İletişim +90 312 267 16 11

Nizam-ı Cedîd Kanunları, 2012

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Yunus KOÇ, Fatih YEŞİL
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.2. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe, Tıpkıbasım
  • ISBN : 9789751624758
  • Barkod : 9789751624758
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

GİRİŞ
I. ÜÇÜNCÜ SELİM DÖNEMİNDE ÇIKARTILMIŞ NİZÂMNÂMELER BİBLİYOGRAFYASI
Nizâmnâmelerin Topluca Bulunduğu Eserler
Müteferrik Nizâmnâmeler
Yayımlanmış Nizâmnâmeler

II MECMUANIN ÖZELLİKLERİ VE İHTİVA ETTİĞİ
NİZÂMNÂMELER

III METİN

DİZİN
TIPKIBASIM