılda Osmanlı-İngillere Siyasi İlişkileri
3 XVIII Yüzyılda Osmanlı-İngiltere Ekonomik İlişkileri

II BÖLÜM
İNGİLTERE'DE TİFTİK İPLİĞİ TİCARETİ
A) İNGİLTERE'DE TİFTİĞİN KULLANIM MANLAR I VE TALEP
1 Tiftik İpliğinin Düğme/İlik ve Sırma Şerit Yapımında Kullanımı
a) XVIII Yüzyıl İngiltere'sinde Düğme/İlik/Sırma Şerit Yapılan Yerler
Macclesfield
Flash (Quarnford)
Leek
Düğme/İlik/Sırma Şerit Yapımında Adı Geçen Diğer Yerler
2 XVIII Yüzyıl İngiltere'sinde Giyilen Giysi ve Takılan Aksesuarlar
a) Erkek Kıyafetleri
b) Kadın Kıyafetleri
c) Tiftik İpliğinin Kumaş/Giysi/Aksesuar Yapımında Kullanımı
d) Tiftik İpliğinden Kumaş/Giysi/Aksesuar Yapılan Yerler
Londra-Spitalfieldsf
Canterbury
Norwich
Coventry
Derby
Macclesfield
Congleton
3 Tiftik İpliğinin İç Dekorasyonda Kullanımı
4 Tiftik İpliğinin Peruk/Peruka/Postiş Yapımında Kullanımı
a) Uzun ve Dalgalı Perukalar (Full-bottomed Wigs)
b) Arkaya Doğru Örülmüş Kısa Perukalar (Short Wigs With Queues)
c) Kahküllü ve Küt Kesimli Perukalar (Bob Wigs)
d) Makarna Perukalar (Macaroni Wigs)
5 Tiftik İpliğinin Askeri /Manda Kullanımı
a) Bay Charles Grigg'in İfadesinin Tercümesi
b) VValtham Abbey Kraliyet Barut Fabrikasının 300 Yıllık Gizli Tarihi
6 Tiftik İpliğinin İngiltere'den Diğer Ülkelere İhracı
7 Tiftik İpliğinin Olta İle Balık Avlamakta (Fly Fishing) Kullanılması

III BÖLÜM ANKARA VE TİFTİK İPLİĞİ İHRACATI
A) ANKARA'DAN İNGİLTERE'YE İHRACATI
1 İzmir Yoluyla Tiftik İpliği İhracatı
a) XVIII Yüzyılda İzmir
b) İzmir ve Tiftik İpliği Ticareti
XVIII Yüzyılda İngiltere'ye Tiftik İhracatı Yapılan Türk Limanları
1730-1736 ile 1 789-1799 Yıllan Arasında İngiltere'ye Tiftik İpliği İhraeaü Yapılan Türk Limanlan
2 İhracatın Hacmi
a) Belgelerden Derlenen Bilgilerin Düzenlenişi Hakkında Açıklamalar
XVIII Yüzyılda Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik ipliği İhracatının Toplam Hacmi ve Değeri
XVIII Yüzyılda Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği İhracatı
1774-1 785 Y'ılları Arasında İngiltere'nin Toplam İthalatı
1 774-1785 Yılları Arasında İngiltere'nin Toplam İhracatı
1721-1800 Tarihleri Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği İhracatının Diğer Ürünlerle Karşılaştırılması
1789-1799 Yılları Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan İhracatların Karşılaştırılması
XVIII Yüzyılda Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği İhracatının Diğer Yün ve Tüy İhracatları İle Karşılaştınlması
1741-1757 Yıllan Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği, Ham İpek ve Keçi Tüyü İhracatlarının Karşılaşmılması  199 1721-1736 Yıllan Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan İhracatların Karşılaştırılması
XVIII Yüzyılda Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği ve Ham İpek İhracatının Karşılaştırılması
1720-1800 Tarihleri Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği İhracatının Ham Pamuk Hariç Diğer Ürünlerle Karşılaştırılması
1720-1800 Tarihleri Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği İhracatının Ham Pamuk Hariç Diğer Ürünlerle Karşılaştırılması
720-1800 Tarihleri Arasında Türkiye'den İngiltere'ye Yapılan Tiftik İpliği İhracaunın Ham Pamuk ve Ham İpek Dahil Edilmeden Diğer Ürünlerle Karşılaştırılması

B) XVIII YÜZYILDA İNGİLTERE'YE İPLİK İHRACINDAKİ DALGALANMALAR
1 Savaşlar ve İhracat
2 Veba ve İhracat
3 örgütsel Problemler ve İhracat
4 Livorno (Leghorn) ve İthalat)
5 Depremler/Yangınlar/Kötü Hava Şartlan ve İhraeal
6 Levanı Şirketi Tacirleri Listesi
7 Levant Şirketi ve Gemiler Listesi
8 Levant Şirketi ve Kaptanlar Listesi

SONUÇ
EKLER
Bazı P.R.O. Belgelerinin Analiz, Çeviri ve Transkripsiyonları
Treasury Papers (Maliye Bakanlığı Belgeleri) Serileri
Bazı Goldsmiths' Library Belgelerinin Analiz, Çeviri ve Transkripsiyonları
Kullanılan Muasır Arşiv ve Kütüphane Kaynaklarından Örnekler

KAYNAKÇA
I YAYINLANMAMIŞ BİRİNCİL KAYNAKLAR
II YAYINLANMIŞ BİRİNCİL KAYNAKI AR
III YAYINLANMIŞ İKİNCİL KAYNAKLAR
DİZİN