İletişim +90 312 267 16 11

Acemhöyük - Burushaddum I : Silindir Mühürler ve Mühür Baskılı Bulllaar- Cylinder Seals And Bullae With Cylinder Seal Impressions, 2015

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Nimet ÖZGÜÇ
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: V. Dizi, Sayı: 7
  • Dil : Türkçe - İngilizce (
  • ISBN : 9789751630049
  • Barkod : 9789751630049
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 259 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ - PREFACE

KISALTMALAR VE KAYNAKÇA - ABBREVIATIONS AND BIBLIOGRAPHY

GİRİŞ - INTRODUCTION

KATALOG - CATALOGUE

I. Hanedan ve memurlarına ait silindir mühürlerle baskılı bullalar - Bulla with the impressions of royal and of their officials cylinder seals

II. Eski Babil üslubunda silindir mühür ve bulla baskıları - The cylinder seal and impressions on bulla in Old Babylonian Style

III. Eski Asur üslubunda silindir mühürler ve bulla baskıları - Cylinder seal and sealings in Old Assyrian style

IV. Eski Suriye üslubunda silindir mühür baskııl bullalar - Bullae with the impressions of cylinder seals in Old Syrian Style

V. Eski Anadolu silindir mühür baskılı bullalar ve mühürler - Bullae with the impressions of Old Anatolian cylinder seals and seals

Çizimler Listesi - List of Draings

Planlar Listesi - List of Plans

Resimler Listesi - List of Figures

DİZİN - INDEX

ÇİZİMLER, PLANLAR ve RESİMLER - DRAWINGS, PLANS and FIGURES