İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye`nin Uluslararası Siyasal Bağıtları II, 2000

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Büyükelçi İsmail SOYSAL
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: II. Cilt (1945-1990)
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751603188
  • Barkod : 9751603188
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 831. Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

I.                    BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    Tarihçe

2.    BM Yasasının İçeriği

3.    1950 Kore Savaşı ve “Barış için Birleşme” Kararı

4.    BM'nin Barışı Koruma Çabaları

5.    BM çerçevesinde Ekonomik ve Sosyal İşbirliği ve Çeşitli Organları

6.    Birleşmiş Milletler ve Türkiye

7.    BM üyelerinin Çizelgesi ve Örgüt Şemaları

b.     METİNLER

1.    BM Yasası ve Uluslar arası Adalet Divanı Statüsü

2.    Kore Savaşı Üzerine BM Güvenlik Konseyi Kararları ve Türkiye'nin Yanıtı

3.    “Barış için Birleşme” Kararı

4.    BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) nın kuruluşuna ilişkin Karar

 

II.                 BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE BAĞLI HÜKÜMLERARASI UZMANLIK KURUMLARI

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    Uzmanlık Kurumları, Çizelgesi ve her biri için kısa bilgiler

2.    BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO)

3.    UNESCO çerçevesinde yapılan Bağıtların Çizelgesi

b.     METİNLER

1.    1945 UNESCO Sözleşmesi

2.    1966 Uluslar arası Kültürel İşbirliği İlkelerine İlişkin UNESCO Bildirgesi

3.    1978 İletişim Araçları ve Barış konusunda UNESCO Bildirgesi

4.    1956 Uluslar arası Atom Enerjisi Ajansı Statüsü

III.               BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İNSAN HAKLARI

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    Tarihçe ve İnsan Hakları Kapsamı

2.    BM İnsan Haklarına İlişkin Bağıtların Çizelgesi

b.     METİNLER

1.    1948 Soykırımın (Jenosit) Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme

2.    1948 BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi

3.    1953 Kadınların Siyasal Haklarına İlişkin Sözleşme

4.    1960 Sömürgelere ve Halklarına Bağımsızlık Güvencesi Tanınmasına İlişkin Bildirge

5.    1965 Her Türlü Irk Ayrımının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslar arası Sözleşme

6.    1966 Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Halklara İlişkin Uluslar arası Sözleşme

7.    1966 Medeni ve Siyasal Haklara İlişkin Uluslar arası Sözleşme ve ek Protokol

8.    1975 Siyonizmin Irkçılık Sayılmasına İlişkin Karar

9.    1979 Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımın Ortadan Kaldırılmasına  İlişkin Sözleşme

10.  1984 İşkence ve Öbür Zâlimce, İnsanlık dışı ya da Küçültücü İşlem ya da Cezaya karşı BM Sözleşmesi

IV.                BATILILAR İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BAĞITLARI

a.     GENEL AÇIKLAMALAR (OEC) Örgüt şeması ile birlikte'

b.     METİNLER

1.    1947 Marshall Planına temel olan Belge

2.    1948 Avrupa Ekonomik İşbirliği (EEC) Sözleşmesi

3.    1960 Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sözleşmesi

V.                  AVRUPA KONSEYİ

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    Avrupa Konseyinin Kuruluşu ve Niteliği

2.    Avrupa İnsan Haklarının Niteliği ve Kapsamı

3.    Avrupa Konseyi Üyeleri, Örgüt ve Çalışma Şemaları ile Avrupa Konseyi Çerçevesinde Yapılan Bağıtların Çizelgesi

b.     METİNLER

1.    1949 Avrupa Konseyi Statüsü

2.    1950 Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi, Ek Protokol ve Türkiye'nin 25. madde için bildirimi

3.    İnsan Hakları üzerinde sonraki Protokoller

4.    İşkencenin ve İnsanlık dışı ya da Küçültücü İşlem ya da Cezaların Önlenmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi

5.    1954 Avrupa Kültür Anlaşması

VI.                KUZEY ATLANTİK ANLAŞMASI (NATO)

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    NATO'nun Kuruluşu ve Niteliği

2.    NATO'nun Güneydoğu Kanada ve Türkiye

3.    NATO Örgütüne ilişkin Şemalar

b.     METİNLER

1.    1949 Kuzey Atlantik Andlaşması

2.    1951 Türkiye ve Yunanistan'ın 1954 F. Almanya'nın, 1981 İspanya'nın NATO'ya katılmalarına ilişkin Protokoller

3.    1951 NATO Kuvvetler Statüsü Anlaşması ve 1968 Türk-Amerikan Mektup Verişimi

4.    1951 Ulusal Temsilciler ve Personel Statüsü Anlaşması

5.    1952 Müttefik Karargâhları Statüsüne İlişkin Protokol

6.    1956 Türkiye'deki Karargâhlar Konusunda SHAPE ile Anlaşma

7.    1955 NATO çerçevesinde Atomla İlgili Bilgiler konusunda İşbirliği Anlaşması

8.    1959 NATO çerçevesinde Türkiye'ye Modern Silâhlar Verilmesine İlişkin Türk-Amerikan Mektup Verişimi

9.    1980 Ege'de Komutanlık Yetkileri konusunda Türk-Yunan Anlaşması (Rogers Planı)

VII.             ÜÇLÜ BALKAN İTTİFAKI

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

b.     METİNLER

1.    1954 Türkiye-Yunanistan-Yugoslavya İşbirilği (Ankara) Andlaşması ve Ek Anlaşma

2.    1954 Üçlü (Bled) Yardımlaşma Andlaşması

VIII.           ORTADOĞUDA SAVUNMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ BAĞITLARI

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    1955 Bağdat Paktının Kuruluşu ve Niteliği

2.    1959 CENTO'ya geçiş ve 1959 ABD ile İkili Anlaşma

3.    Ekonomik alanda: 1964 Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) ve 1985 Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO).

4.    ECO Örgüt Şeması

b.     METİNELER

1.    1955 Türk-Irak Ortak Bildirisi

2.    1955 Türk-Irak İşbirliği Andlaşması (Bağdat Paktı) ve Türk-Irak Mektup Verişimi

3.    1957 Eisonhower Doktrini

4.    1958 Bağdat Paktı Devletleri ile ABD'nin Londra Bildirgesi

5.    1959 Türk-Amerikan İşbirliği Anlaşması

6.    1964 Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD) Bağıtları

7.    1985 Ekonomik İşbirliği Örgütünü (ECO) kuran Karar ve Adlaşma

IX.                AVRUPA TOPLULUKLARI VE TÜRKİYE

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    Avrupa Topluluklarının Kuruluşu ve Nitelikleri

2.    Kurucu Bağıtların Çizelgesi ve AT Örgüt Şemaları

3.    Avrupa Topluluğu ve Türkiye

b.     METİNLER

1.    1957 Roma Andlaşması (1990'a dek değişikliklerle birlikte)

2.    1963 Türkiye ile AET Ortaklık Anlaşması, Ekleri ve Ortaklık Konseyi İçtüzüğü

3.    1965 Ortaklık Parlamento Komisyonunun Kuruluşuna ilişkin Protokol

4.    1970 Katma Protokol, Mali Protokol ve Kömür-Çelik Topluluğuna ilişkin Anlaşma

5.    AT'ye sonradan katılan Devletler ile Türkiye arasında Uyum Anlaşmaları

X.                  İS LAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ (OIC)

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

1.    İslâm Konferansının Kuruluşu ve Niteliği

2.    İslâm Konferansı ve Türkiye

3.    İslâm Konferansı üyeleri, Müslüman Azınlıklar, Örgüt Şemaları ve Toplantıların Çizelgesi

b.     METİN: 1972 İslâm Konferansı Yasası

XI.                AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRİLĞİ KONFERANSI

a.     GENEL AÇIKLAMALAR

b.     METİN: 1975 Helsinki Bağıtı ve Türkiye'nin koyduğu Çekine