İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği, 2014

₺64.00 ₺38.40
  • Yazar: Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A.2-2.9. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751627452
  • Barkod : 9789751627452
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ
GİRİŞ

1. TARİHİ KAYNAKLARDA SELÇUKLU-OSMANLI BAĞLANTISI7
2. TARİH VE SANAT TARİHİ KAYNAKLARINDA
SELÇUKLU-OSMANLI BAĞLANTISI19
BİRİNCİ BÖLÜM
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE OSMANLI BEYLİĞİ’NİN MİMARİ
OLUŞUMUNDA BANİ, YAPIM YÖNETİCİLERİ VE SANATÇILAR
ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ VE OSMANLI BEYLİĞİ’NİN MİMARİ
OLUŞUMUNDA BANİ, YAPIM YÖNETİCİLERİ VE SANATÇILAR37
1. BANİLER.37
1.1. Sosyal Konumları .37
1.2. Kitabe ve Vakfiyelerdeki Sıfatları51
1.3. Mimari Anıtlara Yansıyan İmgeleri.71
2. YAPIM YÖNETİCİLERİ VE SANATÇILAR .90
İKİNCİ BÖLÜM
OSMANLI BEYLİĞİ DİNİ MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİNDE ANADOLU
SELÇUKLU GELENEĞİ
OSMANLI BEYLİĞİ DİNİ MİMARİSİNİN BİÇİMLENMESİNDE ANADOLU
SELÇUKLU GELENEĞİ117
1. İÇ MEKAN.117
1.1. Tek Mekanlı Yapılar121
1.1.1. Mescitler.121
1.1.2. Türbeler129
1.2. Çok Destekli Yapılar149
1.2.1. Camiler.149
1.3. Merkezi Mekanlı Yapılar.160
1.3.1. Camiler.160
1.3.2. Zaviyeler.164
2. CEPHELER173
2.1. Giriş Cepheleri. 174
2.2. Diğer Cepheler.185
VIII Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği
2.3. Cephe Elemanları192
2.3.1. Revak192
2.3.2. Taç Kapı196
2.3.3. Pencere.205
2.3.4. Niş.212
2.3.5. Silme, Saçak ve Bezeme Şeritleri . 214
3. MALZEME VE TEKNİK.220
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OSMANLI BEYLİĞİ MİMARİSİNDE, ANADOLU SELÇUKLU GELENEĞİNİN
ÖRNEK KENT ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
OSMANLI BEYLİĞİ MİMARİSİNDE, ANADOLU SELÇUKLU GELENEĞİNİN
ÖRNEK KENT ÖLÇEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.237
1. AMASYA KENTİ238
1.1. Kent Dokusu.238
1.2. Bani Kimlikleri253
1.3. Mimari Özellikler269
SONUÇ277
KAYNAKÇA295
TABLOLAR.335
LEVHALAR.373
DİZİN