İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye`nin İdari Taksimatı (1920 - 2013) 9. Cilt, 2014

₺108.00 ₺64.80
  • Yazar: Prof. Dr. Musa ŞAŞMAZ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-3.12. Dizi, Sayı: 1a
  • Dil :
  • ISBN : 9789751627629
  • Barkod : 9789751627629
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR
KASTAMONU VİLAYETİ
KASTAMONU VILAYETI. 3
1. Kastamonu Kazası 6
a. Kastamonu Nahiyesi 6
I. Kastamonu İli Kozyaka Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Buradan Ayrılarak Kastamonu İli Merkez
Kazası’na Bağlanmaları. 7
b. Devrekani Nahiyesi 7
c. Kozyaka Nahiyesi. 7
I. Kastamonu İli Kozyaka Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Buradan Ayrılarak Kastamonu İli Merkez
Kazası’na Bağlanmaları. 7
d. Akkaya Nahiyesi 8
I. Kastamonu İli Merkez Kazası’nın Akkaya
Nahiyesi’ne Bağlı Gövrecik Köyü’nün Tosya
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 8
II. Kastamonu İli Merkez Kazası’nın Akkaya
Nahiyesi’ne Bağlı Bürnük Köyü’nün Tosya
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 8
e. Kastamonu İli Araç İlçesi’nin İhsangazi Bucağı’nın
Kastamonu Merkez İlçesi’ne Bağlanması. 9
2. Abana Kazası 10
a. Abana Nahiyesi. 18
I. Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Bazı Köylerin İnebolu İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 18
II. Kastamonu İli’nin Abana İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Güde ve Ayvat Köylerinin İnebolu İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 18
b. Çatalzeytin Nahiyesi 19
I. Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Dibek, Hayrioğlu ve Gedefi Köylerinin İnebolu
Kazası Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 19
c. Abana Kazası’nın 1968 Yılında Tekrar Kurulması. 20
3. Ağlı Kazası 30
a. Ağlı Bucağı 35
4. Araç Kazası. 35
a. Araç Nahiyesi. 35
I. Kastamonu İli Araç İlçesi’ne Bağlı Erdaş ve
Sorguncuk Köylerinin Daday İlçesi’ne Bağlanması. 35
b. İğdir Nahiyesi. 35
c. Boyalı Nahiyesi. 36
I. Kastamonu İli Araç İlçesi Boyalı Bucağı’na
Bağlı Sarıalan Köyü’nün Çankırı İli Kurşunlu
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 36
II. Kastamonu İli Araç İlçesi’nin Boyalı Bucağı’na
Bağlı Çatak Köyü’nün Çankırı İli Kurşunlu İlçesi’ne
Bağlanması. 36
III. Kastamonu İli Araç İlçesi Boyalı Bucağı’na
Bağlı Balcı Köyü’nün; Çankırı İli Ilgaz İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 37
d. Merküze (Alaçam) Nahiyesi 38
e. İhsangazi Bucağı 38
I. Kastamonu İli Araç İlçesi’nin İhsangazi Bucağı’nın
Kastamonu Merkez İlçesi’ne Bağlanması 38
5. Azdavay Kazası 38
a. Azdavay Nahiyesi. 42
I. Kastamonu İli Daday Kazası’na Bağlı Sarnıç
Köyü’nün Azdavay Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 42
II. Kastamonu İli Azdavay Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Furuncuk Köyü’nün Küre
Kazası’na Bağlanması 42
III. Kastamonu İli Azdavay Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Akdivan Köyü’nün Küre
Kazası’na Bağlanması 43
IV. Kastamonu İli Daday İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Çengelli Köyü’nün; Aynı İlin Azdavay İlçesi’nin
Merkez Bucağı’na Bağlanması 43
b. Kastamonu İli Azdavay Kazası’nda Pınarbaşı Adıyla
Nahiye Teşkili 44
I. Kastamonu İli Azdavay İlçesi Pınarbaşı Bucağı’na
Bağlı Isırganlı Köyü’nün Zonguldak İli Ulus İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 45
II. Kastamonu İli Azdavay İlçesi Pınarbaşı
Bucağı’na Bağlı Elmacık Köyü’nün Zonguldak
İli Ulus İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması 46
6. Bozkurt Kazası. 47
a. Bozkurt Bucağı. 57
I. Kastamonu İli Bozkurt Kazası’na Bağlı Deliktaş
Köyü’nün İnebolu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 57
7. Cide Kazası 58
a. Cide Nahiyesi 58
I. Kastamonu İli Cide İlçesi’ndeki Meset Bucağı’na
Bağlı Bazı Köylerin Küre ve Cide Merkez
Bucaklarına Bağlanması 58
b. Hoşalay Nahiyesi 59
VIII Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) IX. Cilt
c. Kastamonu İli Cide Kazası’nda Şarbana Adıyla
Nahiye Teşkili 59
d. Meset Bucağı 60
I. Kastamonu İli Cide İlçesi’ndeki Meset Bucağı ile
Bazı Köylerinin İnebolu İlçesi’ne, Bazı Köylerinin de
Küre ve Cide Merkez Bucaklarına Bağlanması 60
8. Çatalzeytin Kazası  61
a. Çatalzeytin Nahiyesi. 63
I. Sinop İli Ayancık Kazası Türkeli Nahiyesi’ne Bağlı
Bazı Köylerin Kastamonu İli Çatalzeytin Kazası’na
Bağlanması. 63
II. Sinop İli Türkeli İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Kızılcakaya Köyü’nün Kastamonu İli Çatalzeytin
İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması 66
9. Daday Kazası 67
a. Daday Nahiyesi. 67
I. Kastamonu İli Araç İlçesi’ne Bağlı Erdaş ve
Sorguncuk Köylerinin Daday İlçesi’ne Bağlanması. 67
II. Kastamonu İli Küre İlçesi’ne Bağlı Tunuslar,
Müsellimler ve Adalar Köylerinin Daday İlçesi’ne
Bağlanması. 68
III. Kastamonu İli Daday Kazası’na Bağlı Sarnıç
Köyü’nün Azdavay Kazası Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 69
IV. Zonguldak İli Eflani Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Aktaştekke, Gökveren,
Karaağaç ve Savaş Köylerinin Kastamonu
İli Daday Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 69
V. Kastamonu İli Daday İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Çengelli Köyü’nün; Aynı İlin Azdavay
İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması 70
b. Azdavay Nahiyesi. 71
10. Devrekani Kazası. 71
a. Devrekani Nahiyesi 74
I. Küre Kazası Akmescit Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması . 74
II. Kastamonu İli Küre Kazası’na Bağlı Bazı
Köylerin Devrakani Kazası’na Bağlanması 75
III. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Alçılar Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması 76
IV. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Baltacak Köyü’nün Devrekani
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 76
V. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Çörekçi Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması 77
VI. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Keydanlar Köyü’nün
Devrekani Kazası’na Bağlanması 77
VII. Kastamonu İli Devrekani Kazası’na Bağlı
Dere Köyü’nün Taşköprü Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlanması. 78
VIII. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Arslanbey Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması 78
IX. Kastamonu İli Küre İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Karaçavuş Köyü’nün Devrekani İlçesi’nin
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 79
11. Doğanyurt Kazası. 80
a. Doğanyurt Bucağı. 84
12. Hanönü Kazası. 84
a. Hanönü Bucağı. 89
13. İhsangazi İlçesi. 89
a. İhsangazi Bucağı 91
14. İnebolu Kazası 91
a. İnebolu Nahiyesi 91
I. Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Bazı Köylerin İnebolu İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 91
II. Kastamonu İli’nin Abana İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Güde ve Ayvat Köylerinin İnebolu İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 92
III. Kastamonu İli Abana İlçesi Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Dibek, Hayrioğlu ve Gedefi Köylerinin İnebolu
Kazası Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 93
IV. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Anday ve Gemere Köylerinin
İnebolu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 93
V. Kastamonu İli Bozkurt Kazası’na Bağlı Deliktaş
Köyü’nün İnebolu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 94
b. Abana Nahiyesi 95
c. Abana Adıyla Yeniden Nahiye Kurulması  95
d. Çatalzeytun Nahiyesi 96
e. Bozkurt Adıyla Nahiye Teşkili . 96
f. Kastamonu İli Cide İlçesi’ndeki Meset Bucağı ile
Bazı Köylerinin İnebolu İlçesi’ne Nakledilmesi. 96
15. Kargı Kazası 97
a. Kargı Nahiyesi 102
I. Kastamonu İli Kargı Kazası’na Bağlı Hacıçayı,
Yaylacılı ve Yalmansaray Köylerinin Sinop İli
Boyabat Kazası’na Bağlanması 102
II. Çorum İli Osmancık İlçesi’ne Bağlı Bazı Köylerin
Kastamonu İli Kargı İlçesi’ne Bağlanması 103
III. Kastamonu İli Kargı İlçesi’ne Bağlı Karaköy ve
Ortalıca Köylerinin Tosya İlçesi’ne Bağlanması 104
16. Küre Kazası. 104
a. Küre Nahiyesi. 104
I. Küre Kazası Akmescit Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması . 104
II. Kastamonu İli Küre İlçesi’ne Bağlı Tunuslar,
Müsellimler ve Adalar Köylerinin Daday İlçesi’ne
Bağlanması. 105
III. Kastamonu İli Küre Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Devrakani Kazası’na Bağlanması 106
IV. Kastamonu İli Azdavay Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Furuncuk Köyü’nün Küre
Kazası’na Bağlanması 106
V. Kastamonu İli Azdavay Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Akdivan Köyü’nün Küre
Kazası’na Bağlanması 107
VI. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Alçılar Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması 107
VII. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Anday ve Gemere Köylerinin
İnebolu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 108
VIII. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Baltacak Köyü’nün Devrekani
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 108
IX. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Çörekçi Köyü’nün Devrekani
Kazası’na Bağlanması 109
İçindekiler IX
X. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Keydanlar Köyü’nün
Devrekani Kazası’na Bağlanması 110
XI. Kastamonu İli Küre Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Arslanbey Köyü’nün Devrekani Kazası’na
Bağlanması. 110
XII. Kastamonu İli Küre İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Karaçavuş Köyü’nün Devrekani İlçesi’nin
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 111
XIII. Kastamonu İli Cide İlçesi’ndeki Meset
Bucağı’na Bağlı Bazı Köylerin Küre ve Cide
Merkez Bucaklarına Bağlanması 112
b. Kastamonu İli Küre Kazası’nda Ağlı Adıyla
Nahiye Teşkili 112
17. Pınarbaşı İlçesi. 113
a. Pınarbaşı Bucağı. 115
18. Seydiler Kazası. 115
a. Seydiler Bucağı. 120
19. Şenpazar İlçesi. 120
a. Şenpazar Bucağı. 122
20. Taşköprü Kazası. 122
a. Taşköprü Nahiyesi 122
I. Kastamonu İli Taşköprü Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Musa Köyü’nün Tosya Kazası’na
Bağlanması. 123
II. Kastamonu İli Devrekani Kazası’na Bağlı Dere
Köyü’nün Taşköprü Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 123
III. Çorum İli Kargı Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı İmamoğlu ve Nigelköylerinin Kastamonu
İli Taşköprü Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 124
IV. Kastamonu İli Taşköprü Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Keçili Köyü’nün Tosya
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 125
b. Gökceağac Nahiyesi. 126
21. Tosya Kazası. 126
a. Tosya Nahiyesi 126
I. Kastamonu Vilayeti Tosya Kazası’na Bağlı
Yerkuyu Köyü’nün Çankırı Vilayeti Ilgaz
Kazası’na Bağlanması 126
II. Kastamonu İli Kargı İlçesi’ne Bağlı Karaköy ve
Ortalıca Köylerinin Tosya İlçesi’ne Bağlanması 126
III. Kastamonu İli Taşköprü Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Musa Köyü’nün Tosya Kazası’na
Bağlanması. 127
IV. Kastamonu İli Merkez Kazası’nın Akkaya
Nahiyesi’ne Bağlı Gövrecik Köyü’nün Tosya
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 127
V. Kastamonu İli Taşköprü Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Keçili Köyü’nün Tosya
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 128
VI. Kastamonu İli Merkez Kazası’nın Akkaya
Nahiyesi’ne Bağlı Bürnük Köyü’nün Tosya
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 128
b. Kargı Nahiyesi 129
I. Tosya Kazası Kargı Nahiyesi’ne Bağlı Yalmansaray,
Sinanözü, Saraycık ve Karaoğlan Köylerinin Sinop
İli Boyabat Kazası’na Bağlanması. 129
II. Kargı Nahiyesi’nin Ortadan Kaldırılması 129
22. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 131
23. Diğer İdari Değişiklikler 132
24. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri 136
a. Kastamonu İli’nde İlyasbey ve İğdir Adlarıyla İki
İlçe Kurulması 136
b. Kastamonu İli’nde İğdir Adıyla Bir İlçe Kurulması . 137
c. Kastamonu İli’nde Germeç Adıyla Bir İlçe
Kurulması. 138
d. Kastamonu İli’ne Bağlı İnebolu İlçesi’nin
Adının “Yiğitinebolu” Olarak Değiştirilmesi. 140
KAYSERİ VİLAYETİ
KAYSERI VILAYETI 143
1. Kayseri Kazası 149
a. Kayseri Nahiyesi. 149
b. Erkilet Nahiyesi 149
I. Kayseri İli Felahiye Kazası’na Bağlı Hırka
Köyü’nün Kayseri Merkez Kazası’nın Erkilet
Nahiyesi’ne Bağlanması. 150
c. Talas Nahiyesi 150
I. Develi Kazası’nın Tomarza Nahiyesi’ne Bağlı
Bazı Köylerin Kayseri Merkez Kazası Talas
Nahiyesi’ne Bağlanması. 150
II. Kayseri İli Develi İlçesi Tomarza Bucağı’na
Bağlı Sakaltutan ve Süleymanlı Köylerinin
Kayseri Merkez İlçesi Talas Bucağı’na Bağlanması 151
III. Kayseri İli Develi İlçesi Tomarza Bucağı’na
Bağlı Virancık ve Yamaçlı Köylerinin Merkez
İlçesi’nin Talas Bucağı’na Bağlanması 151
d. Gesi Nahiyesi 152
e. Muncusun Nahiyesi. 152
f. Felahiye Nahiyesi 152
I. Yozgat İli Boğazlıyan Kazası Akdağ Nahiyesi’ne
Bağlı Büyüktoraman Köyü’nün Kayseri Merkez
Kazası Felahiye Nahiyesi’ne Bağlanması 152
2. Akkışla İlçesi 152
a. Akkışla Bucağı 154
3. Aziziye (Pınarbaşı) Kazası. 154
a. Aziziye Nahiyesi 154
I. Kayseri İli Sarız Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Büyükkabaktepe Köyü’nün, Pınarbaşı
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 154
b. Pazarviran (Pazarören) Nahiyesi 155
I. Kayseri İli Tomarza Kazası’nın Toklar
Nahiyesi’ne Bağlı Kaman Köyü’nün, Pınarbaşı
Kazası’nın Pazarören Nahiyesi’ne Bağlanması 155
c. Sarız Nahiyesi 156
d. Toklar Nahiyesi 156
e. Kaynar Nahiyesi. 156
f. Viranşehir Nahiyesi 156
4. Bünyan Kazası 156
a. Bünyan Nahiyesi 156
b. Akkışla Nahiyesi 156
I. Bünyan Kazası’nın Akkışla Nahiyesi’ne Bağlı
Sarıçiçek Köyü’nün Sivas İli Şarkışla Kazası’na
Bağlanması. 156
II. Kayseri İli Bünyan İlçesi Akkışla Bucağı’na
Bağlı Deliler ve Kilise Köylerinin Sivas İli
Şarkışla İlçesi Gemerek Bucağı’na Bağlanması 157
III. Kayseri İli Bünyan Kazası Akkışla Nahiyesi’ne
Bağlı Bazı Köyleriyle Sarıoğlan Nahiyesi
Kömeviran Köyü’nün Sivas İli Gemerek Kazası
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 157
X Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) IX. Cilt
IV. Kayseri İli Bünyan İlçesi Akkışla Bucağı’na
Bağlı Muratbeyli ve Düzencik Köylerinin
Sarıoğlan İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması. 158
V. Kayseri İli Bünyan İlçesi Akkışla Bucağı’na
Bağlı Akın Köyü’nün Sarıoğlan İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 159
c. Sarıoğlan Nahiyesi. 160
I. Kayseri İli Bünyan Kazası Akkışla Nahiyesi’ne
Bağlı Bazı Köyleriyle Sarıoğlan Nahiyesi
Kömeviran Köyü’nün Sivas İli Gemerek
Kazası Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 160
d. Zamantı Nahiyesi. 161
e. Elbaşı Nahiyesi. 161
I. Kayseri İli Bünyan Kazası’nın Elbaşı
Nahiyesi’ne Bağlı Kızılören Köyü’nün,
Tomarza Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 161
II. Kayseri İli Bünyan İlçesi Elbaşı Bucağı’na
Bağlı Alayenli (Alayinli) Köyü’nün Tomarza
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 162
5. Develi Kazası . 162
a. Develi Nahiyesi. 162
I. Büyükçakır Köyü’nün Bazı İşlerinin Karaisalı
Kazası Karsantı Nahiyesi’nden Kayseri İli Develi
Kazası’na ve Develi Kazası Çavdaruşağı Köyü’nün
Bazı İşlemlerinin de Karaisalı Kazası Karsantı
Nahiyesi’ne Aktarılması . 162
II. Develi Kazası’na Bağlı Sarıca Köyü’nün
Karacaviran Köyü’ne Nakli . 163
III. Kayseri İli Tomarza Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Kabaklı Köyü’nün, Develi
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 163
b. Bakırdağı Nahiyesi. 164
I. Adana Vilayeti’nin Saimbeyli Kazası’na Bağlı
Bazı Köylerin Kayseri Vilayeti Develi Kazası
Bakırdağ Nahiyesi’ne Bağlanması. 164
c. Köstere Nahiyesi. 164
d. Yahyalı Nahiyesi 165
e. Tomarza Nahiyesi. 165
I. Develi Kazası’nın Tomarza Nahiyesi’ne
Bağlı Bazı Köylerin Kayseri Merkez Kazası
Talas Nahiyesi’ne Bağlanması. 165
II. Kayseri İli Develi İlçesi Tomarza Bucağı’na
Bağlı Sakaltutan ve Süleymanlı Köylerinin
Kayseri Merkez İlçesi Talas Bucağı’na Bağlanması 165
III. Kayseri İli Develi İlçesi Tomarza Bucağı’na
Bağlı Virancık ve Yamaçlı Köylerinin Merkez
İlçesi’nin Talas Bucağı’na Bağlanması 166
6. Felâhiye Kazası  166
a. Felâhiye Nahiyesi. 170
I. Kayseri İli Felahiye Kazası’na Bağlı Hırka
Köyü’nün Kayseri Merkez Kazası’nın Erkilet
Nahiyesi’ne Bağlanması. 171
II. Yozgat İli Boğazlıyan Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Kepiç, Darılı ve Çayıralan
Kazası’nın Çandır Nahiyesi’ne Bağlı Karaşeyh
Köylerinin Kayseri Vilayeti Felahiye Kazası
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 171
b. Kayseri İli Felâhiye Kazası’nda Çukur Adıyla
Nahiye Teşkili 173
7. Hacılar İlçesi174
a. Hacılar Bucağı 176
8. İncesu Kazası 176
a. İncesu Nahiyesi 176
I. Nevşehir İli Ürgüp Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Başköy Köyü’nün Kayseri
İli İncesu Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 177
II. Kayseri İli İncesu İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Başköy Köyü’nün, Nevşehir İli Ürgüp
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 178
b. Karahisar Nahiyesi 179
I. Karahisar Nahiye İsminin Yeşilhisar Olarak
Değiştirilmesi. 179
II. Niğde Merkez Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Kayseri Vilayeti İncesu Kazası Karahisar
Nahiyesi’ne Bağlanması. 179
III. Kayseri İli Eski Karahisar Bucağı’na Bağlı
Erdemesin Köyü’nün Yeşilhisar İlçesi’ne
Bağlanması. 179
9. Kocasinan İlçesi. 180
a. Kocasinan Bucağı. 182
10. Melikgazi İlçesi 185
a. Melikgazi Bucağı 187
11. Özvatan Kazası. 189
a. Özvatan Bucağı. 194
12. Sarıoğlan Kazası. 194
a. Sarıoğlan Nahiyesi. 197
I. Sivas İli Gemerek İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
İğdeli ve Karapınar Köylerinin; Kayseri İli
Sarıoğlan İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması 198
II. Kayseri İli Bünyan İlçesi Akkışla Bucağı’na
Bağlı Muratbeyli ve Düzencik Köylerinin
Sarıoğlan İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması. 198
III. Kayseri İli Bünyan İlçesi Akkışla Bucağı’na
Bağlı Akın Köyü’nün Sarıoğlan İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 199
13. Sarız Kazası 200
a. Sarız Nahiyesi 203
I. Sivas İli Gürün Kazası’nın Göbekviran
Nahiyesi’ne Bağlı Akoluk Köyü’nün Kayseri
Vilayeti Sarız Kazası’na Bağlanması. 203
II. Kayseri İli Sarız Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Büyükkabaktepe Köyü’nün, Pınarbaşı
Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 203
III. Kayseri İli Sarız İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlı
Elemanlı Köyü’nün Adana İli Mağara İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 204
IV. Kayseri İli Sarız İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Doğankonak Köyü’nün, Maraş İli Göksun
İlçesi’nin Merkez Bucağı’na Bağlanması 205
14. Talas İlçesi 205
a. Talas Bucağı 207
15. Tomarza Kazası . 207
a. Tomarza Nahiyesi. 210
I. Kayseri İli Tomarza Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlı Kabaklı Köyü’nün, Develi Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlanması. 210
II. Kayseri İli Bünyan Kazası’nın Elbaşı Nahiyesi’ne
Bağlı Kızılören Köyü’nün, Tomarza Kazası’nın
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 211
III. Kayseri İli Bünyan İlçesi Elbaşı Bucağı’na
Bağlı Alayenli (Alayinli) Köyü’nün Tomarza
İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 211
b. Toklar Nahiyesi 212
İçindekiler XI
I. Kayseri İli Tomarza Kazası’nın Toklar
Nahiyesi’ne Bağlı Kaman Köyü’nün, Pınarbaşı
Kazası’nın Pazarören Nahiyesi’ne Bağlanması 212
16. Ürgüb Kazası 213
a. Ürgüb Nahiyesi. 214
17. Yahyalı Kazası 214
a. Yahyalı Nahiyesi  217
I. Seyhan Vilayeti Feke Kazası’nın Mansurlu
Nahiyesi’ne Bağlı Burhaniye, Balcıçakırı,
Delialiuşağı Köylerinin Kayseri Vilayeti’nin
Yahyalı Kazası’na Bağlanması. 217
18. Yeşilhisar Kazası 217
a. Yeşilhisar Nahiyesi 220
I. Kayseri İli Eski Karahisar Bucağı’na Bağlı
Erdemesin Köyü’nün Yeşilhisar İlçesi’ne
Bağlanması. 220
19. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 222
20. Diğer İdari Değişiklikler 223
21. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri. 225
a. Kayseri İli’nde Erkilet Adıyla Bir İlçe Kurulması. 225
b. Kayseri İli’nde Gesi Adıyla Bir İlçe Kurulması. 226
c. Kayseri İli’nde Dadaoğlu Adıyla Bir İlçe Kurulması 227
d. Kayseri İli’nde Argıncık Adıyla Bir İlçe Kurulması. 228
e. Kayseri İli’nde Belsin Adıyla Yeni Bir İlçe
Kurulması. 229
KİLİS VİLAYETİ
KILIS. 233
1. Kilis İlçesi. 234
a. Kilis Bucağı. 234
2. Elbeyli İlçesi. 234
a. Elbeyli Bucağı. 234
3. Musabeyli İlçesi. 235
a. Musabeyli Bucağı. 235
4. Polateli İlçesi 235
a. Polateli Bucağı 235
5. Diğer İdari Değişiklikler 235
6. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri 235
a. Sekiz İlçe ile Karabük, Kilis ve Yalova Adlarıyla
Üç İl Kurulması . 235
KIRIKKALE VİLAYETİ
KIRIKKALE 241
1. Kırıkkale İlçesi. 245
a. Kırıkkale Bucağı. 245
b. Balışeyh Bucağı 246
2. Delice İlçesi 246
a. Delice Bucağı 246
3. Keskin İlçesi. 246
a. Keskin Bucağı. 246
b. Çelebi Bucağı . 246
4. Sulakyurt İlçesi 247
a. Sulakyurt Bucağı 247
5. Bahşili Kazası. 247
a. Bahşili Bucağı. 251
6. Balışeyh Kazası 251
a. Balışeyh Bucağı 256
7. Çelebi Kazası. 256
a. Çelebi Bucağı 260
8. Karakeçili Kazası. 260
a. Karakeçili Bucağı. 265
9. Yahşihan Kazası. 265
a. Yahşihan Bucağı. 269
10. Diğer İdari Değişiklikler 270
11. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri. 270
a. Kırıkkale İli’nde Çerikli Adıyla İlçe Kurulması. 270
b. Kırıkkale İli’nde Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulması. 271
c. Kırıkkale İli’nde Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulması. 271
d. Kırıkkale İli’nde Çerikli Adıyla Bir İlçe Kurulması  272
KIRKLARELİ VİLAYETİ
KIRKLARELI VILAYETI. 277
1. Kırklareli Kazası 285
a. Kırklareli Nahiyesi. 285
I. Kırklareli İli Pınarhisar Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Deveçatağı Köyü’nün Kırklareli
Merkez Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması 285
b. Üsküb Nahiyesi 285
c. İnece Nahiyesi 285
d. Pınarhisar Nahiyesi. 285
e. Polos Nahiyesi 286
I. Edirne İli Merkez Kazası’nın Süloğlu (Tatarlar)
Nahiyesi’ne Bağlı Çeşme Köyü’nün Kırklareli İli
Merkez Kazası’nın Polos Nahiyesi’ne Bağlanması. 286
f. Kokcağaz Nahiyesi 286
g. Dereköy Nahiyesi. 286
I. Kırklareli İli Demirköy Kazası’nın Karacadağ
Nahiyesi’ne Bağlı Küçükova Köyü’nün Kırklareli
Merkez Kazası’nın Dereköy Nahiyesi’ne Bağlanması 286
2. Babaeski Kazası 287
a. Babaeski Nahiyesi 287
I. Kırklareli İli Pehlivanköy Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Ağayeri ve Çengerli Köylerinin
Babaeski Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 287
b. Pavli Nahiyesi. 288
c. Karacaoğlan Nahiyesi 288
3. Demirköy Kazası 288
a. Demirköy Nahiyesi. 288
I. Kırklareli İli Demirköy İlçesi’nin Merkez
Bucağı’na Bağlı Urgaz Köyü’nün Vize İlçesi
Merkez Bucağı’na Bağlanması. 288
II. Kırklareli İli Demirköy İlçesi’ne Bağlı Karacadağ
Bucağı’nın Lağvı ve Köylerinin de Demirköy
İlçesi’ne Bağlanması  288
b. İğneada Nahiyesi 289
c. Karacadağ Nahiyesi 289
I. Kırklareli İli Demirköy Kazası’nın Karacadağ
Nahiyesi’ne Bağlı Küçükova Köyü’nün Kırklareli
Merkez Kazası’nın Dereköy Nahiyesi’ne Bağlanması 289
II. Kırklareli İli Demirköy İlçesi’ne Bağlı Karacadağ
Bucağı’nın Lağvı ve Köylerinin de Demirköy
İlçesi’ne Bağlanması  290
4. Kofçaz Kazası . 290
a. Kofçaz Nahiyesi 294
5. Lüleburgaz Kazası 294
a. Lüleburgaz Nahiyesi 294
I. Tekirdağ İli Hayrabolu Kazası’nın Dambaslar
Nahiyesi’ne Bağlı Alacaoğlu Köyü’nün Kırklareli
İli Lüleburgaz Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 294
XII Türkiye’nin İdari Taksimatı (1920-2013) IX. Cilt
6. Pehlivanköy Kazası . 295
a. Pehlivanköy Nahiyesi 299
I. Kırklareli İli Pehlivanköy Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Ağayeri ve Çengerli Köylerinin
Babaeski Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 299
II. Edirne İli Uzunköprü Kazası’nın Çöpköy
Nahiyesi’ne Bağlı Akarca Köyü’nün Kırklareli
İli Pehlivanköy Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne
Bağlanması. 299
7. Pınarhisar Kazası  300
a. Pınarhisar Nahiyesi. 303
I. Kırklareli İli Vize Kazası’nın Sergen Nahiyesi’ne
Bağlı Yenice Köyü’nün Pınarhisar Kazası’na
Bağlanması. 303
II. Kırklareli İli Pınarhisar Kazası’nın Merkez
Nahiyesi’ne Bağlı Deveçatağı Köyü’nün Kırklareli
Merkez Kazası’nın Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması 303
8. Vize Kazası. 304
a. Vize Nahiyesi 304
I. Kırklareli İli Demirköy İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlı Urgaz Köyü’nün Vize İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 304
II. Tekirdağ İli Saray Kazası’nın Osmanlı Nahiyesi’ne
Bağlı Tatarlı Köyü’nün Kırklareli İli Vize Kazası’nın
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 304
b. Midye Nahiyesi. 305
I. Vize Kazası Midye Nahiyesi’ne Bağlı
Çilingozçiftliği’nin İstanbul İli Çatalca
Kazası Karacaköy Nahiyesi’ne Bağlanması 305
II. Kırklareli İli Vize Kazası’nın Midye Nahiyesi’ne
Bağlı Bahçe Köyü’nün Tekirdağ İli Saray Kazası’nın
Merkez Nahiyesi’ne Bağlanması. 305
c. Sergen Nahiyesi 306
I. Kırklareli İli Vize Kazası’nın Sergen Nahiyesi’ne
Bağlı Yenice Köyü’nün Pınarhisar Kazası’na
Bağlanması. 306
9. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 308
10. Diğer İdari Değişiklikler 309
11. Kabul Edilmeyen İl ve İlçe Olma Teklifleri. 309
a. Bir İl ve Bir İlçe Kurulması 309
KIRŞEHİR VİLAYETİ
KIRŞEHIR VILAYETI 315
Kırşehir Vilayetinin Ortadan Kaldırılması (1954). 316
Kırşehir Vilayetinin Tekrar Kurulması (1957). 325
1. Kırşehir Kazası. 335
a. Kırşehir Nahiyesi. 335
I. Kırşehir Kazası Merkez Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Mecidiye Kazası’na ve Mecidiye Kazası’na
Bağlı Bazı Köylerin de Kırşehir Kazası Merkez
Nahiyesi’ne Bağlanması. 335
II. Çiçekdağ Kazası’na Bağlı Çamalak Köyü’nün
Kırşehir Merkez Kazası’na Bağlanması 335
III. Kırşehir Merkez Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Ankara İli Keskin Kazası’na Bağlanması 336
IV. Kırşehir Merkez Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Mucur Kazası’na Bağlanmaları. 336
V. Niğde İli Arapsun İlçesi Bağlı Kuruağıl, Dedeli,
Ecikağıl Köylerinin Kırşehir İli Merkez İlçesi’ne
Bağlanması. 336
VI. Nevşehir İli Gülşehir İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Değirmenkaşı (Hıralı) Köyü’nün Kırşehir
İli Merkez İlçesi Merkez Bucağı’na Bağlanması. 337
VII. Nevşehir İli Gülşehir İlçesi’nin Merkez
Bucağı’na Bağlı Ulupınar (Sulhanlı) Köyü’nün;
Kırşehir İli Merkez İlçesi’nin Merkez Bucağı’na
Bağlanması. 338
b. Kaman Nahiyesi. 339
c. Kırşehir Merkez Kazası’nda Tepeköy Adıyla Nahiye
Teşkili. 339
d. Çoğun Nahiyesi 339
I. Kırşehir İli Kaman Kazası Köşker Nahiyesi’ne
Bağlı Tatarilyasyayla ve Tartarilyaskışla Köylerinin
Kırşehir Merkez Kazası Çoğun Nahiyesi’ne
Bağlanması. 339
2. Akçakent Kazası. 340
a. Akçakent Bucağı. 345
3. Akpınar İlçesi. 345
a. Akpınar Bucağı. 347
4. Avanos Kazası  347
a. Avanos Nahiyesi. 347
I. Avanos Nahiyesi’ne Bağlı Bazı Köylerin
Boğazlıyan Kazası’na Nakledilmesi 347
II. Arapsun Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin Kırşehir
İli Avanos Kazası’na Bağlanmaları  347
III. Kırşehir İli Avanos Kazası’na Bağlı Çopraşık
Köyü’nün Çiçekdağı Kazası’na ve Yine Avanos
Kazası’na Bağlı Karaağaç, Medetsiz ve Kılınçlar
Köylerinin Mucur Kazası’na Bağlanması. 348
IV. Kırşehir İli Avanos Kazası’na Bağlı Bazlamaç
Köyü’nün Mucur Kazası’na Bağlanması. 348
V. Kırşehir Merkez Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Mucur Kazası’na Bağlanması 349
VI. Kırşehir İli Avanos İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Bazı Köylerinin Hacıbektaş İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 349
b. Alemli Nahiyesi 350
c. Kırşehir İli Avanos Kazası’na Bağlı Alemli
Nahiyesi’nin Niğde İli Arapsun Kazası’na Aktarılması 350
5. Boztepe Kazası. 351
a. Boztepe Bucağı. 355
6. Hacıbektaş Kazası 355
a. Hacıbektaş Bucağı 359
I. Kırşehir İli Avanos İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Bazı Köylerinin Hacıbektaş İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 360
II. Niğde İli Gülşehir İlçesi Salanda Bucağı’na
Bağlı Karaburna ve Karaburç Köylerinin Kırşehir
İli Hacıbektaş İlçesi’ne Bağlanması 360
7. Hamamorta (Kozaklı) Kazası. 361
a. Kozaklı Nahiyesi 364
b. Karahasanlı Nahiyesi. 364
8. Kaman Kazası. 364
a. Kaman Nahiyesi. 367
b. Köşker (Akpınar) Nahiyesi 367
I. Çiçekdağ Kazası’na Bağlı Karaova Köyü’nün
Kaman İlçesi’nin Köşker Bucağı’na Bağlanması 367
II. Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi’ne Bağlı Karaova
Köyü’nün Kaman İlçesi Köşker Bucağı’na
Bağlanması. 367
III. Kırşehir İli Kaman Kazası’na Bağlı Köşker
Nahiyesi Sdının Akpınar Olarak Değiştirilmesi. 368
İçindekiler XIII
IV. Kırşehir İli Çiçekdağı Kazası’nın Kösefakılı
Nahiyesi’ne Bağlı Karaova Köyü’nün, Kaman
Kazası’nın Akpınar Nahiyesi’ne Bağlanması. 368
V. Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi Kösefakılı Bucağı’na
Bağlı Çelebiuşağı Köyü’nün, Aynı İlin Kaman İlçesi
Akpınar Bucağı’na Bağlanması. 369
VI. Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Kösefakılı Bucağı’na
Bağlı Himmetuşağı Köyü’nün, Kaman İlçesi Akpınar
Bucağı’na Bağlanması 369
c. Tepeköy Nahiyesi. 370
I. Kırşehir İli Kaman Kazası Köşker Nahiyesi’ne
Bağlı Tatarilyasyayla ve Tartarilyaskışla Köylerinin
Kırşehir Merkez Kazası Çoğun Nahiyesi’ne
Bağlanması. 370
d. Tepeköy Bucağı’nın Kaldırılması ve Savcılı
Nahiyesi’nin Teşkili. 371
9. Mecidiye (Çiçekdağı) Kazası 372
a. Mecidiye Nahiyesi 376
I. Kırşehir Kazası Merkez Nahiyesi’ne Bağlı Bazı
Köylerin Mecidiye Kazası’na ve Mecidiye Kazası’na
Bağlı Bazı Köylerin de Kırşehir Kazası Merkez
Nahiyesi’ne Bağlanması. 376
II. Çiçekdağ Kazası’na Bağlı Çamalak Köyü’nün
Kırşehir Merkez Kazası’na Bağlanması 376
III. Kırşehir İli Çiçekdağı Kazası’na Bağlı
Çamurabatmaz Köyü’nün Keskin Kazası’na
Bağlanması. 377
IV. Kırşehir İli Avanos Kazası’na Bağlı Çopraşık
Köyü’nün Çiçekdağı Kazası’na Bağlanması 377
V. Çiçekdağ Kazası’na Bağlı Karaova Köyü’nün
Kaman İlçesi’nin Köşker Bucağı’na Bağlanması 378
VI. Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi’ne Bağlı Karaova
Köyü’nün Kaman İlçesi Köşker Bucağı’na
Bağlanması. 378
b. Kırşehir Vilayeti Çiçekdağ Kazası’nda Kösefakılı
Adıyla Nahiye Teşkili 378
I. Kırşehir İli Çiçekdağı Kazası’nın Kösefakılı
Nahiyesi’ne Bağlı Karaova Köyü’nün, Kaman
Kazası’nın Akpınar Nahiyesi’ne Bağlanması. 379
II. Kırşehir İli Çiçekdağ İlçesi Kösefakılı Bucağı’na
Bağlı Çelebiuşağı Köyü’nün, Aynı İlin Kaman İlçesi
Akpınar Bucağı’na Bağlanması. 379
III. Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi Kösefakılı Bucağı’na
Bağlı Himmetuşağı Köyü’nün, Kaman İlçesi Akpınar
Bucağı’na Bağlanması 380
c. Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde Akcakent Adıyla
Nahye Teşkili 381
10. Mucur Kazası 382
a. Mucur Nahiyesi 382
I. Kırşehir İli Avanos Kazası’na Bağlı Karaağaç,
Medetsiz ve Kılınçlar Köylerinin Mucur Kazası’na
Bağlanması. 382
II. Kırşehir İli Avanos Kazası’na Bağlı Bazlamaç
Köyü’nün Mucur Kazası’na Bağlanması. 382
III. Kırşehir Merkez Kazası’na Bağlı Bazı Köylerin
Mucur Kazası’na Bağlanması 383
IV. Nevşehir İli Kozaklı İlçesi Merkez Bucağı’na
Bağlı Temlik, Çılbah, Gülistan ve Kabakini
Köylerinin, Yozgat İli Şefaatli İlçesi Merkez
Bucağı’na Bağlanması 383
V. Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi’nin Merkez
Bucağı’na Bağlı Kıran, Tataryeğenağa ve Obruk
köylerinin; Kırşehir İli Mucur İlçesi’nin Merkez
Bucağı’na Bağlanması 384
b. Hacıbektaş Nahiyesi. 385
11. Dahiliye Vekaleti Yayınlarına Göre İl İdari Yapısı. 386
12. Diğer İdari Değişiklikler 387
DİZİN 389