İletişim +90 312 267 16 11

Alman İmparatorluğu`nun Doğu Siyaseti Çerçevesinde Kafkasya Politikası (1914-1918), 2014

₺22.00 ₺13.20
  • Yazar: Mustafa ÇOLAK
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VII. Dizi, Sayı: 216
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751626752
  • Barkod : 9789751626752
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
KISALTMALAR 
GİRİŞ 
1. Çalışmanın Çerçevesi ve Kaynakları 
2. Kafkasya'nın Demografik Yapısı 
3. Kafkasya'nın Ekonomik Potansiyeli 
BİRİNCİ BÖLÜM
ALMAN İMPARATORLUĞUMUN KAFKASYA POLİTİKASININ ESASLARI
A. Birinci Dünya Harbi'nin Alman İmparatorluğu'nun
Doğu ve İslâm Politikası 
1. Doğu ve İslâm Politikası 
2. Osmanlı Politikası 
B. Almanya'nm Kafkasya Politikası (1914-1917) 
1. Kafkas Halklarını Rusya'ya Karşı İsyana Tahrik ve Teşvik Faaliyetleri 
2. Alman İmparatorluğu'nun Gürcü Politikası 
3. Gürcü Lejyonu 
İKİNCİ BÖLÜM
ALMAN İMPARATORLUĞU AÇISINDAN BİRİNCİ DÜNYA HARBİ'NDE OSMANLI DEVLETİ'NİN KAFKASYA POLİTİKAS
A. Kafkas Cephesi 
1. Osmanlı-Rus Savaşlarının Başlaması ve Sarıkamış Kuşatma Harekatı 
2. Rusların Erzurum'u İşgali ve Anadolu İçlerine Doğru İlerlemesi 
B. Osmanlı Devleti'nin Kafkasya Politikası (1914-1917) 
1. Genç Türklerin Turancılığı ve Osmanlı Devleti'nin Dış Politikası 
2. Osmanlı-Gürcü İlişkileri 
3. "Tehcir Olayı" ve Almanya 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BREST-LİTOVSK BARIŞI VE KAFKASYA'DA DEVLETLEŞME DÖNEMİ
A. 1917 Yılmda Kafkas Cephesi'nde ve Kafkasya'da Durum.
1. Kafkas Cephesi'nde Durum 
2. Kafkasya'da Durum 
B. Brest-Litovsk Barış Antlaşması ve Kafkasya 
1. Brest-Litovsk Görüşmeleri Esnasında Kafkasya 
2. Kars, Ardahan, Batum ve Kafkasya Müslümanlarının Bağımsızlığı Meselesi 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAFKASYA ÜZERİNDE OSMANLI-ALMAN ANLAŞMAZLIĞI
A. Osmanlı Ordusunun Kafkasya'da İleri Harekâtı 
B. Trabzon Görüşmeleri ve Almanya 
C. Trabzon Görüşmelerinin Sona Ermesi ile Batum Konferansı Sürecinde Almanya'nın Kafkasya Politikası 
D. Batum Konferansı 
E. Kafkasya'da Bağımsız Devletler ve Almanya 
F. Almanya'nın Transkafkasya'daki Yeraltı Madenleri ile Demiryollarını Elde Etme Çabaları ve Baku Meselesi 
G. Almanya'nın Kafkasya Politikasının Sonu 
SONUÇ 
BİBLİYOGRAFYA 
DİZİN 
HARİTALAR VE BELGELER