İletişim +90 312 267 16 11

Tezkire-i Şu`ara-i Yümni (İnceleme-Tenkidli Metin-İndeksli Tıpkıbasım), 2013

₺6.00 ₺3.60
  • Yazar: M. Salih YÜMNİ, Sadık ERDEM (Haz.)
  • Basım Yılı: 2013
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.2.11. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe - Osmanlıca
  • ISBN : 9789751626042
  • Barkod : 9789751626042
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
TRANSKRİPSİYON ALFABESİ
TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ
MEHMED SALİH YÜMNÎ'NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ XIII
Mehmed Salih Yümnî'nin Eserleri XVIII
1 Tezkire-i Şu’arâ-i Yümnî XVIII
2 Şiirleri XXI
Yümnî Tezkiresi'ndeki ŞairlerXXI
Yümnî Tezkiresi'nin Diğer Biyografik Eserlerle Karşılaştırılması  XXIII
BİBLİYOGRAFYA  XXIX
TEZKİRE-İ ŞU'ARÂ-İ YÜMNÎ (Tenkidli Metin)
Âbı3
Bezmi 3
Pendı4
Hilmi 5
Hamdi 5
Dânişi 6
Siyâmi7
Seyyid Çelebi  8
Şânî 9
Şifayı  9
Şükrî  10
Şchdî 11
Şubhî 11
Şabuhî 12
Şulhı  13
Tal'atî 14
'Arif 14
'İzzeti 15
'Uzleti 15
Fuzûli 16
Feyzi  16
Kadri Çelebi  17
Kâmı  18
Lutfi  18
Mezâki 18
Meyli  19
Nazmı  19
Nazırı 20
Vahdeti  20
İNDEKS 21
TIPKIBASIM
a Ali Emîrî Millet Kütüphanesi, Tarih, Nu: 780  la-13a
b Ali Emîrî Millet Kütüphanesi, Tarih, Nu: 781  lb-lOa

ÖNSÖZ<BR>KISALTMALAR<BR>TRANSKRİPSİYON ALFABESİ<BR>TRANSKRİPSİYON SİSTEMİ<BR>MEHMED SALİH YÜMNÎ'NİN HAYATI, ŞAHSİYETİ XIII<BR>Mehmed Salih Yümnî'nin Eserleri XVIII<BR>1 Tezkire-i Şu&#8217;arâ-i Yümnî XVIII<BR>2 Şiirleri XXI<BR>Yümnî Tezkiresi'ndeki ŞairlerXXI<BR>Yümnî Tezkiresi'nin Diğer Biyografik Eserlerle Karşılaştırılması&nbsp; XXIII<BR>BİBLİYOGRAFYA&nbsp; XXIX<BR>TEZKİRE-İ ŞU'ARÂ-İ YÜMNÎ (Tenkidli Metin)<BR>Âbı3<BR>Bezmi 3<BR>Pendı4<BR>Hilmi 5<BR>Hamdi 5<BR>Dânişi 6<BR>Siyâmi7<BR>Seyyid Çelebi&nbsp; 8<BR>Şânî 9<BR>Şifayı&nbsp; 9<BR>Şükrî&nbsp; 10<BR>Şchdî 11<BR>Şubhî 11<BR>Şabuhî 12<BR>Şulhı&nbsp; 13<BR>Tal'atî 14<BR>'Arif 14<BR>'İzzeti 15<BR>'Uzleti 15<BR>Fuzûli 16<BR>Feyzi&nbsp; 16<BR>Kadri Çelebi&nbsp; 17<BR>Kâmı&nbsp; 18<BR>Lutfi&nbsp; 18<BR>Mezâki 18<BR>Meyli&nbsp; 19<BR>Nazmı&nbsp; 19<BR>Nazırı 20<BR>Vahdeti&nbsp; 20<BR>İNDEKS 21<BR>TIPKIBASIM<BR>a Ali Emîrî Millet Kütüphanesi, Tarih, Nu: 780&nbsp; la-13a<BR>b Ali Emîrî Millet Kütüphanesi, Tarih, Nu: 781&nbsp; lb-lOa<BR>