İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye`nin Siyasal Andlaşmaları 1, 2000

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: İsmail SOYSAL
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I. Cilt (1920-1945)
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751601851
  • Barkod : 9751601851
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 708 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR VE NOTLAR

ÜÇÜNCÜ BASKI ÇIKARKEN

GİRİŞ

OSMANLI DEVLETİNDEN YENİ TÜRKİYE'YE GEÇİŞ DÖNEMİNDE İKİ BELGE

1918 MONDROS SİLÂH BIRAKIŞIMI

1920 ULUSAL AND (MİSAK-I MİLLİ)

I.       1920 TÜRKİYE-ERMENİSTAN, BARIŞ ANDLAŞMASI

II.     1921 TÜRKİYE-AFGANİSTAN (DAYANIŞMA) ANTLAŞMASI

III.  12921 TÜRKİY-SOVYET RUSYA DOSTLUK VE KARDEŞLİK ANDLAŞMASI

IV.   1921 TÜRİKYE İLE ERMENİSTAN, AZERBAYCAN VE GÜRCİSTAN ARASINDA DOSTLUK ANLAŞMASI

V.      TÜRK-FRANSIZ (ÖN BARIŞ) ANLAŞMASI

VI.   1922 TÜRKİYE-UKRAYNA DOSTLUK VE KARDEŞLİK ANDLAŞMASI

VII. 1922 MUDANYA SİLÂH BIRAKIŞIMI SÖZLEŞMESİ

VIII.           1923 LOZAN BARIŞ ANDLAŞMASI (Ön yazı)

1.     Barış Andlaşması

2.     Boğazlar Rejimine İlişkin Sözleşme

3.     Trakya Sınırına İlişkin Sözleşme

4.     oturma ve Yargı Yetkisi konusunda Sözleşme

5.     Ticaret Sözleşmesi

6.     Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol

7.     Sivil Tutukluların geri verilmesi ve Savaş Tutsaklarının Mübadelesine ilişkin Türk-Yunan Anlaşması

8.     Genel Affa ilişkin Açıklama ve Protokol

9.     Yunanistan'daki Müslüman Mallarına ilişkin Demeç

10. Sağlık işlerine ilişkin Demeç

11. Adaletin Yönetimine İlişkin Demeç

12. Osmanlı imparatorluğunda verilmiş ayrıcalıklara ilişkin Protokol ve Demeç

13. Lozan'da imza edilen bağıtların kimi hükümlerine Belçika ve Portekiz'in katılmasına ilişkin Protokol ve bu iki Devletin Açıklamaları

14. Britanya, Fransa ve İtalya'nın Silâhlı Kuvvetlerince işgal edilen Türkiye Topraklarının boşaltılmasına ilişkin Protokol ve Açıklama

15. Karaağaç Bölgesi ile İmroz ve Bozcaada'ya ilişkin olarak Britanya İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya Yunanistan ve Türkiye'nin imzaladığı Protokol

16. Yunanistan'da Azınlıkların korunması konusunda10 Ağustos 1920 günü başlıca Müttefik Devletler ile Yunanistan arasında Sévres'de yapılan Andlaşma ve Trakya'ya ilişkin olarak bu Devletler arasında gene o gün yapılan Andlaşma ile ilgili Protokol

17. Sırp-Hırvat-Slovan Devletinin imzasına ilişkin Protokol

18. Lozan Konferansı Son bağıtı

19. Lozan'da imzalanan Bağıtların kimi Maddelerine ilişkin Mektuplar

20. Barış Andlaşmasının kimi Maddelerine ilişkin Anlaşmalar

IX.   1923-1937 DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN ÇEŞİTLİ DEVLETLERLE YAPTIĞI DOSTLUK ANDLAŞMALARI

X.      1925 TÜRKİYE-BULGARİSTAN DOSTLUK ANLAŞMASI VE OTURMA SÖZLEŞMESİ

XI.   1925 TÜRKİYE-SOVYETLER BİRLİĞİ DOSTLUK VE TARAFSIZLIK (SALDIRMAZLIK) ALAŞMASI İLE UZATMA PROTOKOLOLLERİ

XII. 1926 TÜRKİYE-İRAN DOSTLUK VE GÜVENLİK (SALDIRMAZLIK) ANDLAŞMASI VE 1928 EK PROTOKOLÜ

XIII.           1926 TÜRKİYE-FRANSA (SURİYE VE LÜBNAN İÇİN) DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK SÖZLEŞMESİ

XIV.            1926 TÜRKİYE İLE İNGİLTERE VE IRAK ARASINDA SINIR VE İYİ KOMŞULUK (MUSUL) ANDLAŞMASI VE 1936 UZATMA PROTOKOLÜ

XV.  1927 TÜRKİYE İLE AMERİKA B.D. ARASINDA İLİŞKİLERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN NOTA VERİŞİMİ VE 1930 OTURMA ANDLAŞMASI

XVI.            1928 TÜRKİYE-AFGANİSTAN DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI

XVII.         1928 TÜRKİYE-İTALYA TARAFSIZLIK, UZLAŞTIRMA VE YARGISAL ÇÖZÜM ANDLAŞMASI VE 1932 ANADOLU KIYISI İLE MEİS ADASI ARASINDAKİ DENİZ SINIRINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

XVIII.       1928-1933 DÖNEMİNDE TÜRKİYE'NİN YAPTIĞI UZLAŞTIRMA, YARGI YOLU VE HAKEMLİK ANDLAŞMALARI (ÖRNEK OLARAK): 1931 TÜRK-BELÇİKA UZLAŞTIRMA, HAKEMLİK VE YARGISAL ÇÖZÜM SÖZLEŞMESİ

XIX.            1928 SAVAŞIN ULUSAL SİYASETİN ARACI OLARAK KULLANILAMSINDAN VAZGEÇİLMESİNE İLİŞKİN ANDLAŞMA (BRİAND-KELLOGG PAKTI) İLE BUNUN DOĞU AVRUPA'DA HEMEN YÜRÜRLÜĞE KONULMASIYLA İLGİLİ 1929 MOSKOVA (LİTVİNOF) PROTOKOLÜNE VE ÖZDEŞ KONUDA 1933 RİO DE JANEİRO ANDLAŞMASINA TÜRKİYE'NİN KATILMASI

XX.  1929 TÜRİKYE-BULGARİSTAN TARAFSIZLIK, UZLAŞTIRMA, YARGISAL ÇÖZÜM VE HAKEMLİK ANDLAŞMASI

XXI.            1930 TÜRK-FRANSIZ DOSTLUK, UZLAŞTIRMA VE HAKEMİK ANDLAŞMASI

XXII.         1930 TÜRK-YUNAN DOSTZLUK, TARAFSIZLIK, UZLAŞTIRMA VE HAKEMLİK ANDLAŞMASI

XXIII.       1932'DE TÜRKİYE'NİN MİLLETLER CEMİYET YASASINA VE 1935'DE SÜREKLİ ADALET DİVANINA KATILMASI

XXIV.        1932 TÜRKİYE-İRAN DOSTLUK ANDLAŞMASI İLE GÜVENLİK, TARAFSIZLIK, SALDIRMAZLIK VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ANDLAŞMASI (VE 1937 SINIR BÖLGESİNİN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ SÖZLEŞME)

XXV.          1933 SALDIRININ TANIMINA İLİŞKİN LONDRA SÖZLEŞMELERİ

XXVI.        1933 STÜRKİYE-YUNANİSTANİ ÇTTEN ANLAŞMA PAKTI

XXVII.     1933 TÜRKİYE-ROMANYA DOSTLUK, SALDIRMAZLIK, HAKEMLİK VE UZLAŞTIRMA ANDLAŞMASI

XXVIII.   1933 TÜRKİYE-YOGOSLAVYA DOSTLUK, SALDIRMAZLIK, YARGISAL YARDIMLAŞMA, HAKEMLİK VE UZLAŞTIRMA ANDLAŞMASI

XXIX.        1934 BALKAN PAKTI VE 1938 BALKAN PAKTI DEVLETLERİYLE BULGARİSTAN ARASINDA ANLAŞMA

XXX.          1934'DE TÜRKİYE'NİN UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇI YOLLARLA ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 1928 GENEL  BAITINA KATILMASI

XXXI.        1935 HABEŞİSTAN SAVAŞI ÜZERİNE TÜRKİYE'NİN M.C. YAPTIRIMLARINA KATILMASI VE 1936 TÜRK-İNGLİİZ AKDENİZ İTTİFAKI

XXXII.     1936 MONTREUX BOĞAZLARI SÖZLEŞMESİ

XXXIII.   1936 İSPANYA İÇ SAVAŞINA KARIŞMAKTAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE  1937 AKDENİZ GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN NYON VE CENEVRE ANLAŞMALARI

XXXIV.    1937 TÜRKİYE-MISIR DOSTLUK ANDLAŞMASI

 

XXXV.      XXXV. 1937 SANCAK (HATAY) “AYRI VARLIĞI”NIN KURULUŞU; 1939 HATAY'IN ANAVATANA BAĞLANMASINA İLİŞKİN ANDLAŞMALAR

 

XXXVI.    1937 SÂD-ÂBAD PAKTI

 

XXXVII. 1938 TÜRK-YUNAN ANDLAŞMASI

 

XXXVIII.         1939 TÜRK-İNGİLİZ-FRANSIZ ÜÇLÜ İTTİFAKI

 

XXXIX.    1940/ TÜRKİYE-FRANSA (SURİYE VE LÜBNAN İÇİN) DOSTLUK VE İYİ KOMŞULUK SÖZLEŞMESİ VE EKLERİ

 

XL.  1941 TÜRK-BULGAR ORTAK DEMECİ

 

XLI.            1941 TÜRK-SOVYET DEMECİ

 

XLII.          1941-ALMANYA SALDIRMAZLIK PAKTI

 

XLIII.       1945 TÜRKİYE-AMERİKA B.D. ASKERSEL YARDIM ANDLAŞMASI

 

KAYNAKLAR

OLAYLAR KRONOLOJİSİ (1918-1945)

TÜRKÇE-OSMANLICA (FRANSIZCA) SÖZLÜK

HARİTALAR:

I.                    Türkiye'nin 1. Dünya Savaşından sonraki sınır değişikliklerini ve silâhtan arındırılmış bölgelerini gösteren harita

II.                 Türkiye'de yasak bölgeler ve uluslar arası hava yolları haritası (Montreoux Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili)