İletişim +90 312 267 16 11

Kıbrıs`ta Monarga (Boğaztepe) Ermeni Lejyonu Kampı, 2000

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Halil AYTEKİN
  • Basım Yılı: 2000
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751613469
  • Barkod : 9751613469
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 200 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
 
KISALTMALAR
 
GİRİŞ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
ERMENİ LEJYONU'NUN KURULMASI
 
A. ERMENİ LEJYONU'NUN KURULMASI
 
a. Fransa'ya Yönelik Amacı
b. Ermeni Toplumuna Yönelik Amacı
c. İngiltere'ye Yönelik Amacı
d. Rusya’ya Yönelik Amacı
 
B. LEJYON'UN KURULUŞUNDA FRANSIZ-İNGİLİZ İŞBİRLİĞİ
 
a. Musa Dağı Ermenileri
b. Geçici Ermeni Yurdu
c. Ermeni Lejyonu Kurulmasına Karar Verilmesi
 
C. ERMENİ LEJYONU KAMP YERİ: KIBRIS ADASI
 
a. Kıbrıs Adası'nın İdarî ve Siyasî Yapısı
b. Kıbrıs Adası'nın Askeri Konumu ve Önemi
c. Kıbrıs Adası'nın Demografik,Sosyal ve Ekonomik Yapısı
   1. Demografik yapısı
   2. Ekonomik durumu
   3. Basın ve yayın
   4. Türk-Rum ilişkisi
 
D. KAMP BÖLGESİNİN SEÇİMİ VE STRATEJİK ÖNEMİ
 
E. KAMPIN AÇILMASI VE YAYGINLAŞTIRILMASI
 
a. Monarga Ermeni Lejyonu Kampı
   1. Kampın altyapısının hazırlanması
   2. Kamp alanının güvenliğinin 
   sağlanması
b. Arap Ahmet Kampı
c. Kartalkaya Kampı (Konukevi)
 
F. KAMPIN ÖRGÜT YAPISI
 
a. Kampa Personel Temin Edilmesi
   1. İngiliz askeri eğitim kampından
   devir alınan ermeniler
   2. Musa Dağı Ermenileri arasından 
   seçilen gençler
   3. Fransız ve İngiliz askerleri 
   arasından seçilen ermeniler
   4. Türkler dışında kalan Kıbrıs
   gençlerinin kampa alınması
   5. Mağusa Türk esir kampından
   ermeni lejyon kampına aktarılan
   esir askerler
   6. Din adamlarının kapma alınmaları
   7. Birleşik Amerika'dan getirilen
   gençler
   8. Diğer ülkelerden toplanan Ermeni
   gençler
   9. Arap gençlerinin kampa
   alınmaları
   b. Kampta Yapılan Eğitimin Şekli ve
   Niteliği
 
G. KAMPIN FİNANSMANI
 
H. ERMENİ LEJYONUNUN FAALİYETLERİ
 
a. Ermeni Lejyonunun Suriye Cephesi Savaşlarına Katılması
b. Ermeniler'in Fransız Ordusu ile Birlikte Güneydoğu Anadolu'nun İşgalinde Kullanılması
1. Çukurova’nın işgali
2. Antep'in işgali
3. Maraş'ın işgali
4. Urfa’nın işgali
c. Çukurova Bölgesinin Sömürgeleştirilmesinde Ermeniler’in Kullanılması
d. Basım ve Yayım İşlerinde Kullanılması
e. Türkiye'de Faaliyet Gösteren Ermeni Çetelerine Silah Temin Edilmesi
f. Casusluk Faaliyetlerinde
Kullanıldılar
g. Türk Esir Kampının Güvenliğinin Sağlanmasında Kullanılması
h. Yunan Ordusunda Kullanılması
i. Tercüman Olarak Kullanılması
j. Arap Askerlerinin Cephede ve İç İsyanlarda Kullanılması
 
İKİNCİ BÖLÜM
KAMPA KARŞI GÖSTERİLEN TEPKİLER VE KAMPIN KAPATILMASI
 
A. KAMPA KARŞI GÖSTERİLEN TEPKİLER
a. Kıbrıs Türkleri'nin Siyasî Baskısı ve Askerî Faaliyetleri
   1. Türk toplumunun siyasî 
   mücadelesi
   2. Türk toplumunun askerî
   mücadelesi
b. Türkiye'nin Askerî ve Siyasî Faaliyetleri
   1. Askerî önlemler
       1.1. Adanın havadan kontrolü
       ve bombalanması
       1.2. İstihbarat faaliyetleri
       1.3. İsyancılara karşı izlenen
       politika
   2. Siyasî faaliyetler
c. İngiliz yöneticilerinin tepkileri
   1. Adanın İngiliz yöneticilerinin
   tepkisi
   2. İngiliz komutanlarının tepkisi
d. Fransızların Tepkileri
   1. Fransız Askerî yetkililerinin
   baskısı
   2. Fransız kamuoyunun baskıları
e. Ermeni Toplumunun Tepkisi
f. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tutumu
g. Kampa Katılmak İsteyen Yeterli Sayıda Ermeni Gençlerinin
Bulunmayışı
h. Ermeni Gençlerinin Kamptan Firar Etmesi
B. TÜRK-FRANSIZ GEÇİCİ BARIŞ ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ANKARA ANTLAŞMASININ SONUÇLARI: KAMPIN KAPATILMASI
 
A. ANKARA ANTLAŞMASININ İMZALANMASI
B. ANKARA ANTLAŞMASI SONRASI FRANSIZ-TÜRK, FRANSIZ-İNGİLİZ İLİŞKİLERİ
C. ERMENİ ASKERÎ KAMPLARININ KAPATILMASI
 
ÖZET VE SONUÇ
ERMENİ OLAYLARI KRONOLOJİSİ
KAMPIN KRONOLOJİSİ
KAYNAKÇA
DİZİN
EKLER