İletişim +90 312 267 16 11

Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi, 2014

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Figen ATABEY
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.2. Dizi, Sayı: :8
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751627308
  • Barkod : 9789751627308
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
GİRİŞ
BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN SIKLET MERKEZİ: BOĞAZLAR
1. Birinci Dünya Savaşı Öncesinde Genel Siyasi Durum 1
2. Genel Seferberliğin İlanı’nı Takiben Boğaz Önünün Takviye Çalışmaları ve Alman Gemilerinin Osmanlı Donanmasına Katılmaları Olayı 5
3. Osmanlı Donanması’nın Karadeniz’deki Rus Limanlarını Bombardımanı 13
4. Karadeniz Olayı Sonucu Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi. 18
5. “Cihan Savaşı”nın Kısa Yolu: İtilaf Donanması’nın 3 Kasım 1914’te Boğaz Giriş İstihkâmlarını Bombardımanı ile Denizlerin Kapısının Aralanması22

BİRİNCİ BÖLÜM
ÇANAKKALE DENİZ MUHAREBELERİNE UZANAN SÜREÇ
1.1. Çanakkale Boğazı ’nın Strate jik Önemi 27
1.2. Çanakkale Cephesi ’nin Açılış Nedenleri 31
1.3. İtilaf Devletleri Tarafından Çanakkale Cephesi ’nin Açılması Kararının Alınması .36
1.3.1. İtilaf Devletleri’nin Çanakkale Boğazı’nı Zorlama Düşünceleri .36
1.3.2. İngiltere’nin Çanakkale Boğazı’na Denizden Taarruz Planı .42
1.3.3. Çanakkale Boğazı’na Denizden Taarruz Planının Onaylanması 44
1.3.4. Çanakkale Boğazı Önünde İtilaf Donanması .51
1.4. Çanakkale ’de Türk Tarafının Savaş Hazırlıkları .53
1.4.1. Çanakkale Boğazı’nın Coğrafi Konumu.53
1.4.2. Genel Seferberliğin İlanı’nda Çanakkale’de Savunma Tertibâtı54
1.4.3. Çanakkale Boğazı’nın Savunma Tertibâtı’nı Güçlendirme Çalışmaları.59
1.4.3.1. Mayın Hatlarının Tesisi .64
1.4.3.2. Deniz Bataryalarının Tesisi .67

İKİNCİ BÖLÜM
18 MART 1915 ÖNCESİ BİRLEŞİK FİLO’NUN DENİZ HAREKÂTI VE 18 MART 1915 ÇANAKKALE BOĞAZI MUHAREBESİ
2.1. Boğaz Dış Tabyalarının Tahrip Edilmesi 73
2.1.1. 19 Şubat 1915 Bombardımanı .73
2.1.2. 25 Şubat 1915 Bombardımanı .78
2.2. Boğaz İç Tabyalarının Tahrip Edilmesi .83
2.3. 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi Öncesi İtilaf Donanması ’nın Mayın Arama ve Tarama Faaliyetleri .94
2.4. 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi Öncesi Londra ’daki Faaliyetler .99
2.5. Nusret Mayın Gemisi ’nin Erenköy Koyu Önünde Kurdu ğu Engel 106
2.6. İtilaf Donanması ’nın 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi Harek ât Planı  111
2.7. 18 Mart 1915 Çanakkale Boğazı Muharebesi  114
2.7.1. Çanakkale Boğazı Muharebesinin Muhasebesi-Suya Düşen Emperyalizm 124
2.7.2. Türk ve İngiliz Resmî Kaynaklarına Göre Tarafların Kayıpları 128
2.7.3. Çanakkale Boğazı Muharebesi’nin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Değerlendirilmesi 133

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MARMARA’DA İTİLAF DEVLETLERİ VE ALMAN DENİZALTI HAREKÂTI
3.1. İngiliz B-11 Denizaltısı Tarafından Mesudiye Zırhlısının Batırılması . 141
3.2. İtilaf Devletleri Denizaltılarına Karşı Osmanlı Devleti ’nin Aldığı Tedbirler 148
3.2.1. Çanakkale Boğazı’nda Alınan Tedbirler .148
3.2.2. Marmara Denizi’nde Alınan Tedbirler .153
3.3. Çanakkale Boğazı ’nın Denizaltılarla Geçilme Teşebbüsleri .156
3.3.1. İngiliz Denizaltılarının Faaliyetleri .156
3.3.2. Fransız Denizaltılarının Faaliyetleri .164
3.3.3. AE-2 Numaralı Avustralya Denizaltısı’nın Sultanhisar Torpidobotu Tarafından Batırılması .167
3.4. Alman Denizaltı Harek âtı 171
3.4.1.Alman Denizaltılarının Türk Sularına Gelişleri 171
3.4.2. Alman U-21 Denizaltısı Tarafından İngiliz Triumph ve Majestic Zırhlılarının Batırılması  174
3.4.3. Alman Denizaltılarının Diğer Faaliyetleri .176
3.5. Denizaltı Tehlikesine Karşı Osmanlı Donanması ’nın Deniz Nakliy âtı ’nı İdame ve Koruma Göre vi .178
3.6. İtilaf Devletleri Denizaltı Harekâtı’nın Değerlendirilmesi 183

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE KARA HAREKÂTI’NIN DENİZ DESTEĞİ-AMFİBİ (DENİZ PİYADE) HAREKÂTI
4.1. İtilaf Devletleri Tarafından Kara Harek âtı ’na Karar Verilmesi Süreci 191
4.2. Kara Harek âtı Öncesi İtilaf Devletleri ’nin Çıkarma Hazırlıkları ve Harek ât Planı .196
4.2.1. İtilaf Devletleri’nin Amfibi Harekât Hazırlıkları .196
4.2.2. İtilaf Devletleri’nin Amfibi Harekât Planı 198
4.2.3. İtilaf Donanması’nın Çıkarma Hazırlıkları ve Rus Filosu ile İşbirliği .201
4.2.4. Kara Harekâtı Öncesi İtilaf Devletleri’nin Ordu ve Donanma Gücü 205
4.3. Çıkarma Harek âtı Öncesi Türk Başkumandanlığı’nın Savunma Planı ve Hazırlık Çalışmaları .209
4.4. İtilaf Devletleri ’nin Gelib olu Yarımadası ’na Amfibi Harekâtı ve Çanakkale Kara Muharebelerinin Başlaması .215
4.4.1. Seddülbahr Çıkarması .216
4.4.1.1. Y Kumsalı (Zığındere)’na Yapılan Çıkarma 216
4.4.1.2. X Kumsalı (İkiz Koyu)’na Yapılan Çıkarma 217
4.4.1.3. W Kumsalı (Teke Koyu)’na Yapılan Çıkarma 217
4.4.1.4. V Kumsalı (Ertuğrul Koyu)’na Yapılan Çıkarma.218
4.4.1.5. S Kumsalı (Morto Koyu)’na Yapılan Çıkarma .219
4.4.2. Kumkale Çıkarması .219
4.4.3. Beşige ve Saros Körfezi’ne Gösteri Çıkarmaları .222
4.4.4. Arıburnu Çıkarması 223
4.4.5. Anafartalar Çıkarması.228
4.5. Gelib olu Yarımadası ’na Yapılan Amfibi Harek âtı’nın Değerlendirilmesi .231
4.6. Türk Kara Ordusu ’na Deniz Topçu Ateşi ve Hava Deste ği.235
4.7. Osmanlı Donanması ’nın Diğer Taarruz î Harek âtı .240
4.7.1. Demirhisar Torpidobotu’nun Akın Harekâtı.240
4.7.2. Muâvenet-i Milliyye Torpido Muhribi’nin İngiliz Goliath Zırhlısı’nı Batırması243
4.8. Kara Savaşları ’nın Londra ’daki Yansımaları .248
4.9. İtilaf Devletleri ’nin Geri Çekilme Kararı ve Gelibolu Yarımadası ’nın Tahliyesi 259
4.9.1. Geri Çekilme Öncesi Londra’daki Faaliyetler 259
4.9.2. İtilaf Devletleri Tarafından Gelibolu Yarımadası’nın Tahliyesi-Sömürgeciliğin 2.Kâbusu-Denizde ve Karada İflası 262
4.9.3.Tarafların Kayıpları 266
4.10. Kara ve Deniz Muharebelerinin Değerlendirmesi 269
SONUÇ
DİZİN
EKLER