İletişim +90 312 267 16 11

Tokat Şer`iye Sicili (1812-1813 Tarihli - 16 Numaralı), 2013

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Murat HANİLÇE
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.12. Dizi, Sayı: 4
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751626295
  • Barkod : 9789751626295
  • Fiziksel Özellikleri : 604 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
TABLOLAR LİSTESİ
KISALTMALAR LİSTESİ

1 GİRİŞ
11 Genel Olarak Şer'iye Sicilleri'nin Tanımı, Kapsamı ve Hazırlanması1
12 Şer'iye Sicillerinin Korunması ve Günümüzdeki Durumu3
13 Tokat Şer'iye Sicilleri4
14 Tokat'ta 1812-1813 Yıllarında Şer'i Mahkemenin İşleyişi ve Mahkemede Görevli Memurlar9

2 TOKAT ŞER'İYE SİCİLLERİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR13

3 MATERYAL VE YÖNTEM18

4 16 NUMARALI TOKAT ŞER'İYE SİCİLÎNİN DEĞERLENDİRMESİ19
41 Defterin Tanıtımı 19
42 Defterin Diplomatik Açıdan İncelenmesi20
43 Defterde Yer Alan Belge Türleri21
431 Hüccetler21
4311 Hüccetlerin Bölümleri22
4312 16Numaralı Defter'den Bazı Hüccet Örnekleri24
432 Padişahtan Gelen Ferman ve Beratlar28
433 Buyuruldular30
434 riâmlar31
435 Salyâne ve Masarif ât Defterleri31
436 Terekeler34

5 TOKAT KAZASININ İDARİ YAPISI39
51 Tokat Kazasında Bulunan Mahalleler, Çarşılar ve Mevkiler41
52 Nahiyeler ve Köyler46

6 TOKAT'TA SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK HAYAT48
61 Sosyal ve Kültürel Hayat4-8
611 Aile ve Diğer Sosyal Gruplar48
612 Kullanılan İsim, Lakap ve Unvanlar52
613 Müslim-Gayrimüslim İlişkileri53
614 Ev Eşyaları54
615 Giyecekler58
616 Züccaciye ve Billunye Türü Eşyalar64
617 Gıda ve Tüketim Maddeleri65
618 Zıynet Eşyaları66
619 Kumaşlar67
6110 Silah ve Silah Takımları70
6111 Uzunluk ve Ağırlık Ölçüleri71
6112 Vakıflar72
6113 Din ve Eğitim Kurumlan, Halkın Kültür Durumu ve Kitaplar75
62 Ekonomik Hayat77
621 Sanayi, İş Kollan ve El Sanatları77
622 Ticaret, Narh, Para ve Ticaret Malları82
623 Tarım ve Hayvancılık91
624 Emlak Fiyattan93
625 Vergiler98

16 NUMARALI TOKAT SERİYE SİCİLÎ'NİN
TRANSKRİPSİYONLU METNİ102
BULGULAR576
KAYNAKLAR579
SÖZLÜK587
INDEKS591