İletişim +90 312 267 16 11

Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla KÂŞGAR, 2013

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Konuralp ERCİLASUN
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-1.1. Dizi, Sayı: 10
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751626240
  • Barkod : 9789751626240
  • Fiziksel Özellikleri : 164 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SÖZBAŞI VII

GİRİŞ 1
A Çalışmanın Metodu 1
B Kaynak ve Araştırmaların Değerlendirilmesi 3

I BÖLÜM
Eski ve Ortaçağlarda Kaşgar (mö 2 yüzyıl -ms 16 yüzyıl)
A Kâşgar'ın Adları 15
B Türk Coğrafyasının Kıyısında Kâşgar (MÖ 2 Yüzyıl – MS 6 Yüzyıl) 17
C Kâşgar'ın Türk Coğrafyasında Öneminin Artması (6 Yüzyıl -840) 20
Ç Kâşgar'ın Türk Coğrafyasında Merkezî Role Yükselmesi 25

II BÖLÜM
16-18 Yüzyıllarda Kâşgar'ın Siyasî ve Sosyal Durumu
A Yarkent Hanlığı Devri (1514-1678) 33
B Hocalar Devri (1678-1759) 39
C Yarkent Hanlığı ve Hocalar Devrinde İdarî ve Sosyal Yapı 43

III BÖLÜM
Kâşgar Hâkimiyeti Öncesi Mançular ve Sınır Siyaseti
A Çing Hanedanından Önce Mançular 57
B Hanedanın Kuruluşu ve Teşkilâtı  62
C Sınır Siyaseti 66

IV BÖLÜM
Çing Hanedanının Kâşgar'daki Hâkimiyeti
A Kâşgar Bölgesindeki İdarî Yapılanma 73
B Çing Hanedanının Ekonomik Politikası' 93
C Sosyal ve Kültürel Politikalar 109

SONUÇ 123
KAYNAKÇA 129
DİZİN 137
EKLER
EK 1 - Çin Ölçülerinin ve Diğer Ölçülerin Günümüz
Değerlerince Karşılıkları 147
EK 2 - Çince İdarî Terim Ve Unvanların Karşılıkları 148
EK 3 - Çince Kelimelerin Wade-Gıles ve Pınyın Sistemleri ile Yazılışları 150