İletişim +90 312 267 16 11

Anadolu Selçuklu Sultanlarından II. GİYÂSÜ`D-DÎN KEYHÜSREV ve DEVRİ, 2014

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Nejat KAYMAZ
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2.1.1 Dizi, Sayı: 2
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751628640
  • Barkod : 9789751628640
  • Fiziksel Özellikleri : 216 Sayfa

  • Ürün Barkodu

SUNUŞ 
GİRİŞ 

BİRİNCİ BÖLÜM
GİYÂSÜ'D-DİN KEYHÜSREV'İN MELİKLİĞİ VE CÜLUSU 
I. Melikliği ve Sultanlığını Hazırlayan Âmiller  
II. Cülusu ve Bununla İlgili İç ve Dış Meseleler 

İKİNCİ BÖLÜM
ANADOLU SELÇUKLULARI DEVLETİNİN İDARİ VE İÇTİMAİ DÜZENİNİN BOZULMAYA BAŞLAMASI
I. Emir Sadü'd-dîn Köpek'in Tahakkümü 
II. Hârizmliler Meselesi 
III. Babaîler Ayaklanması 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HARİCİ VAZİYET: DEVLETİ İNHİTATA GÖTÜREN HADİSELER 
I. Moğol İstilâsına Kadar Dış Siyaset ve Fetihler
II. Moğol İstilâsı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TABİ SELÇUKLU DEVLETİ
I. Devletin Moğol Nüfuzu Altına Girişi
II. Kilikya Seferi ve II. Giyâsüd'd-dîn Keyhüsrev'in Ölümü
NOTLAR
BİBLİYOGRAFYA
EK
DİZİN