İletişim +90 312 267 16 11

Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücalede, 2014

₺40.00 ₺24.00
 • Yazar: Prof. Dr. İzzet ÖZTOPRAK
 • Basım Yılı: 2014
 • Basım Yeri:
 • Cilt / Dizi / Sayı: VI. Dizi, Sayı: 58
 • Dil :
 • ISBN : 9789751601681
 • Barkod : 9789751601681
 • Fiziksel Özellikleri :

 • Ürün Barkodu

 

ÖNSÖZ

KAYNAKLAR

GİRİŞ

 1. Birinci Dünya Savaşı sonrası koşullarında Osmanlı imparatorluğu
 2. Türk basın hayatı ve basının etkinliği

I. BÖLÜM

İTİLÂF DEVLETLERİ'NİN AMAÇLARI ve TÜRK BARIŞI (mayıs 1919 - Aralık 1919)

 1. İtilâf Devletleri'nin paylaşım amaçları ve bu yoldaki girişimleri

a - Damat Ferit'in Paris Barış Konferansı'na çağrılması

b - Anadolu'nun doğal kaynakları ve ticari önemi

c - Azınlıkların durumu

d - İtilâf Devletleri'nin Doğu politikaları ve Anadolu'nun paylaşımı

2.      Manda ve Amerikan Mandası, Ermenistan sorunu

3.      İzmir sorunu

4.      Anadolu Direnişi

5.      İstanbul ve Boğazlar sorunu

6.      Trakya sorunu

 

II. BÖLÜM

AVRUPALI EMPERYALİST DEVLETLERİN OSMANLI DEVLETİ’NE ÇIKARLARINA UYGUN BARIŞ KOŞULLARI EMPOZE ETME ÇABALARI (Ocak 1920 – 10 Nisan 1920)

1.      Loğda Konferansı %12 Şubat 1920 – 10 Nisan 1920)

a.     Konferans öncesinde Lloyd George’un Boğazlar, İstanbul, Halife- Sultan hakkındaki söylevi ve tepkiler

b.     Boğazlar ve İstanbul sorunu hakkındaki tartışmaların sürmesi ve konferansın bu konudaki kararı

c.     Genel çizgileriyle İstanbul ve Boğazlar dışında Türk sorunu

2.      San Remo Konferansı ve Sévres Antlaşması

a.     Konferans öngünlerinde Türk sorunu

b.     Konferans çalışmaları ve alınan kararlar

c.     Konferans kararlarının karşılanışı

d.     Kararların imzalanması sorunu

 

III. BÖLÜM

SÉVRES’E KARŞI ANKARA HÜKÜMETİ’NİN DİPLOMATİK VE EYLEMSEL OLARAK YANITI (Eylül 1920 – Ocak 1921)

1.                 Ankara Ulusal Hükümeti’nin ilkeleri ve Sévres

2.                 Sévres karşısında Anadolu basını, Ankara Hükümeti’nin tepkisi

3.                 Ankara Hükümeti’nin eylemsel olarak yanıtı

a.     Doğu’da Ermeni saldırıları karşısında Ankara Hükümeti’nin tutumu

b.     Kars’ın Ulusal Kuvvetler tarafından alınması ve bunun siyasal gelişmelere etkisi

c.     Gümrü Antlaşması

4.                 Sévres Antlaşması’nın uygulanabilirliği üzerine kaygıların belirmesi ve gerekli girişimlerin yapılmaya çalışılması

a.     Türkiye’deki tepki ve tutum dolayısıyla İtilâf Devletleri’nin Sévres bakımından duydukları kaygılar ve bunların giderilmesi girişimleri

b.     Yunanistan’da iktidar değişikliği dolayısıyla Sévres Antlaşması’nın tehlikeye düştüğünü gören İtilâf Devletleri’nin bunun giderilmesi için yaptıkları girişimler.

 

IV. BÖLÜM

ULUSAL DİRENİŞ’İN ETKİNLİĞİ KARŞISINDA İTİLÂF DEVLETLERİ’NİN SÉVRES ANTLAŞMASI’NI KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER YAPARAK KABUL ETTİRMEYE ÇALIŞMASI (Ocak 1921 – Temmuz 1921)

1.                 Londra Konferansı öncesindeki askeri ve siyasi gelişmeler

a.     I. İnönü Savaşı ve etkileri

b.     Londra Konferansı’na çağrı: Paris görüşmeleri ve yankıları

2.                 Londra Konferansı çalışmaları, alınan kararlar ve bunların değerlendirilmesi

3.                 II. İnönü Savaşı ve etkileri

4.                 İtilâf Devletleri’nin yeni bir politik aldatmaca girişimi: “Tarafsızlık” ve “Tavassut” sorunu

5.                 1921 başlarından Sakarya’ya değin Türk- Sovyet ilişkileri

 

V. BÖLÜM

ULUSAL DİRENİŞ’TE BİR DÖNÜM NOKTASI: SAKARYA SAVAŞI VE ETKİLERİ (temmuz 1921 – Ocak 1922)

1.                 Sakarya Savaşı öncesinde askeri gelişmeler: Eskişehir-Kütahya Savaşları ve yankıları

a.     Eskişehir – Kütahya Savaşları öngünlerinde genel durum

b.     Eskişehir – Kütahya Savaşları

c.     Eskişehir – Kütahya Savaşlarının yankıları

2.                 Sakarya Savaşı ve önemi

a.     Sakarya Savaşı öngünlerinde genel durum

b.     Sakarya Savaşı

c.     Sakarya Savaşı’nın değerlendirilişi

3.                 Sakarya Zaferinin siyasi gelişmelere etkisi

a.     Ankara Antlaşması

b.     Kars Anlaşması

SONUÇ

DİZİN

EKLER