İletişim +90 312 267 16 11

Keşmir, Hindistan ve Komşuları: Öykü, Terör, Barış, Prof.Dr. Türkkaya, ATAÖV, 2014

₺38.00 ₺22.80
  • Yazar: Funda KESKİN ATA, Elif AĞAOĞLU (Çev.)
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/B-1. Dizi, Sayı: 1
  • Dil :
  • ISBN : 9789751627711
  • Barkod : 9789751627711
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

YAZARIN ÇEVİRİ ÜZERİNE AÇIKLAMASI
ÖN SÖZ
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ
GİRİŞ.3
İKİNCİ BÖLÜM
HARİKALAR DİYARI
HARİKALAR DİYARI13
Anayurdun Sınırları13
Bölgenin Jeopolitik Yapısı.17
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
KEŞMİRLİLER
KEŞMİRLİLER25
Değişim ve Uyum.25
Hinduizm.29
Müslüman İstilâları.32
Britanya’nın Katkısı.36
Cammu ve Keşmir: Bir Erime Potası mı?41
RESİMLER45
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TARİHSEL TABAN
TARİHSEL TABAN.61
Asoka’dan Babürîlere.61
Afganlardan Dogralara67
Britanya69
Hint Milliyetçiliği ve Müslümanlar.72
Şeyh Abdullah.81
Prenslikler86
VIII Keşmir, Hindistan ve Komşuları: Öykü, Terör, Barış
BEŞİNCİ BÖLÜM
HİNDİSTAN’A KATILMA VE SONRASI
HİNDİSTAN’A KATILMA VE SONRASI91
Bölünme ve Hindistan’a Katılma91
Madde 370100
Doğrudan Görüşmeler.106
Keşmir Uzlaşması 113
Yinelenen Şiddet 114
ALTINCI BÖLÜM
ULUSAL YAPILANMA
ULUSAL YAPILANMA . 119
Başlangıç120
Hindistan: Çoğulculuğun Sorunları124
Hindistan: Toplumsal ve Ekonomik Dönüşüm132
Pakistan: Siyaset Oyunları.134
Pakistan: Ekonomide İstikrar Arayışı146
YEDİNCİ BÖLÜM
TERÖRLE RANDEVU
TERÖRLE RANDEVU.153
Bir Tanım Sorunu153
Siyasetin Bir Öğesi.156
Seçilmiş Acılar159
Şiddetin Yükselmesi161
SEKİZİNCİ BÖLÜM
UYUŞTURUCU BAĞLANTISI
UYUŞTURUCU BAĞLANTISI.167
“Altın Hilâl”.168
Nasıl Savaşmalı?176
DOKUZUNCU BÖLÜM
KEŞMİR’DE ŞİDDET
KEŞMİR’DE ŞİDDET183
Büyük Başkaldırı.184
Vadi Alevler İçinde.187
Yangına Körükle Gitmek.191
Başkaldırının Gerilemesi200
İçindekiler IX
ONUNCU BÖLÜM
PARANIN HİZMETİNDE ASKERLER
PARANIN HİZMETİNDE ASKERLER205
Kiralık Askerlik: Uluslararası Bir Suç206
Pakistan’ın Partizanları211
Taliban ve Keşmir216
ONBİRİNCİ BÖLÜM
BÜYÜK GÜÇLER: TUTUMLARDA DEĞİŞİM
BÜYÜK GÜÇLER: TUTUMLARDA DEĞİŞİM.225
Kargil’de Büyük Yanlış226
ABD Tutumunu Değiştiriyor.230
Çin’in Yansızlığı232
ONİKİNCİ BÖLÜM
KUZEY-DOĞU
KUZEY-DOĞU237
Kaygan Taban.238
Nagaland’da Karabasan.243
Assam: Kaynama ve Uzlaşma247
Manipur, Mizoram, Tripura254
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
PENCAP, BENGAL ve TAMİLLER
PENCAP, BENGAL ve TAMİLLER.263
Pencap: Bolluk ve Ürkü.263
Naksalitler275
Sri Lanka Tamilleri277
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SON YILLAR
SON YILLAR283
Sızma ve Kiralık Askerler.285
Sığınaklar ve Savaş Ambarları.288
Öldürmeler.289
Öldürülen Güvenlik Görevlileri.291
Hedef Olarak Siviller.293
Kendi Aralarında Hesaplaşma295
Mayın, Uzaktan Kumanda, Patlamalar ve Asit295
Cammu ve Keşmir Dışındaki Hedefler.297
ONBEŞİNCİ BÖLÜM
DEVLETİN TEPKİSİ
DEVLETİN TEPKİSİ.301
Hindistan’ın Yumuşak Tepkisi.301
İslâm’da Şiddet-Karşıtlığı305
Acımasızlık ve Kurbanları308
İşten Çıkarma, Teslim ve Salıverilme310
Terörün Gerilemesi ve Tepki.312
ONALTINCI BÖLÜM
BARIŞ ÇABALARI
BARIŞ ÇABALARI.317
Yeni Bir Bakış.317
Diyalog320
Ateşkes324
Hindistan ve ABD325
ONYEDİNCİ BÖLÜM
PAKİSTAN’DA TERÖRİZMİN YÜKSELİŞİ
PAKİSTAN’DA TERÖRİZMİN YÜKSELİŞİ331
ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
SERÜVENCİLER ve GÜVENLİK
SERÜVENCİLER ve GÜVENLİK341
Güzellik ve Acı.341
Son Çatışma.342
Vuruşkanlar.345
Güvenlik Görevlileri350
SONUÇLAR355
BELGELER363
KAYNAKLARA İLİŞKİN NOTLAR.385
DİZİN391
Yazarın Çeviri Üzerine Açıklaması XI
YAZARIN
---
Çeviri
Funda KESKİN ATA - Elif AĞAOĞLU