İletişim +90 312 267 16 11

Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, 2014

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Ahmet Yaşar OCAK
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: XXX.Dizi, Sayı: 4
  • Dil :
  • ISBN : 9789751627872
  • Barkod : 9789751627872
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

KATILIMCILAR
 
ORTAK KISALTMALAR
 
SUNUŞ
 
DOKTRİN:
 
ABDULAZIZ SACHEDINA, Allah'ın Velîsi ve Peygamber'in Vasîsi: Oniki İmamcı Şîî İnancında Ali b. Ebî Tâlib
 
MOHAMMAD ALİ AMİR-MOAZZİ, Şîî İnancının Kökenlerindeki “Dîn-i Ali” Deyimi Hakkında Notlar
 
FARHAD DAFTARY, Klasik İsmâilî İnancında Hz. Ali'nin Yeri
 
IRENE MELIKOFF, Bektaşî-Alevîler'de Ali'nin Tanrılaştırılması
 
E. RUHİ FIĞLALI, Sünnî Tarih ve İlâhiyât Geleneğinde Hz. Ali
 
MEIR M. BAR-ASHER - ARYEH KOFSKY, Ali b. Ebî Tâlib'in İlâhî Vasıflarına Dair Nusayrî Öğretisi ve VII./XIII. Yüzyıldan Kalma Yayımlanmamış Bir Risaleye Göre Nusayrî Üçlemesi
 
ALEXANDER FODOR, Irak Kaynaklı Şîî Muska Türleri
 
HALK EDEBİYATI VE İKONOGRAFİ:
 
İSMET ÇETİN, Türk Halk Edebiyatında Hz. Ali
 
SERPİL BAĞCI, Metinlerden Resimlere: Elyazması Tasvirlerinde Hz. Ali
 
FREDERICK DE JONG, Bektaşîlik'te İkonografi: Dini Kıyafetlerde, Âyinlerde Kullanılan Eşyalarda ve Resim Sanatında Sembolizm ve Temalar Üzerinde Bir İnceleme
 
M. UĞUR DERMAN, Osmanlı Hat Sanatında Hz. Ali
 
DİZİN