İletişim +90 312 267 16 11

Osmanlı - Lehistan Diplomatik İlişkileri, 2014

₺34.00 ₺20.40
  • Yazar: Hacer TOPAKTAŞ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2. Dizi, Sayı: 2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751628602
  • Barkod : 9789751628602
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İçindekiler
TAKDİM
ÖNSÖZ
GİRİŞ

Birinci Bölüm
OSMANLI-LEH İLİŞKİLERİNİN GELİŞİMİ (1414-1789)
Savaştan Barışa (14141699).15
Barıştan İttifaka (16991789)19

İkinci Bölüm
İSTANBUL’DA ASİLZADE BİR ELÇİ
Fevkalade Bir Elçinin Portresi.37
Potocki’nin Elçiliğinin Arka Planı.40
Elçilik Hazırlıkları.42
İstanbul Yolunda.51
İstanbul’da Görkemli Karşılamalar.59
Potocki’nin Elçiliğinde Olağan İşler.62
Elçiliğin Mali Portresi.69
Hediyeleşme .80
Vatana Dönüş Yolunda Hayalkırıklığı84

Üçüncü Bölüm
RUSYA’NIN YAYILMASINA KARŞI OSMANI-LEH İTTİFAKI 109
Osmanlı-Leh İttifak Projesi109
İttifak Taslağı .115
Osmanlı-Leh İttifakının Dönüm Noktası: Reichenbach Mutabakatı.119
Sonuçsuz İttifak.138

Dördüncü Bölüm
İTTİFAK-TAKSİM PROJELERİ VE ETRAFINDAKİ AVRUPA
Rusya-Avusturya İttifakı Karşısında Osmanlı Diplomasisi
Osmanlı-Leh Cephesinden Fransız İhtilali169
Lehistan Anayasası171
Bloklaşan Avrupa 174
Lehistan’ın İkinci Taksimi 185

SONUÇ
DİPNOTLAR
KAYNAKÇA
DİZİN