İletişim +90 312 267 16 11

XVII. Yüzyılda Ankara, 2014

₺46.00 ₺27.60
  • Yazar: Hülya TAŞ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXVII. Dizi, Sayı: 9
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751618719
  • Barkod : 9789751618719
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ONSOZ   

KISALTMALAR

GİRİŞ

KENT TARİHİ ÇALIŞMALARI

TEORİK    ÇERÇEVE    VE    ESERİN    KONUSUNUN

PROBLEMATİĞİ

BELGELERİN TANITIMI

A- Şer'iyye Sicilleri

B- Mühimmeler ve Şikâyet Defterleri

YÖNTEM

BİRİNCİ BÖLÜM: MEKAN ORGANİZASYONU İÇİNDE

                                   ANKARA

A-ANKARA'NIN SANCAK VE KAZA İLİŞKİSİ

1-     Ankara Sancağı

2-     Ankara Kazası

B-   ANKARA'NIN    SOF   ÜRETİM    FAALİYETLERİ
        İÇİNDEKİ İLİŞKİSİ

1-Mukâta'anın Fonksiyonları

a- Vergi Toplama Usulü Olarak Mukâta'a

b- Yönetim Mekanizması Olarak Mukâta'a

2-Ankara'da Mukâta'alar

a- Damga Mukâta'ası

b- İhtisâb, Beytü'1-mâl ve Rüsûm-ı Kahve

Mukâta'ası

c- Mîrî Mukâta'alar

C-    ANKARA'NIN UZAK ALANLARLA İLİŞKİSİ

1-      İstanbul ve Diğer Büyük Şehirlerle İlişkisi

2-      Ülke Dışındaki Bölgelerle İlişkisi

İKİNCİ BÖLÜM: YÖNETİM

A-    ASKERİ-İDARİ YÖNETİM

Ankara Sancakbeyinin/Müteselliminin Yönetim

Faaliyetleri

B-    ADLİ-İDARİ YÖNETİM

En Büyük Şer' Yetkilisi Olarak Kadı ve Osmanlı
Mahkemesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANKARA ŞEHRİ

A-    YAKIN      ÇEVRE     İLİŞKİLERİNİN     ANKARA
         PLANINA YANSIMALARI

1-     Şehrin Yerli Sakinlerinin Yaşadığı Mahalleler

2-  Yakın Çevreden Gelenler

B-    GENİŞ    VE    UZAK    ÇEVRE    İLİŞKİLERİNİN
         ANKARA PLANINA YANSIMALARI

1-      Daha Geniş Çevreden Gelenler

2-  Uzak Diyarlardan Gelenler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ANKARA'DA HAYAT

A-    KAMUSAL ALANDA HAYAT

1-Şehirde Zaman

a- Gündelik Hayatın Başlıca Aktörleri

b- Zamanın Kullanımı

Bey ve Ehl-i Örf

Kadı ve Ehl-i Şer

Re'âyâ

2-  Gündelik Hayatta Çarşı ve Pazar

3-  Genel Olarak Şehir ve Mahallede Gündelik Hayata 
     İlişkin Değerlendirmeler

a- Şehir

b- Mahalle

B-    ÖZEL ALANDA HAYAT

1-Ev

2-Aile

SONUÇ  

BİBLİOGRAFYA

DİZİN

HARİTALAR

<p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: dotted 73.8pt;"><font face="Times New Roman">ONSOZ<span style="mso-spacerun: yes;">    </span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 1.8pt 0cm 0pt 0.35pt;"><font face="Times New Roman">KISALTMALAR</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 14.05pt 0cm 0pt 1.1pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.45pt; mso-line-height-rule: exactly;"><b><span style="letter-spacing: -0.2pt;"><font face="Times New Roman">GİRİŞ</font></span></b></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 22.7pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">KENT TARİHİ ÇALIŞMALARI</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.35pt 0cm 0pt 21.95pt; line-height: 12.95pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">TEORİK<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ÇERÇEVE<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>VE<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ESERİN<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>KONUSUNUN</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 23.05pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">PROBLEMATİĞİ</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 23.05pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">BELGELERİN TANITIMI</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.55pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">A- Şer'iyye Sicilleri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.35pt 0cm 0pt 44.3pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">B- Mühimmeler ve Şikâyet Defterleri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 22.3pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">YÖNTEM</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 14.05pt 0cm 0pt 1.8pt; line-height: 12.95pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman"><b>BİRİNCİ BÖLÜM: </b>MEKAN ORGANİZASYONU İÇİNDE</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 1.1pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="letter-spacing: -0.05pt;"><font face="Times New Roman">                                   ANKARA</font></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 22.3pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">A-ANKARA'NIN SANCAK VE KAZA İLİŞKİSİ</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 44.65pt; line-height: 12.95pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 55.45pt dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l3 level1 lfo1;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.75pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>     </span></span></span>Ankara Sancağı<span style="letter-spacing: -0.75pt;"><!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 44.65pt; line-height: 12.95pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 55.45pt dotted 271.8pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l3 level1 lfo1;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.45pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>     </span></span></span>Ankara Kazası<span style="letter-spacing: -0.45pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 23.4pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">B-<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>ANKARA'NIN<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>SOF<span style="mso-spacerun: yes;">   </span>ÜRETİM<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>FAALİYETLERİ<br>        İÇİNDEKİ İLİŞKİSİ</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 45pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: 55.8pt dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.75pt;">1-</span>Mukâta'anın Fonksiyonları</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 65.9pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">a- Vergi Toplama Usulü Olarak Mukâta'a</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 65.9pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">b- Yönetim Mekanizması Olarak Mukâta'a</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 45pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: 55.8pt dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.45pt;">2-</span>Ankara'da Mukâta'alar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 65.9pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">a- Damga Mukâta'ası</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.35pt 0cm 0pt 65.9pt; line-height: 12.95pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">b- İhtisâb, Beytü'1-mâl ve Rüsûm-ı Kahve</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 66.6pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">Mukâta'ası</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 66.25pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">c- Mîrî Mukâta'alar</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 23.4pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">C-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ANKARA'NIN UZAK ALANLARLA İLİŞKİSİ</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 45.35pt; line-height: 13.3pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 56.9pt dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level1 lfo2;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.9pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>      </span></span></span>İstanbul ve Diğer Büyük Şehirlerle İlişkisi<span style="letter-spacing: -0.9pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 45.35pt; line-height: 13.3pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 56.9pt dotted 272.15pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l2 level1 lfo2;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.45pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>      </span></span></span>Ülke Dışındaki Bölgelerle İlişkisi<span style="letter-spacing: -0.45pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 14.75pt 0cm 0pt 2.5pt; tab-stops: dotted 272.15pt;"><font face="Times New Roman"><b>İKİNCİ BÖLÜM: </b>YÖNETİM</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 1.8pt 0cm 0pt 23.4pt; tab-stops: dotted 272.15pt;"><font face="Times New Roman">A-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ASKERİ-İDARİ YÖNETİM</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 49.3pt;"><font face="Times New Roman">Ankara Sancakbeyinin/Müteselliminin Yönetim</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.7pt 0cm 0pt 50.4pt; tab-stops: dotted 280.45pt;"><font face="Times New Roman">Faaliyetleri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 1.8pt 0cm 0pt 22.3pt; tab-stops: dotted 277.55pt;"><font face="Times New Roman">B-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ADLİ-İDARİ YÖNETİM</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.7pt 0cm 0pt 50.05pt; line-height: 12.25pt; tab-stops: dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">En Büyük Şer' Yetkilisi Olarak Kadı ve Osmanlı<br>Mahkemesi</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 15.1pt 0cm 0pt 0.7pt; tab-stops: dotted 277.9pt;"><font face="Times New Roman"><b>ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: </b>ANKARA ŞEHRİ</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 1.1pt 0cm 0pt 21.95pt; line-height: 12.25pt; tab-stops: dotted 277.55pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">A-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>YAKIN<span style="mso-spacerun: yes;">      </span>ÇEVRE<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>İLİŞKİLERİNİN<span style="mso-spacerun: yes;">     </span>ANKARA<br><span style="letter-spacing: -0.05pt;">         PLANINA YANSIMALARI</span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.7pt 0cm 0pt 50.4pt; line-height: 12.95pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 61.2pt dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo3;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.75pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>     </span></span></span>Şehrin Yerli Sakinlerinin Yaşadığı Mahalleler<span style="letter-spacing: -0.75pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 50.4pt; line-height: 12.95pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 61.2pt dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l0 level1 lfo3;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.25pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>  </span></span></span>Yakın Çevreden Gelenler<span style="letter-spacing: -0.25pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21.6pt; line-height: 12.95pt; tab-stops: dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">B-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>GENİŞ<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>VE<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>UZAK<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ÇEVRE<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>İLİŞKİLERİNİN<br><span style="letter-spacing: -0.05pt;">         ANKARA PLANINA YANSIMALARI</span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 50.4pt; line-height: 12.95pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 61.9pt dotted 278.3pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l4 level1 lfo4;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.55pt;"><span style="mso-list: Ignore;">1-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>      </span></span></span>Daha Geniş Çevreden Gelenler<span style="letter-spacing: -0.55pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 50.4pt; line-height: 12.95pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 61.9pt dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l4 level1 lfo4;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.25pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>  </span></span></span>Uzak Diyarlardan Gelenler<span style="letter-spacing: -0.25pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 13.3pt 0cm 0pt 1.1pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman"><b>DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: </b>ANKARA'DA HAYAT</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 21.6pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 278.3pt; mso-line-height-rule: exactly;"><span style="letter-spacing: -0.05pt;"><font face="Times New Roman">A-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>KAMUSAL ALANDA HAYAT</font></span></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.55pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: 54.7pt dotted 278.3pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.75pt;">1-</span>Şehirde Zaman</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 64.8pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 278.3pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">a- Gündelik Hayatın Başlıca Aktörleri</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 64.45pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">b- Zamanın Kullanımı</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 64.8pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 277.9pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">Bey ve Ehl-i Örf</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 64.8pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 275.75pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">Kadı ve Ehl-i Şer</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 65.15pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 275.75pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">Re'âyâ</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 43.55pt; line-height: 13.3pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 54.7pt dotted 275.75pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo5;"><font face="Times New Roman"><span style="letter-spacing: -0.05pt;"><span style="mso-list: Ignore;">2-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>  </span></span></span>Gündelik Hayatta Çarşı ve Pazar<span style="letter-spacing: -0.05pt;"><o:p></o:p></span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0.35pt 0cm 0pt 43.55pt; line-height: 12.25pt; text-indent: 0cm; tab-stops: 54.7pt dotted 275.75pt; mso-line-height-rule: exactly; mso-list: l1 level1 lfo5;"><font face="Times New Roman"><span style="mso-list: Ignore;">3-<span style='font: 7pt/normal "Times New Roman"; font-size-adjust: none; font-stretch: normal;'>  </span></span>Genel Olarak Şehir ve Mahallede Gündelik Hayata <br>     İlişkin Değerlendirmeler</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 65.15pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 276.1pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">a- Şehir</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 64.8pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 276.1pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">b- Mahalle</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 22.7pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 276.1pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">B-<span style="mso-spacerun: yes;">    </span>ÖZEL ALANDA HAYAT</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 51.85pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 276.1pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">1-Ev</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 51.1pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 276.1pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">2-Aile</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 275.75pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">SONUÇ<span style="mso-spacerun: yes;">   </span></font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 275.75pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">BİBLİOGRAFYA</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 0cm 0cm 0pt 0.35pt; line-height: 13.3pt; tab-stops: dotted 275.4pt; mso-line-height-rule: exactly;"><font face="Times New Roman">DİZİN</font></p><p class="MsoNormal" style="background: white; margin: 1.45pt 0cm 0pt 0.7pt;"><font face="Times New Roman">HARİTALAR</font></p>