İletişim +90 312 267 16 11

Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk, 2011

₺9.00 ₺5.40
  • Yazar: Ziya GÜREL
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXV. Dizi, Sayı: 9-1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751624482
  • Barkod : 9789751624482
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr., 164 Sayfa

  • Ürün Barkodu

I BÖLÜM
Türk Demiryolculuğunun Başlaması
İşin Başa Düşmesi
Askeri Müfettişlik
Kumpanyanın İdare Merkezi ile İlişkisi
Top ve Tüfek Yapımı
İdaredeki Gevşeklik
Erkânı Harp Miralayı Behiç Bey
Hatlara El Koyma Şekilleri
Öteki Hatların Katılması ve Mısır Lirası
Müslim Olmayan Personel Sorunları
Hıristiyan Görevliler
"Kuvayı Milliye" Çeteleri
Müslüman Memur Bulunamayınca
Yabancı Devlet Uyrukluları
Yunanlıların Uşak ve Kütahya Saldırıları
Çalışma Koşullarının Elverişsizliği
İslâm Olmayan Görevlilere Karşı Tazelenen Tepki
Konya İsyanı ve Gayrı Müslim Personelin Durumu Demiryolları İdaresine Dışarıdan Karışma
İdare Eşyası ve Malzemesine El Atmalar
Dışarıdan karışmaların Sonucu Kaza
Bağdat İnşaat Şirketi
Garp Cephesi
Yarbay Osman Bey'in Davranışı
Doğru Tefe El Konulması
Mâli Durum
Yakıt Sorunu

II BÖLÜM
İşlere Dışarıdan Karışma
Düşman Saldırışı ve Yankıları
Savaşın Çeşitlenen Durumu
Genel Kurmay Başkanlığının Çekilme Plânı
Edhem Çetelerinin Son Zararları
Yetki Kullandırılmadan Sorumlu Tutulmak
İdare Yapısındaki Değişmeler
Özel İstekler
Gürcü Heyetinin Treni
Anlaşmazlıklardan örnekler
Cenup Cephesinin El Koyduğu İdare Parası
Orman İdaresi ile Anlaşmazlık
Günün Koşullarına Uymayan İstekler
Yazı Makinesi Olayı
Geçici Ayrılışın Çevredeki Yankıları
Yeniden Rapor Alınması
Güçlükler ve Düzensizliklerin Kökenleri

III BÖLÜM
Ankara'daki İdare Merkezinin Konya'ya Taşınması
Konya İşletme Müdürlüğünün Durumu (I)
Konya işletme Müdürlüğünün Durumu (II)
Eski Memurların Geri Getirilmesi İsteği
İsteklerin Yetkililerce Benimsenmesi
İstanbul'dan Personel Getirtilmesi
Gayri Müslim Personelin Uzaklaştırılması İşinin Başlangıcı
Buyrukların Duruma Uygunluğu
Ankara Bölümündeki Uygulama
Behiç Bey'in Umum Müdürlüğünde
Hareket Reisi Saffet Bey
Sürdürülen Gayrı Müslim Problemi
Mustafa Kemal Paşa'nın Buyruğu
Dil Konusu
Dil Sorunun Önceki Durumu

IV BÖLÜM
Mersin Yolunun Açılması
Lokomotif Vagon Durumumuz
Fransızların Bir Protestosu
Fransız Demiryolları İdaresinin Durumu
Fransızların Anlaşmaya Uymayan Davranışları
Bayrak Sorunu

MALÎ DURUM
İki Seçenekten Biri
Müteahhide Verilemeyen Para
Valililik Muhasebelerine Verilen Havaleler
Malî Durumu Yansıtan Rapor
Maliyenin Davranışı
Vekiller Heyeti Karan
Fevzi Paşa'nın İyi Sanısı
Büyük Taarruzdan İki Ay Öncesi

V. BÖLÜM
Ereğli-Zonguldak Kömürü
Ağırlığı Kadar Altun
Ereğli-Zonguldak Kömürlerinin Gelişi
İş Alanında Güvence
Yeni Bir Kardif Kömürü Önerisi
Odun Biriktirmek

MALZEME
Kırık Camlar
İtalya'ya Ismarlananlar
Yeni ve Eski Siparişler
Lokomotiflerin Onarımları
Kırtasiyecilik
Fransa'dan Lokomotif Saùn Alma
İstanbul'dan İlk Satın Alma
İdareden İstenileft Malzeme

VI. BÖLÜM
Azanköy Dar Hattı
Başka Hatlar
Dekovil İşinin Önemi
Araştırmalar
Malî Duruma Göre
Azan Köy Dekovilinin Sonu

VII BÖLÜM
Cephe Gerisi Hazırlıkları
Olasılıkları Gözetme
Behiç Bey'in Tasarlamaları
Gizli Konuk
Olağan Üstü Çalışmalar
Allah'tan Sonra Biricik Zafer Yardımcılığı
Halide Edip Hanım'ın Cepheye Gidişi
Onarımı Üç Yerden Sürdürme
80 Bin Liralık Ödenek
Onarımlar

VIII. BÖLÜM
O Günlerin "Dün"ü
1 ve 2 Girişimlerin Sonu
Çeşitli Eksiklik Kaygusu Etkileri
Kendimize Güvenmeme
Hügnen'nin Hattı Geri Alma Girişimleri
Kurtuluş Savaşının Kişilikli Kimseleri
Saygı ile Anacaklarımızdan

BİBLİYOGRAFYA
DİZİN