İletişim +90 312 267 16 11

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014

₺114.00 ₺68.40
  • Yazar: Nasuhü`s-SILAHI (Matrakçı), Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN (Haz.)
  • Basım Yılı: 2014
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I. Dizi, Sayı: 3
  • Dil : Türkçe - Osmanlıca
  • ISBN : 9789751628817
  • Barkod : 9789751628817
  • Fiziksel Özellikleri : Minyatürlü

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

PREFACE

GİRİŞ (INTRODUCTION)

I. BÖLÜM

1. Nasuh'un hayıtı ve eserleri

2. Adı, memleketi, eğitim ve öğretimi ile ilgili bilgiler

3. Nasuh'un Mısır'da silah ve mızrak oyunlarına katılması

4. Taberi Tarhii çevrisi

5. Nasuh'un Silahşörlüğe dair eseri Tuhfet el;Gazat

6. Nasuh'un silahşörlüğü hakkında Kanuni'nin bir fermanı

7. Matematik'e ait ikinci esir: Udet el;Hisab

8. Nasuh'un Kanuni'in ilk İran seferine ait minyatürlü eseri: Mecmu'-ı Menazil

9. Süleyman-name'nin ilk bölüüm

10. Fetih-name-i Karabuğdan

11. Tarih-i Feth-i Siklaş ve Estergon ve İstünibelgrad %Süleyman-name'

12. Süleyman-name'nin ikinci bölümü

13. Tarih-i Sultan Bayezid ve Sultan Selim

14. Minyatürlü Tarih-i Sultan Bayezid

15. Süleynman-name'nin Kanuni'nin ikinc iiran seferine ait Marburg nüshası

16. Nasuh'un Taberi Tarihi çevrisini yeni bir versiyonu: Câmi' el-Tevarih

17. Rüstem Paşa'ay atfedilen Tevarih-i âl-i Osman

II. Eserlerine göre Nasuh'un adı, künyesi, lakapları, kişiliği ve bazı düşünceleri

III. Nasuh'un hayatının son yılları

II. BÖLÜM

MECMU'-I MENAZİL'İN İNCELENMESİ

I. Menazil'in tanınması, hakıknda yapılan ilk araştırmalar; bu eserin yollar, topoğrafik çalışmalar ve Mimarlık Tarihi için önemi

II. Menazil resimlerinin şehir planı olarak önemi

III. Menazil resimleri ve XVI. yüzyıl Yakın Doğu şehirciliği

IV. 'Irakeyn seferi konakları (menzilleri)

Matrakçı Nasuh and his "The Description ofthe Stages of Sultan Süleyman Han's Campaign in the two Iraks"

Bibliyografya (Bibliography)

Dizin (İndex)

Dizin (Arap harfli)

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han metni

Dizin (İndex)

Dizin (Index)

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Irakeyn-i Sultan Süleyman Han'ın Tıpkı basımı