İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, 2014

₺34.00 ₺20.40
  • Yazar: Özer ERGENÇ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII.Dizi, Sayı: 8
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789761918733
  • Barkod : 9789761918733
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

KUZEY-BATI ANADOLU'NUN DOĞAL

KONUMU VE BURSA'NIN FİZİK YAPISI

A- Kuzey-Batı Anadolu'nun Doğal Konumu İçinde Şehrin

Coğrafî Durumu

B- Bursa Şehrinin Fizik Yapısı

1.          Topografîk Durum

2.          Şehrin Genel Görünümü ve Esas Yol Sistemi

3.    Şehrin Fonksiyonel Kesimleri

a.Yönetim Örgütlerinin Yerleri

i.   Hisar

ii. Saray

iii. Mahkeme

b.Ticaret Kesimi (Hanlar ve Çarşılar)

i.   Hanlar

ii. Çarşılar

c.Mahalleler

4.Şehrin Fizik Yapısının Oluşmasını ve Gelişmesini Sağlayan
Bazı Nüveler ve Dinsel ve Sosyal Yapılar

a.Nüveler

b.Camiler

c.İmaretler

d.Medreseler

e.Hamamlar

5.Fizik Yapı Üzerine Düşünceler

İKİNCİ BÖLÜM

NÜFUS AÇISINDAN BURSA

A- Tarihî Demografı Araştırmalarının Problemleri

B- Şehrin Toplam Nüfusu

1.           Nüfus ve Beslenmesi

2.           Nüfus Hareketleri

a.Yatay Hareketlilik

b.Dikey Hareketlilik

c.Etnik ve Dinsel Gruplar Açısından Nüfus

d.Nüfusun Şehir İçindeki Dağılımı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÖNETİM
A- Hüdâvendigâr Sancağı ve Bursa

1.           Sancak Yönetim Bölümlerinin Coğrafî ve Tarımsal Dayanakları

2.           Sancağın Genel Durumu

3.Tımar Nahiyelerinin Kimlere Tevcih Edildiği

B- Merkezî Hükümet ve Şehir Yönetimi

1.          Örf Mensuplarının Taşradaki Görev ve Statüleri

2.          İlm Mensuplarının Taşradaki Görev ve Statüleri

C- Bursa'nın Yönetimi

1.           Serbest Kaza Niteliği ve Zeamet (Subaşılık) Görevi....

2.     Muhtesib

3.           Şehrin Diğer Görevlileri

a.Çeşitli Emînler

b.Asesbaşı ve Asesler

c.Muhzırbaşı ve Muhzırlar

D- Şehrin Yerel Yöneticileri

1.          Şehir Kethüdası

2.          Mahalle Teşkilatı

E. Değerlendirme

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

EKONOMİK VE SOSYAL DURUM

A- Üretim Organizasyonu (Ehl-i Sanayi')

1. Hirfet Gruplarının Yönetimi

a.Ehl-i Hibre

b.Esnaf Yöneticileri

i.   Görevlendirilmelerinde İzlenen Yol

ii. Görevleri

iii. Esnafın Sefer Yükümlülüğü

2.           Bursa'daki Esnaf Grupları

3.     Bursa'da İpekli Dokumacılık

B- Bursa'da Ticaret Hayatı

1.           Osmanlı Devleti'nde Tüccar Kavramı

2.           İpek Ticareti

a.Bursa'nın İpek Ticaretindeki Yeri

b.XVI. Yüzyılın Sonunda İpek Ticaretinin Durumu

3.Padişah Hâssı Olan Mukâta'alar

a.Bursa-Merkez İlişkisi

b.Şehir Üretimine ve Ticarete Dayalı Mukâta'alar ..

i.   İpek Mîzânı Mukâta'ası

ii.  İhtisâb Mukâta'ası

iii. Damga ve Gümrük Mukâta'aları

iv. Diğer Mukâta'alar

C- Sosyal Durum

1.          Osmanlı Devleti'nde Toplumsal Tabakalanma

2.          Şehir Re'âyâsının Durumu

BİTİRİRKEN

BİBLİYOGRAFYA

TABLOLAR

DİZİN

HARİTALAR

<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 45.65pt 0pt 0cm;"><font face="Times New Roman">SUNU</font><span style="font-family: Tahoma;">Ş<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 45.65pt 0pt 0cm;"><span style="font-family: Tahoma;">KISALTMALAR<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 45.65pt 0pt 0cm;"><span style="font-family: Tahoma;">GİRİŞ<o:p></o:p></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 37.8pt 45.7pt 0pt 0cm; text-align: center;"><font face="Times New Roman">BİRİNCİ BÖLÜM</font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 44.65pt 0pt 0cm; text-align: center;"><span style="letter-spacing: -0.3pt; font-size: 13pt;"><font face="Times New Roman">KUZEY-BATI ANADOLU'NUN DOĞAL</font></span></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.7pt 45pt 0pt 0cm; text-align: center; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="letter-spacing: -0.25pt; font-size: 13pt;"><font face="Times New Roman">KONUMU VE BURSA'NIN FİZİK YAPISI</font></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.35pt 0cm 0pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">A- Kuzey-Batı Anadolu'nun Doğal Konumu İçinde Şehrin</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.4pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman">Coğrafî Durumu </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman">B- Bursa Şehrinin Fizik Yapısı </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 288.0pt; mso-list: l4 level1 lfo1;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.85pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Topografîk Durum <span style="letter-spacing: -0.85pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 288.0pt; mso-list: l4 level1 lfo1;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Şehrin Genel Görünümü ve Esas Yol Sistemi<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 288.0pt; mso-list: l4 level1 lfo1;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>    </span></span></span>Şehrin Fonksiyonel Kesimleri<span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.85pt dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.3pt;">a.</span>Yönetim Örgütlerinin Yerleri </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.2pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman">i.<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>Hisar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.2pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman">ii. Saray</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.2pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.35pt;"><font face="Times New Roman">iii. Mahkeme</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.85pt dotted 288.35pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.2pt;">b.</span>Ticaret Kesimi (Hanlar ve Çarşılar)</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.55pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman">i.<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>Hanlar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.55pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 288.0pt;"><font face="Times New Roman">ii. Çarşılar </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.5pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 39.6pt dotted 288.35pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.45pt;">c.</span>Mahalleler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 18.7pt 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; text-indent: -13.7pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 288.35pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.15pt;">4.</span>Şehrin Fizik Yapısının Oluşmasını ve Gelişmesini Sağlayan<br>Bazı Nüveler ve Dinsel ve Sosyal Yapılar </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 43.55pt dotted 288.35pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">a.</span>Nüveler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 43.55pt dotted 288.7pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.15pt;">b.</span>Camiler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 43.55pt dotted 288.7pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;">c.</span>İmaretler </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 43.55pt dotted 288.7pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.15pt;">d.</span>Medreseler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 43.55pt dotted 288.35pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.25pt;">e.</span>Hamamlar </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 289.1pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.35pt;">5.</span>Fizik Yapı Üzerine Düşünceler</font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 10.8pt 93.6pt 0pt 0cm; text-align: center; line-height: 14.05pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">İKİNCİ BÖLÜM</font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 10.8pt 93.6pt 0pt 0cm; text-align: center; line-height: 14.05pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="letter-spacing: -0.4pt; font-size: 13pt;"><font face="Times New Roman">NÜFUS AÇISINDAN BURSA</font></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 1.1pt 0cm 0pt 1.45pt; tab-stops: dotted 289.1pt;"><font face="Times New Roman">A- Tarihî Demografı Araştırmalarının Problemleri </font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Times New Roman">B- Şehrin Toplam Nüfusu</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.8pt dotted 262.8pt; mso-list: l2 level1 lfo2;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.7pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Nüfus ve Beslenmesi<span style="letter-spacing: -0.7pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.8pt dotted 263.15pt; mso-list: l2 level1 lfo2;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Nüfus Hareketleri<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt dotted 263.15pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">a.</span>Yatay Hareketlilik</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt dotted 263.15pt;"><font face="Times New Roman">b.Dikey Hareketlilik</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt dotted 263.15pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;">c.</span>Etnik ve Dinsel Gruplar Açısından Nüfus </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt dotted 262.8pt;"><font face="Times New Roman">d.Nüfusun Şehir İçindeki Dağılımı </font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 10.8pt 0cm 0pt; line-height: 13.7pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 263.15pt;"><font face="Times New Roman">ÜÇÜNCÜ BÖLÜM<br></font><font face="Times New Roman"><span style="font-size: 13pt;">YÖNETİM<br></span>A- Hüdâvendigâr Sancağı ve Bursa</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.8pt; line-height: 12.25pt; text-indent: -14.05pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.8pt dotted 263.15pt; mso-list: l1 level1 lfo3;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.85pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Sancak Yönetim Bölümlerinin Coğrafî ve Tarımsal Dayanakları<span style="letter-spacing: -0.85pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.8pt dotted 263.15pt; mso-list: l1 level1 lfo3;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Sancağın Genel Durumu<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.1pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 263.15pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;">3.</span>Tımar Nahiyelerinin Kimlere Tevcih Edildiği</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 263.5pt;"><font face="Times New Roman">B- Merkezî Hükümet ve Şehir Yönetimi</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.1pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.8pt dotted 263.15pt; mso-list: l5 level1 lfo4;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.7pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Örf Mensuplarının Taşradaki Görev ve Statüleri<span style="letter-spacing: -0.7pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.1pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.8pt dotted 263.5pt; mso-list: l5 level1 lfo4;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>İlm Mensuplarının Taşradaki Görev ve Statüleri<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 263.15pt;"><font face="Times New Roman">C- Bursa'nın Yönetimi</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.1pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 29.15pt; mso-list: l8 level1 lfo5;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.85pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Serbest Kaza Niteliği ve Zeamet (Subaşılık) Görevi....<span style="letter-spacing: -0.85pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.1pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 29.15pt dotted 263.5pt; mso-list: l8 level1 lfo5;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>     </span></span></span>Muhtesib<span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.1pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 29.15pt dotted 263.5pt; mso-list: l8 level1 lfo5;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Şehrin Diğer Görevlileri<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.85pt dotted 263.5pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">a.</span>Çeşitli Emînler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.85pt dotted 263.5pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.2pt;">b.</span>Asesbaşı ve Asesler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.15pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.85pt dotted 263.5pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.45pt;">c.</span>Muhzırbaşı ve Muhzırlar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 1.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 263.5pt;"><font face="Times New Roman">D- Şehrin Yerel Yöneticileri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.5pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 29.15pt dotted 263.15pt; mso-list: l3 level1 lfo6;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.7pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Şehir Kethüdası<span style="letter-spacing: -0.7pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 15.5pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 29.15pt dotted 263.15pt; mso-list: l3 level1 lfo6;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Mahalle Teşkilatı<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 262.8pt;"><font face="Times New Roman">E. Değerlendirme</font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 10.45pt 20.15pt 0pt 0cm; text-align: center; line-height: 14.4pt; text-indent: -0.7pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">DÖRDÜNCÜ BÖLÜM</font></p><p align="center" class="MsoNormal" style="background: white; margin: 10.45pt 20.15pt 0pt 0cm; text-align: center; line-height: 14.4pt; text-indent: -0.7pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="letter-spacing: -0.5pt; font-size: 13pt;"><font face="Times New Roman">EKONOMİK VE SOSYAL DURUM</font></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 261.0pt;"><font face="Times New Roman">A- Üretim Organizasyonu (Ehl-i Sanayi')</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 16.55pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 261.0pt;"><font face="Times New Roman">1. Hirfet Gruplarının Yönetimi</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 44.3pt dotted 261.0pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.3pt;">a.</span>Ehl-i Hibre</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 29.9pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 44.3pt dotted 261.35pt;"><font face="Times New Roman">b.Esnaf Yöneticileri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 44.3pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 261.0pt;"><font face="Times New Roman">i.<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>Görevlendirilmelerinde İzlenen Yol</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 44.65pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 261.35pt;"><font face="Times New Roman">ii. Görevleri</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Times New Roman">iii. Esnafın Sefer Yükümlülüğü</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.4pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.3pt; mso-list: l0 level1 lfo7;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Bursa'daki Esnaf Grupları<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.4pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.65pt; mso-list: l0 level1 lfo7;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><span style="mso-list: Ignore;">3.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>     </span></span></span>Bursa'da İpekli Dokumacılık<span style="letter-spacing: -0.2pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">B- Bursa'da Ticaret Hayatı</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.4pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.65pt; mso-list: l7 level1 lfo8;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.85pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>Osmanlı Devleti'nde Tüccar Kavramı<span style="letter-spacing: -0.85pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.4pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.3pt; mso-list: l7 level1 lfo8;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>           </span></span></span>İpek Ticareti<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.1pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt dotted 260.3pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.25pt;">a.</span>Bursa'nın İpek Ticaretindeki Yeri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.1pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt;"><font face="Times New Roman">b.<span lang="EN-US" style="mso-ansi-language: EN-US;">XVI. </span>Yüzyılın Sonunda İpek Ticaretinin Durumu</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.4pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.35pt;">3.</span>Padişah Hâssı Olan Mukâta'alar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.1pt;">a.</span>Bursa-Merkez İlişkisi</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 28.45pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 42.5pt;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.2pt;">b.</span>Şehir Üretimine ve Ticarete Dayalı Mukâta'alar ..</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 42.85pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">i.<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>İpek Mîzânı Mukâta'ası</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 42.85pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">ii.<span style="mso-spacerun: yes;">  </span>İhtisâb Mukâta'ası</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.2pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">iii. Damga ve Gümrük Mukâta'aları</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.2pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">iv. Diğer Mukâta'alar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">C- Sosyal Durum</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.65pt; mso-list: l6 level1 lfo9;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.85pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Osmanlı Devleti'nde Toplumsal Tabakalanma<span style="letter-spacing: -0.85pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 14.75pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: 28.45pt dotted 260.65pt; mso-list: l6 level1 lfo9;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.4pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2.<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>          </span></span></span>Şehir Re'âyâsının Durumu<span style="letter-spacing: -0.4pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 261.0pt;"><font face="Times New Roman">BİTİRİRKEN</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.7pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">BİBLİYOGRAFYA</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.35pt 0cm 0pt; line-height: 12.25pt; mso-line-height-rule: exactly; tab-stops: dotted 260.65pt;"><font face="Times New Roman">TABLOLAR</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.7pt 0cm 0pt 0.7pt; tab-stops: dotted 61.55pt;"><font face="Times New Roman">DİZİN</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Times New Roman">HARİTALAR</font></p>