İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye`nin İdari Taksimatı (1920 - 2013) 11. Cilt, 2014

₺104.00 ₺62.40
  • Yazar: Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-3.12. Dizi, Sayı: 1i
  • Dil :
  • ISBN : 9789751627643
  • Barkod : 9789751627643
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
MALATYA VİLAYETİ
MALATYA VILAYETI. 3
1. Malatya Kazası. 8
a. Malatya Nahiyesi 8
b. İsbindere Nahiyesi. 8
c. Purga (Ortaköy) Nahiyesi. 8
I. Adıyaman Kazası Koçali Nahiyesi’ndeki Bulman
Köyü’nün Malatya Kazası Ortaköy Nahiyesi’ne
Nakledilmesi 8
d. Tahir Nahiyesi 9
I. Malatya Kazası Tahir Nahiyesi’ndeki Üç Köyün
Hekimhan Kazası’na Bağlanması 9
II. Malatya Kazası Tahir Nahiyesi’ne Bağlı Aduşağı
Köyü’nün Arapgir Kazası Mutmur Nahiyesi’ne
Bağlanması. 9
III. Şotik Nahiyesi’ndeki Kadabela Köyü’nün Malatya
Kazası Tahir Nahiyesi’ne Nakledilmesi 10
e. Kale Nahiyesi 10
I. Kale Nahiye Merkezi’nin Pirot Köyü’nden Mestikan
Köyü’ne Nakledilmesi 11
II. Pötürge Kazası’nın Keferdiz Nahiyesi’ne Bağlı
Akuşağı ve Arapuşağı Köylerinin Malatya Merkez
Kazası Kale Nahiyesi’ne Bağlanması 11
f. Güzine Nahiyesi 11
g. İsmetpaşa Nahiyesi’nin Teşkili. 11
I. Malatya Kazası İsmetpaşa Nahiyesi’ne Bağlı
Karanlıkdere Köyü’nün Akçadağ Kazası Merkezi’ne
Taşınması. 12
II. Malatya Merkez Kazası İsmetpaşa Nahiyesi’ne
Bağlı Karapınar Köyü’nün Akçadağ Kazası Merkezi’ne
Bağlanması. 12
h. Fethiye Nahiyesi’nin Teşkili. 12
ı. Malatya Vilâyeti’nin Merkez Kazası’nda Eskimalatya
Adıyla Nahiye Teşkili 13
i. Yazıhan Bucağı 13
I. Hekimhan İlçesi Kurşunlu Bucağı’na Bağlı İriağaç
ve Ansur Köylerinin Malatya Merkez İlçesi Yazıhan
Bucağı’na Bağlanması 13
2. Akçadağ Kazası 14
a. Akçadağ Nahiyesi. 14
I. Malatya Merkez Kazası İsmetpaşa Nahiyesi’ne
Bağlı Karapınar Köyü’nün Akçadağ Kazası
Merkezi’ne Bağlanması 14
II. Malatya Merkez Kazası İsmetpaşa Nahiyesi’ne
Bağlı Karapınar Köyü’nün Akçadağ Kazası
Merkezi’ne Bağlanması 15
III. Doğanşehir İlçesi’ne Bağlı Dede Köyü ile
Mezralarının Birleştirilerek Kömekavak Adıyla
Akçadağ İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması 15
b. Sürgü (Doğanşehir) Nahiyesi 16
I. Doğanşehir Nahiyesi’ne Bağlı Bazı Köylerin Besni
Kazası Perveri Nahiyesi’ne Aktarılması. 16
c. Kürecik Nahiyesi 16
I. Kürecik Nahiyesi Merkezi’nin Körsüleymanlı
Köyü’ne Taşınması. 16
II. Malatya İli Akçadağ Kazası’na Bağlı Kürecik
Nahiyesi Merkezi’nin Körsüleymanlı Köyü’nden
Kepez Köyü’ne Nakledilmesi. 17
III. Malatya İli Akçadağ Kazası’nın Kürecik
Nahiyesi’ne Bağlı Çınar Köyü’nün Darende
Kazası’nın Balaban Nahiyesi’ne Bağlanması. 17
IV. Malatya İli Akçadağ İlçesi Kürecik Bucağı’na
Bağlı Kaynak Köyü’nün Darende İlçesi Balaban
Bucağı’na Bağlanması 18
d. Levent Nahiyesi 18
e. Viranşehir Nahiyesi’nin Teşkili 19
3. Arabgir Kazası 19
a. Arabgir Nahiyesi 19
I. Malatya İli Arabgir İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Bademli Köyü’nün Elazığ İli Ağın İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 19
II. Malatya İli Arguvan İlçesi Çobandere (Şotik)
Bucağı’na Bağlı Sugeçti Köyü’nün Aynı İlin
Arapgir İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması. 20
b. Birik (Şotik) Nahiyesi. 21
I.Birik Nahiyesi Merkezi’nin Şotik Köyü’ne
Taşınması ve Adının da Şotik Olması 21
II. Şotik Nahiyesi’ndeki Kadabela Köyü’nün
Malatya Kazası Tahir Nahiyesi’ne Nakledilmesi. 21
c. Mutmur Nahiyesi. 22
I. Malatya Kazası Tahir Nahiyesi’ne Bağlı Aduşağı
Köyü’nün Arapgir Kazası Mutmur Nahiyesi’ne
Bağlanması. 22
d. Ağın Nahiyesi. 22
e. Birik Nahiyesi’nin Teşkili 23
4. Arguvan Kazası 23
a. Arguvan Nahiyesi. 25
I. Malatya İli Hekimhan Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Maman Köyü’nün Arguvan
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 25
b. Şotik (Çobandere) (Yoncalı) Nahiyesi. 25
VIII Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) XI. Cilt
I. Malatya İli Arguvan İlçesi’ne Bağlı Çobandere
(Şotik) Bucağı Adının Yoncalı Olarak Değiştirilmesi 25
II. Malatya İli Arguvan İlçesi Çobandere (Şotik)
Bucağı’na Bağlı Sugeçti Köyü’nün Aynı İlin
Arapgir İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması. 26
5. Battalgazi İlçesi 27
a. Battalgazi Bucağı 29
b. Battalgazi İlçesi’nin Kapsadığı Alan ve Sınırlarının
Değişmesi 29
6. Behisni Kazası 34
a. Behisni Nahiyesi 35
I. Malatya İli Behisni Kazası’ndaki Kapudere
Mevkiinin Maraş İli Elbistan Kazası’na Bağlanması. 35
b. Belviran Nahiyesi. 35
c. Perveri Nahiyesi. 35
I. Doğanşehir Nahiyesi’ne Bağlı Bazı Köylerin Besni
Kazası Perveri Nahiyesi’ne Aktarılması. 35
II. Gaziantep İli Pazarcık Kazası’na Bağlı Çataltepe
Köyü’nün Malatya İliBesni Kazası Perveri
Nahiyesi’ne Bağlanması. 36
d. Süvarlı Nahiyesi. 36
e. Şambayadı Nahiyesi. 36
f. Tut Nahiyesi 36
g. Kızılin Nahiyesi. 36
h. Geysun Nahiyesi 37
7. Çelikhan Kazası 37
a. Çelikhan Nahiyesi 38
8. Darende Kazası. 38
a. Darende Nahiyesi. 39
I. Darende Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Gürün
Kazası’na Bağlanması 40
II. Malatya İli Hekimhan İlçesi Kurşunlu Bucağı’na
Bağlı Günerli Köyü’nün Aynı İlin Darende İlçesi’nin
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 40
b. Ayvalı (Kuluncak)Nahiyesi. 40
I. Darende Kazası’nın Ayvalı Nahiyesi’ne Bağlı
Mescitli Köyü’nün Kangal Kazası Alacahan
Nahiyesi’ne Bağlanması. 40
II. Malatya İli Darende Kazası’na Bağlı Ayvalı
Nahiyesi Adının Kuluncak Olarak Değiştirilmesi. 41
c. Kerimter Nahiyesi 41
d. Balaban Nahiyesi. 41
I. Hekimhan İlçesi Kurşunlu Bucağı’na Bağlı
Palanga Köyü’nün Darende İlçesi Balaban
Bucağı’na Bağlanması 41
II. Malatya İli Akçadağ Kazası’nın Kürecik
Nahiyesi’ne Bağlı Çınar Köyü’nün Darende
Kazası’nın Balaban Nahiyesi’ne Bağlanması. 42
III. Malatya İli Akçadağ İlçesi Kürecik Bucağı’na
Bağlı Kaynak Köyü’nün Darende İlçesi Balaban
Bucağı’na Bağlanması 43
9. Doğanşehir Kazası. 43
a. Doğanşehir Nahiyesi 46
I. Doğanşehir İlçesi’ne Bağlı Dede Köyü ile
Mezralarının Birleştirilerek Kömekavak Adıyla
Akçadağ İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması 46
II. Karabahşili Köyü’nün Adıyaman İli Gölbaşı
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 47
III. Maraş İli Elbistan İlçesi’nin Nurhak Bucağı’na
Bağlı Beğre, Kapıdere, Bıçakçı ve Gövdeli Köylerinin
Malatya İli Doğanşehir İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 48
b. Doğanşehir İlçesi’nde Sürgü Adıyla Nahiye Teşkili 49
10. Doğanyol Kazası. 50
a. Doğanyol Bucağı. 54
11. Gerger Kazası 54
a. Gerger Nahiyesi 57
b. Taraksu Nahiyesi 57
12. Hekimhan Kazası. 57
a. Hekimhan Nahiyesi. 63
I. Malatya Kazası Tahir Nahiyesi’ndeki Üç Köyün
Hekimhan Kazası’na Bağlanması 63
II. Malatya İli Hekimhan Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Maman Köyü’nün Arguvan
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 63
b. Hasançelebi Nahiyesi. 64
c. Gelengec Nahiyesi 64
I. Hekimhan Kazası’na Bağlı Gelengeç Nahiye
Merkezi’nin Gelengeç Köyü’nden Kurşunlu
Köyü’ne Kaldırılması. 64
d. Kurşunlu Bucağı 64
I. Hekimhan İlçesi Kurşunlu Bucağı’na Bağlı İriağaç
ve Ansur Köylerinin Malatya Merkez İlçesi Yazıhan
Bucağı’na, Palanga Köyü’nün de Darende İlçesi
Balaban Bucağı’na Bağlanması. 64
II. Malatya İli Hekimhan İlçesi Kurşunlu Bucağı’na
Bağlı Günerli Köyü’nün Darende İlçesi’nin Merkez
Bucağı’na Bağlanması 65
13. Hısnımansur (Adıyaman) Kazası 66
a. Hısnımansur Nahiyesi. 66
b. Aydınili Nahiyesi. 66
c. Çalgan Nahiyesi 66
d. Samsat Nahiyesi. 66
I. Adıyaman İlçesi Samsat Nahiyesi’ndeki Bazı
Köylerin Kahta Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 66
e. Karıcık Nahiyesi. 67
f. Kuyucak Nahiyesi. 67
g. Koçali Nahiyesi 67
I. Adıyaman Kazası Koçali Nahiyesi’ndeki
Bulman Köyü’nün Malatya Kazası Ortaköy
Nahiyesi’ne Nakledilmesi 68
h. Tut Nahiyesi. 68
I. Tut Nahiyesi’nin Adıyaman Kazası’ndan Besni
Kazası’na Bağlanması 68
i. Akpınar Nahiyesi’nin Teşkili. 69
14. Kahta Kazası. 69
a. Kahta Nahiyesi. 69
I. Adıyaman İlçesi Samsat Nahiyesi’ndeki Bazı
Köylerin Kahta Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 69
b. Tokaris Nahiyesi. 70
c. Sincik Nahiyesi 70
d. Alut Nahiyesi 70
e. Mırdıs Nahiyesi 71
f. Narince Nahiyesi’nin Teşkili 71
15. Kale Kazası. 71
a. Kale Bucağı. 76
16. Kemaliye Kazası. 76
a. Kemaliye Nahiyesi. 77
b. Ağın Nahiyesi. 77
c. İnçeti Nahiyesi 77
d. İpiç Nahiyesi. 77
e. Başbeyli Nahiyesi. 78
f. İliç Nahiyesi’nin Teşkili. 78
g. Aşutke Nahiyesi’nin Teşkili 78
İçindekiler IX
17. Kuluncak Kazası. 79
18. Pötürge Kazası 83
a. Pötürge Nahiyesi 83
b. Sinan Nahiyesi. 83
c. Taraksu Nahiyesi 84
d. Keferdiz Nahiyesi. 84
I. Pötürge Kazası’nın Keferdiz Nahiyesi’ne Bağlı
Akuşağı ve Arapuşağı Köylerinin Malatya Merkez
Kazası Kale Nahiyesi’ne Bağlanması 84
e. Mırdıs (Gerger) Nahiyesi 84
I. Pötürge İlçesi Gerger Nahiyesi Gerger Nahiye
Merkezi’nin Pötürge Köyü’nden Mişrak Köyü’ne
Taşınması. 85
19. Yazıhan Kazası. 85
a. Yazıhan Bucağı. 90
20. Yeşilyurt Kazası. 90
a. Yeşilyurt Nahiyesi 94
b. Yeşilyurt İlçesi’nin Kapsadığı Alanın
Değiştirilmesi (2012) 94
21. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 99
22. Diğer İdari Değişiklikler 100
23. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri 103
a. Malatya İl Merkezi’nde Fırat ve Beydağı Adında
İki İlçe Kurulması ve Mevcut Yeşilyurt İle Battalgazi
İlçe Belediyeleri de Dahil Edilerek Malatya
Büyükşehir Belediyesi Kurulması 103
b. Malatya İli’nde Nemrut ve Hasançelebi Adı
Altında İki İlçe Kurulması 108
MANİSA (SARUHAN) VİLAYETİ
MANISA (SARUHAN) VILAYETI 113
1. Manisa Kazası.114
a. Manisa Nahiyesi114
I. Manisa Kazası Merkez Bucağı’na Bağlı Yakuplar
Köyü’nün Turgutlu Kazası’na Bağlanması. 115
II. Manisa İli Merkez İlçesi’ne Bağlı Bazı Köylerin
İzmir İli Menemen İlçesi Aliağaçiftliği Nahiyesi’ne
Bağlanması. 115
III. Saruhanlı Merkez Bucağı’ndaki Kalemli
Köyü’nün Manisa Merkez İlçe Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 116
IV. Saruhanlı Merkez Bucağı’ndaki Tepecik
Köyü’nün Merkez İlçe Merkez Bucağa Bağlanması 116
V. Manisa Merkez Kazası’na Bağlı Kapukaya ve
Ömerli Köylerinin İzmir İli Bergama Kazası’na
Bağlanması. 117
VI. Manisa Merkez Kazası’na Bağlı Erkeçli
Köyü’nün İzmir İli Bergama Kazası’nın Zeytindağı
Nahiyesi’ne Bağlanması. 117
VII. İzmir İli Kemalpaşa Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Karakoca Köyü’nün Manisa İli Merkez
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 118
b. Palamut Nahiyesi. 118
I. Manisa İli Merkez Kazası Palamut Nahiyesi’ne
Bağlı Bazı Köylerin Akhisar Kazası’na Bağlanması. 118
c. Manisa Vilâyeti Merkez Kazası’nda Yunddağ
Adıyla Nahiye Teşkili 119
d. Manisa Vilâyeti Merkez Kazası’nda Halitpaşa
Adıyla Nahiye Teşkili 119
I. Manisa İli Merkez İlçesi Halitpaşa Bucağı’na
Bağlı Hacıbaştanlar Köyü’nün Akhisar İlçesi
Gölmarmara Bucağı’na Bağlanması 119
II. Halitpaşa Nahiyesi Merkezi Hocalı İsminin
Halitpaşa Olarak Değiştirilmesi 120
III. Manisa İli Merkez Kazası’nın Halitpaşa
Nahiyesi’ne Bağlı Sinirli Köyü’nün, Turgutlu
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 120
IV. Manisa İli Merkez Kazası’nın Halitpaşa
Nahiyesi’ne Bağlı Musalaryeniköy Köyü’nün
Turgutlu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 120
e. Yuntdağı Nahiyesi’nin İzmir İli Bergama İlçesi’ne
Nakledilmesi 121
f. Manisa Merkez Kazası’nda Muradiye Adıyla
Nahiye Teşkili 122
g. Manisa Vilayeti Merkez Kazası’nda Osmancalı
Adıyla Nahiye Teşkili 123
I. Osmancalı Nahiyesi Merkezinin Osmancalı
Köyü’nden Yayla Köyü’ne Nakli 124
II. İzmir İli Bergama Kazası’nın Yuntdağı
Nahiyesi’ne Bağlı 10 Köyün Manisa İli Merkez
Kazası’nın Osmancalı Nahiyesi’ne Bağlanması. 124
III. Manisa İli Merkez İlçesi’ne Bağlı Osmancalı
Nahiye Merkezi’nin Yayla Köyü’nden Osmancalı
Köyü’ne Nakledilmesi 125
h. Manisa İli Merkez Kazası’nda Üçpınar Adıyla
Nahiye Teşkili 126
2. Ahmetli İlçesi. 127
a. Ahmetli Bucağı. 129
3. Akhisar Kazası. 129
a. Akhisar Nahiyesi 129
I. Manisa İli Merkez Kazası Palamut Nahiyesi’ne
Bağlı Bazı Köylerin Akhisar Kazası’na Bağlanması. 129
b. Gölmarmara Nahiyesi 130
I. Manisa İli Merkez İlçesi Halitpaşa Bucağı’na
Bağlı Hacıbaştanlar Köyü’nün Akhisar İlçesi
Gölmarmara Bucağı’na Bağlanması 130
4. Alaşehir Kazası 131
a. Alaşehir Nahiyesi. 131
I. Alaşehir Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Salihli
Kazası’na Bağlanması 131
II. Kula Kazası’na Bağlı Çarıkalabaşlı Köyü’nün
Alaşehir Kazası’na Bağlanması. 131
III. Kula Kazası’na Bağlı Karacalar Köyü’nün
Alaşehir Kazası’na Bağlanması. 131
IV. İzmir İli Ödemiş Kazası’nın Kiraz Nahiyesi’ne
Bağlı Sarıpınar Köyü’nün Manisa İli Alaşehir
Kazası’na Bağlanması 132
V. Kula Kazası’na Bağlı Yuvacalı Köyü’nün Alaşehir
Kazası Toygar Köyü’ne Mahalle Olarak Bağlanması. 132
VI. Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Yağmurlar Köyü’nün Salihli
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 133
VII. Manisa İli Kula Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Sarısığırlı ve Soğanlı Köylerinin, Alaşehir
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 133
VIII. Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Köseali Köyü’nün Salihli
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 134
X Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) XI. Cilt
IX. Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Yeniköy Köyü’nün Kula
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 135
b. Sarıgöl Nahiyesi. 135
I. Alaşehir İlçesi Sarıgöl Bucağı’na Bağlı Kaşıkçı
ve Alandız Köylerinin Denizli İli Buldan İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 135
II. Denizli İli Buldan İlçesi’ne Bağlı Bahadır ve
Güneydamları Köylerinin Manisa İli Alaşehir
İlçesi Sarıgöl Bucağı’na Bağlanması. 135
III. Denizli İli Buldan Kazası’na Bağlı Baharlar
Köyü’nün Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Sarıgöl
Nahiyesi’ne Bağlanması. 136
c. Manisa Vilayeti’nin Alaşehir Kazası’nda Yeşilyurt
Adıyla Nahiye Teşkili 136
5. Demirci (Timurcı) Kazası 137
a. Demirci Nahiyesi 137
I. Demirci Kazası’na Bağlı Turpçu Köyü’nün Kula
Kazası’na ve Kula Kazası’na Bağlı Çay Köyü’nün
Demirci Kazası’na Bağlanması 137
II. Balıkesir İli Sındırgı Kazası’na Bağlı Yeniköy
ve Söğütcük Köylerinin Manisa İli Demirci
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 138
III. Balıkesir İli Sındırgı İlçesi’nin Düvertepe
Bucağı’na Bağlı Bardakçı Köyü’nün Manisa İli
Demirci İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 138
IV. Manisa İli Demirci İlçesi’ne Bağlı Çıkrıkçı
Köyü’nün Kula İlçesi Selendi Bucağı’na Bağlanması. 139
b. Manisa İli Demirci Kazası’nda Yarbasan Adıyla
Nahiye Teşkili 139
I. Manisa İli Demirci İlçesi Yarbasan Bucağı’na
Bağlı Karacahisar Köyü’nün Kütahya İli Simav
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 140
II. Manisa İli Demirci İlçesi Yarbasan Bucağı’na
Bağlı Yaykın, Kayaışık ve Karapınar Köylerinin
Kütahya İli Simav İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 141
III. Manisa İli Selendi Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Gördes Kazası’nın Borlu Nahiyesi’ne ve Yine Selendi
Kazası’na Bağlı Azizbey Köyü’nün de Demirci
Kazası’nın Yarbasan Nahiyesi’ne Bağlanması 141
6. Eşme Kazası 142
a. Eşme Nahiyesi 142
I. Eşme Kazası Merkezinin Takmak Mevkiinden
Elvanlar İstasyonu’na Nakli 142
II. Buldan İlçesi Güney Bucağı’na Bağlı Bazı
Köylerin Manisa İli Eşme İlçesi’ne Bağlanması. 143
III. Manisa İli Eşme İlçesi Güre Bucağı’na Bağlı
Bazı Köylerin Uşak İlçesi’ne ve Diğer Köylerin de
Eşme Merkezi’ne Bağlanması 143
b. Güre Nahiyesi. 144
I. Manisa İli Eşme İlçesi Güre Bucağı’na Bağlı Bazı
Köylerin Uşak İlçesi’ne ve Diğer Köylerin de Eşme
Merkezi’ne Bağlanması 144
7. Gölmarmara İlçesi 145
a. Gölmarmara Bucağı. 147
8. Gördes Kazası. 147
a. Gördes Nahiyesi. 147
I. Manisa İli Gördes İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Kurttutan Köyü’nün Salihli İlçesi Adala Bucağı’na
Bağlanması. 147
II. Balıkesir İli Sındırgı Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Kıhra Köyü’nün Manisa İli
Gördes Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması 148
b. Borlu Nahiyesi 148
I. Manisa İli Selendi Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Gördes Kazası’nın Borlu Nahiyesi’ne ve Yine
Selendi Kazası’na Bağlı Azizbey Köyü’nün de Demirci
Kazası’nın Yarbasan Nahiyesi’ne Bağlanması 149
c. Borlu Adıyla Nahiye Teşkili. 149
d. Manisa İli Gördes Kazası’nda Köprübaşı Adıyla
Nahiye Teşkili 150
9. Kırkağaç Kazası 150
a. Kırkağaç Nahiyesi 150
I. Soma Kazası’na Bağlı Öveçli Köyünün Kırkağaç
Kazası’na Bağlanması 151
II. Soma Kazası’na Bağlı İğneciçiftliği Köyü’nün
Kırkağaç Kazası’na Bağlanması. 151
III. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Yağmurlu
Köyü’nün Kırkağaç Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 151
IV. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Musahoca
Köyü’nün Kırkağaç Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 152
V. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Küçükyaya
Köyü’nün Kırkağaç Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 152
b. Gelenbe Nahiyesi. 153
I. Balıkesir İli Sındırgı Kazası’nın Gölcük
Nahiyesi’ne Bağlı Çobanlar Köyü’nün Manisa
İli Kırkağaç Kazası’nın Gelenbe Nahiyesi’ne
Bağlanması. 153
10. Köprübaşı Kazası 153
a. Köprübaşı Bucağı. 158
b. Köprübaşı İlçesi’nin Kapsadığı Köylerin Değişmesi 158
11. Kula Kazası. 163
a. Kula Nahiyesi. 163
I. Demirci Kazası’na Bağlı Turpçu Köyü’nün Kula
Kazası’na ve Kula Kazası’na Bağlı Çay Köyü’nün
Demirci Kazası’na Bağlanması 163
II. Kula Kazası’na Bağlı Karacalar Köyünün
Alaşehir Kazası’na Bağlanması. 163
III. Kula Kazası’na Bağlı Çarıkalabaşlı Köyü’nün
Alaşehir Kazası’na Bağlanması. 164
IV. Kula Kazası’na Bağlı Yuvacalı Köyü’nün
Alaşehir Kazası Toygar Köyü’ne Mahalle Olarak
Bağlanması. 164
V. Manisa İli Selendi Kazası’na Bağlı Güvercinlik
(Burgaz) Köyü’nün Kula Kazası’na Bağlanması. 164
VI. Manisa İli Kula Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Sarısığırlı ve Soğanlı Köylerinin, Alaşehir
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 165
VII. Manisa İli Selendi Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Börtlüce Köyü’nün Kula
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 166
VIII. Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Yeniköy Köyü’nün Kula
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 166
b. Selendi Nahiyesi 167
I. Manisa İli Demirci İlçesi’ne Bağlı Çıkrıkçı
Köyü’nün Kula İlçesi Selendi Bucağı’na Bağlanması. 167
c. Manisa İli Kula Kazası’nda Menye Adıyla
Nahiye Teşkili 167
İçindekiler XI
12. Salihli Kazası. 168
a. Salihli Nahiyesi 168
I. Alaşehir Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Salihli
Kazası’na Bağlanması 168
II. Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Yağmurlar Köyü’nün Salihli
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 168
III. Manisa İli Alaşehir Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Köseali Köyü’nün Salihli
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 169
b. Adala Nahiyesi. 170
I. Manisa İli Salihli İlçesi Adala Bucağı’na Bağlı
Kestelli Köyü’nün Turgutlu İlçesi Ahmetli
Bucağı’na Bağlanması 170
II. Manisa İli Gördes İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Kurttutan Köyü’nün Salihli İlçesi Adala Bucağı’na
Bağlanması. 171
13. Sarıgöl Kazası. 171
a. Sarıgöl Nahiyesi. 175
I. Denizli İli Buldan İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Davutlar Köyü’nün Manisa İli Sarıgöl İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 176
14. Saruhanlı Kazası 176
a. Saruhanlı Nahiyesi 181
I. Saruhanlı Merkez Bucağı’ndaki Kalemli Köyü’nün
Merkez İlçe Merkez Bucağa Bağlanması. 181
II. Saruhanlı Merkez Bucağı’ndaki Tepecik Köyü’nün
Merkez İlçe Merkez Bucağa Bağlanması. 181
b. Halitpaşa Nahiyesi. 182
15. Selendi Kazası 182
a. Selendi Nahiyesi. 185
I. Manisa İli Selendi Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Gördes Kazası’nın Borlu Nahiyesi’ne ve Yine Selendi
Kazası’na Bağlı Azizbey Köyü’nün de Demirci
Kazası’nın Yarbasan Nahiyesi’ne Bağlanması 185
II. Manisa İli Selendi Kazası’na Bağlı Yassıeynihan
Köyü’nün Kütahya İli Simav Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlanması. 186
III. Manisa İli Selendi Kazası’na Bağlı Güvercinlik
(Burgaz) Köyü’nün Kula Kazası’na Bağlanması. 186
IV. Manisa İli Selendi Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Börtlüce Köyü’nün Kula Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlanması. 187
V. Manisa İli Selendi İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Yeniköy Köyü’nün Uşak İli Merkez İlçesi’nin Güre
Bucağı’na Bağlanması 187
16. Soma Kazası 189
a. Soma Nahiyesi 189
I. Soma Kazası’na Bağlı Öveçli Köyünün Kırkağaç
Kazası’na Bağlanması 189
II. Soma Kazası’na Bağlı İğneciçiftliği Köyü’nün
Kırkağaç Kazası’na Bağlanması. 189
III. Manisa İli Soma İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Taştepe Köyü’nün İzmir İli Kınık İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 189
IV. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Yağmurlu
Köyü’nün Kırkağaç Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 190
V. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Musahoca
Köyü’nün Kırkağaç Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 190
VI. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Kızılhisar
Köyü’nün Balıkesir İli Savaştepe Kazası’na
Bağlanması. 191
VII. Manisa İli Soma Kazası’na Bağlı Küçükyaya
Köyü’nün Kırkağaç Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 194
17. Şehzadeler İlçesi. 195
a. Şehzadeler Bucağı 199
18. Turgutlu Kazası 199
a. Turgutlu Nahiyesi 199
I. Manisa Kazası Merkez Bucağı’na Bağlı Yakuplar
Köyü’nün Turgutlu Kazası’na Bağlanması. 199
II. İzmir İli Bayındır Kazası’na Bağlı Ören
Köyü’nün Manisa İli Turgutlu Kazası’nın
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 200
III. Manisa İli Merkez Kazası’nın Halitpaşa
Nahiyesi’ne Bağlı Sinirli Köyü’nün, Turgutlu
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 201
IV. Manisa İli Merkez Kazası’nın Halitpaşa
Nahiyesi’ne Bağlı Musalaryeniköy Köyü’nün
Turgutlu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 201
b. Ahmedli Adıyla Nahiye Teşkili. 202
I. Manisa İli Salihli İlçesi Adala Bucağı’na Bağlı
Kestelli Köyü’nün Turgutlu İlçesi Ahmetli Bucağı’na
Bağlanması. 202
c. Dağmarmara Nahiyesi. 202
I. Manisa İli Turgutlu Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
İzmir İli Ödemiş Kazası’na Bağlanması 203
d. Manisa İli Turgutlu Kazası’ndaki Dağmarmara
Nahiyesi’nin Lağvedilmesi 203
19. Yunusemre İlçesi 204
a. Yunusemre Bucağı. 208
20. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 209
21. Diğer İdari Değişiklikler 210
22. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri 213
a. Manisa İli’nde Kavaklıdere Adıyla İlçe Kurulması 213
b. Akhisar Adıyla Bir İl Kurulması. 215
c. Salihli Adıyla Bir İl Kurulması. 217
MARAŞ VİLAYETİ
MARAŞ VILAYETI 221
1. Maraş Kazası 222
a. Maraş Nahiyesi. 222
I. Gaziantep İli Pazarcık Kazası’na Bağlı Bazı
Köylerin Maraş Merkez Kazası’na Bağlanması 222
II. Maraş İli Pazarcık İlçesi’nin Narlı Bucağı’na
Bağlı Fituşağı ve Avanuşağı Köylerinin Maraş İli
Merkez İlçesi’ne Bağlanması. 223
III. Maraş İli Türkoğlu İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Dönüklü Köyü’nün Maraş Merkez İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 223
IV. Maraş İli Göksun İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Çukurhisar, Kumarlı ve Kaynar Köylerinin, Maraş
Merkez İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanmaları. 224
V. Maraş İli Pazarcık İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Beşenli Köyü’nün Aynı İlin Merkez İlçesi’nin
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 225
VI. Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlı Kümperli Köyü’nün Maraş Merkez
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 225
XII Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) XI. Cilt
b. Fernis Nahiyesi. 226
c. Süleymanlı Bucağı. 226
I. Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Süleymanlı
Bucağı’na Bağlı Yeşilköy Köyü’nün Göksun İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 226
II. Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlı Hacınınoğlu Köyü’nün Merkez
İlçesi Süleymanlı Bucağı’na Bağlanması 227
c. Yenicekale Nahiyesi. 227
d. Maraş Vilâyeti’nin Merkez Kazası’nda Eloğlu
Adıyla Nahiye Teşkili 228
e. Maraş İli Merkez Kazası’nda Bertiz Adıyla Nahiye
Teşkili. 228
2. Afşin Kazası. 229
a. Afşin Nahiyesi 232
b. Maraş Vilayeti Afşin Kazası’nda Tanır Adıyla
Nahiye Teşkili 232
3. Andırın Kazası. 232
a. Andırın Nahiyesi 233
I. Kadirli Kazası Çokak Nahiyesi’nin Merkez ve
Bazı Köylerin Maraş İli Andırın Kazası’na
Bağlanması. 233
4. Çağlıyancerit İlçesi 233
a. Çağlıyancerit Bucağı 236
5. Dulkadiroğlu İlçesi 236
a. Dulkadiroğlu Bucağı 240
6. Ekinözü Kazası. 241
a. Ekinözü Bucağı. 245
7. Elbistan Kazası. 245
a. Elbistan Nahiyesi. 245
I. Göksun Kazası’na Bağlı Malakca, Sofyalı,
Kandil, Kabaktepe Köylerinin Elbistan Kazası’na
Bağlanması. 245
II. Malatya İli Behisni Kazası’ndaki Kapudere
Mevkiinin Maraş İli Elbistan Kazası’na Bağlanması. 246
III. Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlı Hacınınoğlu Köyü’nün Merkez
İlçesi Süleymanlı Bucağı’na Bağlanması 246
b. Efsus Nahiyesi 247
c. Maraş İli Elbistan Kazası’nda Nurhak Adıyla
Nahiye Teşkili 247
I. Maraş İli Elbistan İlçesi’nin Nurhak Bucağı’na
Bağlı Beğre, Kapıdere, Bıçakçı ve Gövdeli Köylerinin
Malatya İli Doğanşehir İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 248
d. Maraş İli Elbistan İlçesi’nde Gücük Adıyla Nahiye
Teşkili. 249
8. Göksun Kazası 250
a. Göksun Nahiyesi 250
I. Seyhan İli Saimbeyli Kazası’na Bağlı
Büyükçamurlu ve Küçükçamurlu Köylerinin
Maraş İli Göksun Kazası’na Bağlanması. 250
II. Kayseri İli Sarız İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Doğankonak Köyü’nün, Maraş İli Göksun
İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması 250
III. Maraş İli Göksun İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Çukurhisar, Kumarlı ve Kaynar Köylerinin,
Maraş Merkez İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanmaları. 251
IV. Kahramanmaraş İli Merkez İlçesi Süleymanlı
Bucağı’na Bağlı Yeşilköy Köyü’nün Göksun İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 252
b. Süleymanlı Nahiyesi. 253
I. Göksun Kazası’na Bağlı Malakca, Sofyalı,
Kandil, Kabaktepe Köylerinin Elbistan Kazası’na
Bağlanması. 253
9. Nurhak Kazası 253
a. Nurhak Bucağı 257
10. Onikişubat İlçesi 258
a. Onikişubat Bucağı 262
11. Pazarcık Kazası 262
a. Pazarcık Nahiyesi. 266
I. Bazı Köylerin Pazarcık’tan Adıyaman İli Gölbaşı
İlçesi’ne Aktarılmaları. 267
II. Bağlarbaşı (Kekikli) Köyü’nün Adıyaman Gölbaşı
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 267
III. Pazarcık İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı Bazı
Köylerin Gaziantep İli Araban İlçesi’ne Bağlanması. 268
IV. Bazı Köylerin Pazarcık İlçesi’nden Türkoğlu
İlçesi’ne Nakledilmesi 269
V. Maraş İli Pazarcık İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Muratlı ve Güllüce Köylerinin; Gaziantep İli
Araban İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması 269
VI. Maraş İli Pazarcık İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Beşenli Köyü’nün Aynı İlin Merkez İlçesi’nin
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 270
VII. Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlı Karakesek Köyü’nün Gaziantep
İli Merkez İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 271
b. Narlı Nahiyesi. 272
I. Maraş İli Pazarcık İlçesi’nin Narlı Bucağı’na
Bağlı Fituşağı ve Avanuşağı Köylerinin Maraş İli
Merkez İlçesi’ne Bağlanması. 272
II. Maraş İli Pazarcık Kazası’nın Narlı Nahiyesi’ne
Bağlı Şatırhüyük Köyü’nün Gaziantep İli Islahiye
Kazası’nın Sakçagöz (Keferdiz) Nahiyesi’ne
Bağlanması. 273
III. Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Narlı
Bucağı’na Bağlı Güngördü (Havranketileri) Köyü’nün
Tüzel Kişiliğinin Kaldırılarak Gaziantep İli Islahiye
İlçesi Sakçagöz Bucağı’nın Şatırhüyük Köyü’ne
Bağlanması. 274
IV. Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Narlı
Bucağı’na Bağlı Özbek Köyü’nün Türkoğlu İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 275
12. Türkoğlu Kazası. 276
a. Türkoğlu Nahiyesi 279
I. Bazı Köylerin Pazarcık İlçesi’nden Türkoğlu
İlçesi’ne Nakledilmesi 279
II. Maraş İli Türkoğlu İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Dönüklü Köyü’nün Maraş Merkez İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 279
III. Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Narlı
Bucağı’na Bağlı Özbek Köyü’nün Türkoğlu İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 280
IV. Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlı Kümperli Köyü’nün Maraş Merkez
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 281
13. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 282
14. Diğer İdari Değişiklikler 283
15. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri 286
a. Beş İlçe ve Elbistanafşin Adıyla Bir İl Kurulması 286
b. Elbistan Adıyla Bir İl ve Üç İlçe Kurulması 291
c. Elbistan Adıyla İl Kurulması. 295
d. Elbistan’ın İl Olması 296
İçindekiler XIII
e. Afşin-Elbistan’ın İl Olması 298
MARDİN VİLAYETİ
MARDIN VILAYETI 303
1. Mardin Kazası 304
a. Mardin Nahiyesi. 304
I. Savur İlçesi’ne Bağlı Bazı Köylerin Mardin
Merkez Kazası’na Bağlanması. 304
II. Savur Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Mardin
Merkez Kazası’na Bağlanması. 304
III. Mazıdağ Kazası’na Bağlı Şeyhulya Köyü’nün
Mardin Merkez Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 305
IV. Mardin İli Savur Kazası’nın Sürgücü Nahiyesi’ne
Bağlı Dandani, Şatıh, Derdük, Zoni Köylerinin
Mardin Merkez Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 305
V. Mardin İli Savur Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Şuri Köyü’nün Mardin Merkez Kazası’nın
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 305
b. Koçhisar Nahiyesi 306
c. Mardin Vilâyeti Merkez Kazası’nda Kasır Adıyla
Nahiye Teşkili 306
d. Mardin Merkez Kazası’na Bağlı Koçhisar
Nahiyesi’nin Resulayn Kazası’na Nakli 306
e. Gökçe Belediyesi’nin Kızıltepe İlçesi’nden
Merkez İlçeye Bağlanması. 306
2. Artuklu İlçesi. 306
a. Artuklu Bucağı. 311
3. Cizre Kazası 311
a. Cizre Nahiyesi 311
I. Telafrit Köyü’nün Nusaybin Kazası’ndan
Alınarak Cizre Kazası’na Bağlanması 311
II. Siirt İli Şırnak Kazası’na Bağlı Bendan, Baskan
ve Aşağıdere Köyleri’nin Mardin İli Cizre Kazası’na
Bağlanması. 311
b. Silopi Nahiyesi. 312
I. Silopi Nahiyesi Merkezi’nin Girgiamo Köyü’ne
Nakledilmesi 312
II. Siirt İli Şırnak Kazası’na Bağlı Surbutun
Köyü’nün Mardin İli Cizre Kazası’nın Silopi
Nahiyesi’ne Bağlanması. 312
c. Hazak Nahiyesi. 312
I. Cizre Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Midyat
Kazası’nın Kerboran Nahiyesi’ne Bağlanması 312
II. Cizre Kazası Hazak Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Midyat Kazası’na Bağlanması 313
III. Cizre Kazası Hazak Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Midyat Kazası Kerburan Nahiyesi’ne
Bağlanması. 313
IV. Cizre Kazası’ndaki Hazak Nahiyesi’nin
Ortadan Kaldırılması. 314
d. Cizre Kazası’nda Dicle Adıyla Nahiye Teşkili 314
4. Dargeçit İlçesi. 314
a. Dargeçit Bucağı. 317
5. Derik Kazası. 317
a. Derik Nahiyesi 317
I. Kızıltepe Kazası’na Bağlı Bedras ve Haçük
Köylerinin Derik Kazası’na Bağlanması. 317
II. Derik Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Kızıltepe
Kazası’na Bağlanması 317
b. Semli (Miskinan) Nahiyesi 318
I. Derik Kazası’nda Semli Nahiye Merkezi’nin
Mişkinan Köyü’ne Nakledilmesi Nahiye Adının da
Mişkinan Olması 318
c. Mahalmetinan Nahiyesi 319
d. Şamrah Nahiyesi 319
I. Derik Kazası’ndaki Şamrah Nahiyesi’nin
Ortadan Kaldırılması. 319
6. Gercüş Kazası. 319
a. Gercüş Nahiyesi. 319
I. Gercüş Kazası’na Bağlı Haldek Köyü’nün
Savur Kazası’na Bağlanması 319
II. Gercüş Kazası Merkez Bucağı’na Bağlı
Teffi Köyü’nün Savur Kazası’na Bağlanması 320
III. İzdara Köyü’nün Midyat Kazası Kerboran
Nahiyesi’nden Alınarak Gercüş Kazası’na
Bağlanması. 320
b. Ayınkaf (Habezbeni) Nahiyesi 320
I. Savur Kazası’na Bağlı Teffi ve Midyat Kazası’na
Bağlı Munip Köylerinin Gercüş Kazası’nın
Ayinkaf Nahiyesi’ne Bağlanması 320
II. Savur Kazası’na Bağlı Haldah Köyü’nün Gercüş
Kazası’nın Ayinkaf Nahiyesi’ne Bağlanması 321
III. Mardin İli Gercüş İlçesi Ayınkaf Bucağı’na
Bağlı Teffi Köyü’nün Savur İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 321
c. Hasankeyf Bucağı. 322
I. Mardin İli Gercüş İlçesi Hasankeyf Bucağı’na
Bağlı Bazı Köylerin, Siirt İli Merkez İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 322
7. Hasankeyf İlçesi. 323
a. Hasankeyf Bucağı. 327
8. İdil Kazası. 327
a. İdil Nahiyesi. 329
b. Aliyan Nahiyesi 329
c. Basbirin Nahiyesi. 329
I. Mardin İli İdil İlçesi Basbirin Bucağı’na Bağlı
Keferbi ve Derömer Köylerinin Midyat İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 329
II. Mardin İli İdil İlçesi Basbirin Bucağı’na Bağlı
Hirbehalit ve Zinol Köylerinin Midyat İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 330
9. Koçhisar (Kızıltepe) Kazası. 330
a. Resulayn Nahiyesi 331
I. Resulayn Nahiyesi’nin Koçhisar Kazası’ndan
Alınarak Urfa Vilayeti Viranşehir Kazası’na
Bağlanması. 331
II. Urfa İli Viranşehir Kazası Resulayn
Nahiyesi’ndeki Bazı Arazi ve Köylerin Mardin İli
Kızıltepe Kazası’na Aktarılması 332
b. Koçhisar (Kızıltepe) Bucağı. 332
I. Kızıltepe Kazası’na Bağlı Bedras ve Haçük
Köylerinin Derik Kazası’na Bağlanması. 332
II. Derik Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Kızıltepe
Kazası’na Bağlanması 333
c. Kızıltepe İlçesi’nde Şenyurt Adıyla Nahiye Teşkili. 333
10. Mazıdağı Kazası. 334
a. Mazıdağı Nahiyesi 335
I. Mazıdağ Kazası’na Bağlı Şeyhulya Köyü’nün
Mardin Merkez Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 336
11. Midyat Kazası. 336
XIV Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) XI. Cilt
a. Midyat Nahiyesi. 336
I. Cizre Kazası Hazak Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Midyat Kazası’na Bağlanması 336
II. Basbirin Nahiyesi’nin İdil Kazası’na Nakledilmesi
ile Basbirin Nahiyesi’nin Bazı Köylerinin Midyat
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 336
III. Mardin İli İdil İlçesi Basbirin Bucağı’na Bağlı
Keferbi ve Derömer Köylerinin Midyat İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 336
IV. Mardin İli İdil İlçesi Basbirin Bucağı’na Bağlı
Hirbehalit ve Zinol Köylerinin Midyat İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 337
b. Basbirin Nahiyesi. 337
I. Basbirin Nahiyesi’nin İdil Kazası’na Nakledilmesi
ile Basbirin Nahiyesi’nin Bazı Köylerinin Midyat
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 338
c. Habizbin Nahiyesi 338
I. Midyat Kazası’na Bağlı Munip Köyü’nün Gercüş
Kazası’nın Ayinkaf Nahiyesi’ne Bağlanması 338
d. Hasankeyf Nahiyesi. 338
e. Kerboran Nahiyesi 338
I. İzdara Köyü’nün Midyat Kazası Kerboran
Nahiyesi’nden Alınarak Gercüş Kazası’na
Bağlanması. 339
II. Cizre Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Midyat
Kazası’nın Kerboran Nahiyesi’ne Bağlanması 339
III. Cizre Kazası Hazak Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Midyat Kazası Kerboran Nahiyesi’ne
Bağlanması. 339
12. Nusaybin Kazası. 340
a. Nusaybin Nahiyesi. 340
b. İstilil Nahiyesi 340
c. Alyan Nahiyesi. 340
I. Telafrit Köyü’nün Nusaybin Kazası’ndan
Alınarak Cizre Kazası’na Bağlanması 340
d. Habab Nahiyesi 340
13. Ömerli Kazası. 340
a. Ömerli Nahiyesi 343
14. Resulayn Kazası. 343
a. Resulayn Nahiyesi 348
b. Resulayn Kazası’nın Nahiye ve Koçhisar
Nahiyesi’nin de Kaza Olması (1929) 348
15. Savur Kazası. 349
a. Savur Nahiyesi. 349
I. Gercüş Kazası Merkez Bucağı’na Bağlı Teffi
Köyü’nün Savur Kazası’na Bağlanması 349
II. Gercüş Kazası’na Bağlı Haldah Köyü’nün
Savur Kazası’na Bağlanması 349
III. Savur İlçesi’ne Bağlı Bazı Köylerin Mardin
Merkez Kazası’na Bağlanması. 349
IV. Savur Kazası’na Bağlı Haldah Köyü’nün
Gercüş Kazası’nın Ayinkaf Nahiyesi’ne Bağlanması. 350
V. Savur Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Mardin
Merkez Kazası’na Bağlanması. 350
VI. Savur Kazası’na Bağlı Teffi Köyü’nün Gercüş
Kazası’nın Ayinkaf Nahiyesi’ne Bağlanması 350
VII. Mardin İli Gercüş İlçesi Ayınkaf Bucağı’na
Bağlı Teffi Köyü’nün Savur İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 351
VIII. Mardin İli Savur Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Şuri Köyü’nün Mardin Merkez Kazası’nın
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 351
b. Ömergan Nahiyesi 352
c. Mardin İli Savur İlçesi’nde Sürgücü Adıyla Nahiye
Teşkili. 352
I. Mardin İli Savur Kazası’nın Sürgücü Nahiyesi’ne
Bağlı Benema Köyü’nün Diyarbakır İli Çınar Kazası
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 353
II. Mardin İli Savur Kazası’nın Sürgücü Nahiyesi’ne
Bağlı Dandani, Şatıh, Derdük, Zoni Köylerinin
Mardin Merkez Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 353
III. Mardin İli Savur Kazası’nın Sürgücü Nahiyesi’ne
Bağlı Şorşip ve Karhita Köylerinin Diyarbakır İli
Çınar Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 354
16. Silopi Kazası. 355
a. Silopi Nahiyesi. 359
17. Yeşilli Kazası. 359
a. Yeşilli Bucağı 363
18. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 364
19. Diğer İdari Değişiklikler 365
20. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri 366
a. Batman İli’nde Kayapınar, Mardin İli’nde Şenköy
Adlarıyla İki İlçe ve Midyat Adıyla Bir İl Kurulması. 366
MERSİN VİLAYETİ
MERSIN VILAYETI. 373
1. Mersin Kazası. 375
a. Mersin Nahiyesi. 375
I. Tarsus Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Mersin
Vilayeti Merkez Kazası’na Bağlanması. 375
b. Erçil Nahiyesi. 376
c. Elvanlı Nahiyesi. 376
2. Tarsus Kazası 376
a. Tarsus Nahiyesi 376
I. Karaisalı Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Mersin
İli Tarsus Kazası’na Bağlanması 376
II. Tarsus Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Adana
Merkez Kazası’na Bağlanması. 377
III. Adana Merkez Kazası’ndaki Gerdan Köyü’nün
Mersin Vilayeti Tarsus Kazası’na Bağlanması. 377
IV. Mersin İli Tarsus Kazası’na Bağlı Gerdan, Bucak
ve Hacıosmanbeyçiftliği Köylerinin Adana İli Merkez
Kazası’na Bağlanması 378
V. Tarsus Kazası’nın Şıhlı ve Bürücek Köylerinin
Adana İli Karaisalı Kazası’na Bağlı Pozantı
Nahiyesi’ne Bağlanması. 378
b. Gülek Nahiyesi. 378
I. Adana Vilayeti Karaisalı Kazası Keşli Köyü’nün
Mersin Vilayeti Tarsus Kazası Gülek Nahiyesi’ne
Bağlanması. 379
II. Adana Vilayeti Karaisalı Kazası Keşlik Köyü’nün
Mersin Vilayeti Tarsus Kazası Gülek Nahiyesi’ne
Bağlanması. 379
c. Nemrun Nahiyesi. 380
I. Tarsus Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Mersin
Vilayeti Merkez Kazası’na Bağlanması. 380
3. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 380
DİZİN 381
Kısaltmalar