İletişim +90 312 267 16 11

Memleket Hatıraları Mehmet Esat Serezli (I, II Cilt Takım Halinde), 2012

₺32.00 ₺19.20
  • Yazar: İbrahim Şirin, Faruk Yavuz, Aynur Koçak (Yay. Haz.)
  • Basım Yılı: 2012
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I-II
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

MÜFTÜZADE MEHMET ESAT SEREZLÎ HAYATI VE ESERLERİ

Yazma Eserleri

Serezliler

Serezliler

Serez Uleması

Serez'de Eski Düğün ve Dernekler

Serez Esnaf ve Mahalle Teşkilatı ve Cemaat Hayatı

Serez Camileri, Mektebleri, Medreseleri, Türbeleri ve Tekkeleri

Selimiye Camii

Osmanlı Şeyhülislamları

Makaleleri

Tercüme Eseri

Memleket Hatıraları Nasıl Bulundu?

Memleket Hatıraları Neyi İçermektedir?

SEREZ'DE GEÇİŞ DÖNEMLERİ, Aynur Koçak

DOĞUM

Doğum Öncesi

Hamileliğin Başlaması

Ebe Tutulması ve Ebenin Görevleri

Doğum Hazırlıkları

Ebenin Hazırlıkları

Bebek ve Anne İçin Hazırlıklar

Doğum Sırası

Doğum Sonrası

Bebeğin Göbek Kordonunun Kesilmesi

Bebeğin Yıkanması ve Giydirilmesi

Müjde Verilmesi

İlk Kutlamalar

Bebeğin Beslenmesi

Bebek Beşiği ve Bebek Giysileri

Loğusa Odası

Loğusa Elbisesi

Loğusa Şerbeti

Nazara İlişkin Uygulamalar

Mavi Boncuk Takmak

Kırmızı/ Siyah Ben Yapmak, Elif Çizmek

Kırmızı Kurdele Rozet Takmak

Nazar Kurşunu Dökmek

Yedi Evden Lokma Toplamak

Çobandan Yardım İstemek

Gözaydın Ziyareti

Toplantılar

Üçü Gecesi

Kekik Ziyafeti

Kırklık Hamamı

Kırk Ziyareti

Çocuk Gezdirme

Hediyeler

Ebeye Hediyeler

Anneye Hediyeler

Bebeğe Hediyeler

ÇOCUKLUK

Ad Koyma

Diş Buğdayı

Taytay Günü

Doğum Günü: Çocuğun Talihine Bakma

OKUL DÖNEMİ: SIBYAN MEKTEBİ

Okul Öncesi

Okulun Seçimi

Okula Başlama Zamanı

Giyim-Kuşam

Okul Öncesi Uygulamalar

Okula Başlama

Okula Başlama Töreni: Amin Alayı

Okula Başlama Sırasındaki Adet ve İnanışlar

Okul Dönemi

Okul Düzeni

Dershane Düzeni

Okuldaki Görevliler

Talebeler

Ders Düzeni

Hatim Duası

Okul Dönemi İnanış ve Uygulamaları

Genç Kızlık

Çarşaflanmadan Önce İntikal Devri

Çarşaflanma

Çarşaflandıktan Sonra

Genç Kızın Uyması Gereken Kurallar

Genç Kıza Verilen Eğitim

EVLENME

Düğün Öncesi

Eş Seçimi: Görücü Usulü

Kız İsteme: İzdivaç Teklifi

Söz Kesimi

Nişan

Nikâh

Düğün

Düğüne Davet

Çeyiz Yığma Günü

Düğün sırası

Ruba Günü

Gelin Hamamı

Parmak Kına Gecesi

Çeyiz Günü

Çeyiz Kaldırma Günü

Çeyiz Serme Günü

Büyük Kına Gecesi

Düğün Sonrası

Gelin Günü

Gelin Kuşatma

Gelin Alma/ Gelin İndirme

Güveyi Namazı

Güveyi Ziyafeti/Güveyi Sofrası

Güveyi Kapama/Zifaf Gecesi

Paça Günü

Görüm Ziyafeti

Çeyiz Kaldırma ve Bohçalık Günü

Gelin Gezdirme

Balayı

KAYNAKÇA


 

I. KİTAP

SİROZ'DA ESNAF VE MAHALLE TEŞKİLATI VE CEMAAT HAYATI

Mukaddime

Siroz'da Esnaf ve Mahalle Teşkilaü ve Cemaat Hayatı

İdare İşleri

Mütevelli ve İdare Heyeti Seçimi

Lonca Heyeti

Kâhyalar Meclisi

Büyük Toplantı

Memleket Toplantısı

Yıllık Toplantı

Üç Günü Toplantısı

Hisar Arkası

Esnaf Sandıkları ve Para İşleri

Muhasebe Cetveli Üzerinde İzahat

Gelir Kaynakları

Esnafın Uzuvları

Kervansaraylar

Pazar Yerleri

Bedesten

Esnafın Ehemmiyeti

Müslim ve Gayr-i Müslim Esnafın Münasebetleri

Mübarek Günler ve Esnaf

Bir Bayram Hadisesi

Hacı Geçirme ve Karşılamada Esnaf

Hac Merasiminden

Siroz'da Mahalle Teşkilatı

Mahalle İhtiyar Meclisleri

Mahalleler

Mahalle Adlarına Dâir Bir Hatıradır

Gazi Evrenos Mahallesi ve Camii

Eslime Hatun

Kara Hamza


 

II. KİTAP

SEREZ'DE ESKİ DÜĞÜN VE DERNEKLER

MUKADDİME

BAŞLAMA

Doğum İlk Ses O Ağlarken Herkes Güler

Üçü Gecesi

Kekik Ziyafeti

Ebe Hanım

Kırk Hamamı

Diş Buğdayı

Kızımız Talihi

Kızımız Ayakta

Kızımız Yedi Yaşında

Kızımız On Yaşında

Kızımız On Dördünde

Kız Arama

Söz Kesmek

Müzakereler Başlıyor

Nişan

Nikâh Cemiyeti

İzinname

Nikâh Günü

Erkek Evinde

Şimdi Kız Evindeyiz

Nikâh Kıymak ve Dua

Düğün Hazırlıkları

Şimdi Kız Evindeyiz

Davetliler Gelmeye Başlıyor

Erkek Evindeyiz

Yine Kız Evindeyiz

Cumartesi Gelin Hamamı

Cumartesi Akşamı, Pazar Gecesi: Parmak Kına Gecesi

Kız evindeyiz

Pazar: Cihaz Kaldırma Günü

Pazartesi: Cihaz Serme Günü

Erkek Evinde

Yatak Odası ve Gelin Yatağı

Çamaşır Takımları (Sandık Odası)

Gümüş Takımları

Matbah ve Bakır Takımları

Sırça Takımları

YatakTakımları

Salı Günü Akşamı: Büyük Kına Gecesi

Alaturka Saat Tam Üç

Gelin Geliyor

Parlak

Kına Merasimi Başlayacak

Çarşamba Günü

Perşembe: Gelin Günü

Gelin Kuşatma

Yine Perşembe Günü

Şimdi Yine Kız Evindeyiz

Damat Geliyor

Güveyi Namazı ve Zifaf (Güveyi Kapama)

Cuma Sabahı

Yine Cuma Günü, Öğleden Bir Saat Evvel

Pazartesi Günü

Pazartesi: Cihaz indirme Günü

Gelin Gezdirme

Balayı


III. KİTAP

SEREZ CAMİLERİ, MEKTEBLERİ, MEDRESELERİ, TÜRBELERİ VE TEKKELERİ

Cami-i Atik

Eski Cami-i Şerifin Hususiyetlerinden

Eski Cami’de Teravih Namazı

Eski Cami-i Şerif’te Ramazan Mukabeleleri

Eski Cami’de Gece Âlemleri Minarelerde

Eski Cami-i Şerif’te Ramazan Vaazları

Cami-i Kebir'de İftar

Cami-i Kebir'de Sergi ve Pazar

Cami-i Kebir'de Sebil

Cami-i Kebir Muvakkathanesi

Eslime Hatun Camii

Gazi Evrenos Bey Camii

Mustafa Paşa Camii

Gedik Ahmet Paşa Camii

Sultan Camii

Halil Paşa Camii

Musa Çelebi Camii

Kara Hamza Camii

Sufı Ali Bey Camii

İzladili Camii

Hazinedar Camii

Makramalı Mehmet Efendi Camii

Tatar Hatun Camii

Altunizade Camii

Çâşnigîr İlyas Bey Camii

Şehreküstü Camii

Debbağ Murat Camii

Arap Hatip Camii

Hekim Davut Camii

Doğan Bey Camii

Haraççı Muhyiddin Camii

Bacdar Hayreddin Camii

Kurrahane Camii

Kirişçi Kurt Efendi Camii

Tanrıverdi Camii

Koyun Yusuf Camii

Bedreddin Bey Camii

Süleyman Bey Camii

İsmail Bey Camii

Arpacılar Camii

Nalıncılar Camii

Köprübaşı Camii

Fuadiye Camii, Mahmudiye Camii, Osmaniye Camii

Kışla Camii

MEKTEPLER

Mahmud Efendi

Hafız Ahmed Efendi

Çolak Hafız Ahmed Efendi

Malik Efendi

Kadri Efendi

Hatice Hamm

Tuti Nene

Hacı Ali Efendi

Kara Hüsnü Efendi

Hafız İbrahim Efendi

Çerkez Ömer Efendi

Hafız Ali Efendi

Ali Haver Efendi

Hafız İsmail Efendi

Hafız İdris Efendi

Hafız Raşid Efendi

İbrahim Ethem Efendi

Emin Efendi

Hafız Mustafa Efendi

Şaziye Hanım

İttihat Terakki

Yadigâr-ı Millet

Rüşdiye Mektebi

Darülmuallimîn

Mekteb-i Edep

SİROZ MEDRESELERİ

Gazi Evrenos Bey Medresesi

Halil Paşa Medresesi

Eslime Hatun Medresesi

Sarı Şeyh Medresesi

Selçuka Hatun Medresesi

Gedik Ahmed Paşa Medresesi

Bedreddin Bey Medresesi

Tatar Hatun Medresesi

Doyranlı Medresesi

Küstahlar Medresesi

Süleyman Efendi Medresesi

Altunizade Medresesi

Hekim Davut Medresesi

Kurrahane Medresesi

İsmail Bey Medresesi

Haşmet Efendi Medresesi

Yayla Medresesi

TÜRBELER

TEKKELER

Mevlevihane

Kara Hazma

Sûfî Ali Bey

Musa Çelebi

Sinânî Tekkesi

Sarı Şeyh Zaviyesi

İzladili Tekkesi

Çamlı Bahçe Tekkesi

Süleyman Efendi Tekkesi

Eğri Bucak Tekkesi

Sirke Baba Tekkesi

Salı Tekkesi

Ahmet Baba Tekkesi

Piri Baba Tekkesi

Bahadeddin Tekkesi

SİROZ DARPHANESİ


IV. KİTAP

SEREZ'İN İŞGALİ

Mustahfız Teşkilatı

Şehrin Muhafazası Mustahfızlara Bırakılıyor

Askeri Kulüpte Bir Toplanti

Evimize Baskın

İstitrat

Selanik'e Doğru

Lahika

Hicret ve Halas

O Güzel Siroz

Son Söz ve Bir Levha-yı İntibah

İstanbul'da

İNDEKS

EKLER ve FOTOĞRAFLAR