İletişim +90 312 267 16 11

Tarihçe-i Harb - Üçüncü Alay (Irak Cephesi Harbi - Irak Kanalı Silsile-i Muhârebâtı - Eski Türklere Nazaran Yeni Türklerin Cengâverliği), 2011

₺9.00 ₺5.40
  • Yazar: Ali VEHBİ [AYKOTA], Hasan BABACAN (Haz.), Servet AVŞAR (Haz.)
  • Basım Yılı: 2011
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II-4. Dizi, Sayı: 11
  • Dil :
  • ISBN : 9789751624598
  • Barkod : 9789751624598
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory 70 gr., 98 Sayfa

  • Ürün Barkodu

TAKDİM
GİRİŞ

ÇEVİRİYAZI METİN
Maksad-ı Tahrir
Başlangıç
Graf Kanalı Silsile-i Muharebâü
Üçüncü Alay
Irak Arazisi
Düşman Vesâiti ve İstihzârâü
Kuvvâ-yı Harbiyesi
Sıhhiyesi
Süvari Taarruzu
Harp Oyunları
Faaliyet
Sonbahar Tayyare Faaliyeti?!
Şarkî ve Garbî Graf Tahkimatı
Nutk-ı Nazmi Bey
Harekât
Düşman Ordugâhı
Bomba Baskını
Mevazide Tebeddülat
Ağır Bomba Bataryaları
Taciz ve Tazyik
Kanlı Fakat Şanlı Gün
Bombardıman
Bombardıman Altında Efradımız
Bombardıman Tahfif Edildi
Taarruz
Garbî Graf: Üçüncü Alay
Mukabil-i Taarruz
El Bombası, Tüfenkcif, Karaval
Taraka Binbaşısı Şevki
Zayiatımız
Haşiye
Şarla Graf
Topçu Tarassut Mahallindeki Makineli Tüfek Mülazım Manastırlı
İhsan Efendi
Bombardıman [İhsan Efendi'nin Makineli Tüfeği]
Taarruz: Kanlı Gün: Feci Manzara
Tarassut Mahalli Mezbaha Oldu
Mukabil Taarruz ve Hakkı Bey'in Şahadeti
Nazmi Bey Üçüncü Alayda
Son
Müstakil Gelen Alaylar
Süvari Fırka ve Alayları
Graf Silsile-i Muharebâtına İştirak Eyleyen Alaylar
Üçüncü Alay Marşı
Hatime
Bir Ağır Yaralının Münacâtı
Fetha-Cirnaf Cebel-i Mekhûl Kırk Üçüncü Alay
Fetha Muharebeleri
Tayyare Faaliyeti ve Süvari Topçuları
Vaziyet Karanlık
Yol Kesildi
Cirnaf Taarruzu ve Netice-i Meş'ûmu

DİZİN
SÖZLÜK
EKLER