İletişim +90 312 267 16 11

Fransız İhtilali ve Türk-Fransız Diplomasi Münasebetleri (1789-1802), 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: İsmail SOYSAL
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751610656
  • Barkod : 9751610656
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 367 Sayfa

  • Ürün Barkodu

Sunu

Önsöz

Türk-Fransız siyasî münasebetlerinin tarihçesi

 (XIV-XVIII. Yüzyıllar)

I.                     BÖLÜM

1789 Fransız İhtilâli arifesinde Avrupa’da kuvvetler...

 

II.                   BÖLÜM

Doğu meselsinin tarifi

 

III.                 BÖLÜM

Gouffier’nin Fransa Büyükelçisi olarak İstanbul’a gönderilmesi

 

IV.                 BÖLÜM

Türkiye’nin Rusya ve Avusturya ile giriştiği harp ve Gouffier’nin İstanbul’da karşılaştığı müşküller

 

V.                   BÖLÜM

1789 Fransız İhtilâlinin çıkışı ve Meşrûtî İdare

 

VI.                 BÖLÜM

Fransız ihtilâlinin Türkiye’de akisleri ve Bâbıâli’nin tarafsızlık politikası

 

VII.               BÖLÜM

Fransa’nın Fevkalâde Elçisi Descorches’un Bâbıâli ile gizli temasları ve Paris’ten Descorches’a gönderilen yeni talimatlar

 

VIII.             BÖLÜM

Fevkalâde Elçi Vernianc’ın İstanbul’a gönderilmesi ve Bâbıâli’nin Fransız  Cumhuriyetini resmentanıması

 

IX.                BÖLÜM

Directoire İdaresi ve dış politikasının ilk iki senesi

 

X.                  BÖLÜM

Bonaparte’nin Türkiye hizmetine girme teşebbüsü

 

XI.                BÖLÜM

Bonaparte’in İngiltere’ye çıkarma yapmak imkânsızlığını ileri sürerek Mısır Seferini teklifi

 

XII.              BÖLÜM

Esseyid Âli Efendi’nin Paris Büyükelçiliğine tâyini ve seyahati

 

XIII.            BÖLÜM

Mısır’daki Osmanlı İdaresi ve Kölemen (Memlûk) Beyleri,

 

XIV.            BÖLÜM

Mısır’a vâki tecavüzün İstanbul’da duyulması

 

XV.              BÖLÜM

Avrupa’da Fransa’ya karşı İkinci Koalisyonu’un teşekkülü

 

XVI.            BÖLÜM

Bonaparte’ın 1799 Ekiminde Fransa’ya avdeti ve ertesi ay Brumaire hükümet darbesi neticesinde Consulat idaresini kurması

 

XVII.          BÖLÜM

İngiliz Hükümetinin Mısır’daki Fransız ordusunun kayıtsız şartsız teslimini istemesi üzerine El-Ariş Sözleşmesinin suya düşmesi

 

XVIII.        BÖLÜM

Fransa’ya karşı kurulan İkinci Koalisyon’un dağılması ve Fransa-Avusturkya barışı

 

XIX.            BÖLÜM

Paris’te 1801 yılına kadar, Âli Efendi’nin Fransız Hükümeti ile neticesiz temasları

 

XX.              BÖLÜM

Türkiye’nin Amiens barış Anlaşmasına iltihakı

 

1789-1802 devresinde Türk-Fransız münasebetlerinde rol oynamayan başlıca şahsiyetler

 

Fransa’nın Türkiye’de ve Türkiye’nin Fransa’daki Sefaret binaları

 

Bibliyografya

İndeks