İletişim +90 312 267 16 11

Memluk Ordusunun Yapısı Üzerine Araştırmalar I-II-III, David AYALON, 2015

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Abdullah Mesut AĞIR (Çev.)
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-1.1. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751630117
  • Barkod : 9789751630117
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory, 153 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR

ÇEVİRMENİN ÖN SÖZÜ.

DAVID AYALON’UN HAYATI ve ESERLERİ

ESERE DAİR

 

BİRİNCİ KISIM

MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (I)

 

A. MISIR’DA MEVZİLENEN MEMLÛK ORDUSU

1.   SULTAN MEMLÛKLARI

1.1. İktidarda Olan Sultanın Memlûkları (müşteravât, eclâb, cülbân)

1.2. Hâssakiyye (Muhafız, Maiyet, Askerlik Eğitimi Alan Genç)

1.3. Müstahdemûn

2.   GEÇMİŞ SULTANLARIN MEMLÛKLARI

2.1. Seyfıyye

3.   SULTAN MEMLÛKLARI VE DİĞER BİRİMLERİN MEVCUTLARI

 

İKİNCİ KISIM

MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (II)

1. HALKA ASKERLERİ

2. HALKANIN GERİLEMEYE BAŞLAMASI.

3. HALKA İÇİNDE YER ALAN HUSUSİ BİRLİKLER..

3.1. Evlâdu n-nâs

3.2. Sultanların Oğulları

3.3. Ecnâdu 1-Mieteyn

3.4. Emirlerin Memlûkları

4.   EMİRLERİN MEMLÛKLARININ MEVCUDU.

4.1. Bahrîler Dönemi

4.2. Çerkezler Dönemi

5. TAVÂŞİYYE.

6. EMİRLER VE BUNLARIN RÜTBELERİ

7. MEMLÛKLARIN İLK DÖNEMLERİNDE EMİRLERİN RÜTBELERİYLE İLGİLİ OLAN TERİMLER

8. EMİRLERİN TERFİSİ

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (III)

 

A.   ORDUYA BAĞLI OLAN BÜROKRATLAR.

1.   ERBÂBÜ’S-SUYUF (KILIÇ ERBABI)

1.1.   Nâibus-Saltana(Mısır’daki Sultanın Yardımcısı ya da Naibi)

1.2.   Atabeku l-’Asakir (Başkomutan)

1.3.   Emiru-Meclis (Meclis Emiri)

1.4.   Emiru-Silah (Silah Emiri)

1.5.   Hâcibü’l-Hüccâb(Teşrifatçı)

1.6.   Re’sü’n-Nevbeti’n-Nüvvâb (Memlûk Birliklerinin Reisi).

1.7.   Vezir

1.8.   Üstâddâr (Büyük Vekilharç)

1.9.   Hâzindâr el-Kebîr(Büyük Hâzinedâr)

1.10.  Devâdâr el-Kebîr (Büyük Divitçi)

1.11.  Emiru Ahûr

1.12.  Emiru Candâr

1.13.  Nakîbu 1-Ceyş

1.14.  Nakîbü’l-Memâlîk

1.15.  Mukaddemu 1-Memâlîkus- Sultaniyye

1.16   Kâtibü’l-Memâlîkü’s-Sultaniyye (Sultan Memlûklarının Yazıcısı)

1.17. Meliku 1-Umerâ (Emirlerin Meliki)

2. ERBÂBÜ’L-KALEM (KALEM ERBABI)

2.1. Nâzırü’l-Ceyş (Ordu Müfettişi)

2.2. Nâzıru Hazâ’ini’s-Silah (Silah Depolarının Denetmeni)

2.3. Nâzıru 1-Istablâti’s-Sultaniyye (Devlet Adarının Denetmeni)

3. EL-MÜTAAMMİMÛN (DİNÎ MAKAMLAR) 3.1. Kadı’l-Asker (Ordu Yargıcı)

4. MAKAMLARDAKİ GELİŞİM SÜREÇLERİ

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

A.   EK A.

1.   EL-MAKRÎZÎYE GÖRE ER-REVK EN-NÂSIRÎ ESNASINDA ORDU MEVCUDU (715)

2.   EZ-ZÂHİRÎ’YE GÖRE MEMLÛK SULTANLIĞI DÖNEMİNDE ORDU MEVCUDU

B.   EK B

1.   KARÂNÎS KİMLER İDİ?

2.   SAVAŞTA KARÂNÎS VE MUŞTEREVÂT

3.   KARÂNÎS VE MUŞTEREVÂT’IN ÜCRETLERİ

4.   İKTÂLARIN DAĞITIMI

KAYNAKÇA

DİZİN

<font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">KISALTMALAR </font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">ÇEVİRMENİN ÖN SÖZÜ.</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">DAVID AYALON&#8217;UN HAYATI ve ESERLERİ </font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">ESERE DAİR</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">BİRİNCİ KISIM</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (I)</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">A. MISIR&#8217;DA MEVZİLENEN MEMLÛK ORDUSU</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">SULTAN MEMLÛKLARI</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 70.9pt; text-indent: -34.9pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">İktidarda Olan Sultanın Memlûkları (müşteravât, eclâb, cülbân)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 70.9pt; text-indent: -34.9pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Hâssakiyye (Muhafız, Maiyet, Askerlik Eğitimi Alan Genç)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 70.9pt; text-indent: -34.9pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Müstahdemûn</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">GEÇMİŞ SULTANLARIN MEMLÛKLARI</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Seyfıyye</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">SULTAN MEMLÛKLARI VE DİĞER BİRİMLERİN MEVCUTLARI</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">İKİNCİ KISIM</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (II)</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">HALKA ASKERLERİ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">HALKANIN GERİLEMEYE BAŞLAMASI.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">HALKA İÇİNDE YER ALAN HUSUSİ BİRLİKLER..</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Evlâdu n-nâs</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Sultanların Oğulları</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Ecnâdu 1-Mieteyn</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.4.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Emirlerin Memlûkları</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">4.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">EMİRLERİN MEMLÛKLARININ MEVCUDU.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">4.1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Bahrîler Dönemi</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">4.2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Çerkezler Dönemi</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">5.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">TAVÂŞİYYE.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">6.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">EMİRLER VE BUNLARIN RÜTBELERİ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">7.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">MEMLÛKLARIN İLK DÖNEMLERİNDE EMİRLERİN RÜTBELERİYLE İLGİLİ OLAN TERİMLER</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">8.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">EMİRLERİN TERFİSİ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">ÜÇÜNCÜ KISIM</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (III)</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">A.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">ORDUYA BAĞLI OLAN BÜROKRATLAR.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">ERBÂBÜ&#8217;S-SUYUF (KILIÇ ERBABI)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Nâibus-Saltana(Mısır&#8217;daki Sultanın Yardımcısı ya da Naibi)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Atabeku l-&#8217;Asakir (Başkomutan)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Emiru-Meclis (Meclis Emiri)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.4.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Emiru-Silah (Silah Emiri)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.5.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Hâcibü&#8217;l-Hüccâb(Teşrifatçı)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.6.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Re&#8217;sü&#8217;n-Nevbeti&#8217;n-Nüvvâb (Memlûk Birliklerinin Reisi).</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.7.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Vezir</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.8.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Üstâddâr (Büyük Vekilharç)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.9.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">Hâzindâr el-Kebîr(Büyük Hâzinedâr)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.10.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Devâdâr el-Kebîr (Büyük Divitçi)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.11.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Emiru Ahûr</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.12.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Emiru Candâr</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.13.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Nakîbu 1-Ceyş</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.14.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Nakîbü&#8217;l-Memâlîk</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.15.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Mukaddemu 1-Memâlîkus- Sultaniyye</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.16 </font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp; </font></span><font size="3">Kâtibü&#8217;l-Memâlîkü&#8217;s-Sultaniyye (Sultan Memlûklarının Yazıcısı)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 3cm; text-indent: -49.05pt;"><font face="Courier New" size="3">1.17. Meliku 1-Umerâ (Emirlerin Meliki)</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">ERBÂBÜ&#8217;L-KALEM (KALEM ERBABI)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Nâzırü&#8217;l-Ceyş (Ordu Müfettişi)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Nâzıru Hazâ&#8217;ini&#8217;s-Silah (Silah Depolarının Denetmeni)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">Nâzıru 1-Istablâti&#8217;s-Sultaniyye (Devlet Adarının Denetmeni)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">EL-MÜTAAMMİMÛN (DİNÎ MAKAMLAR) 3.1. Kadı&#8217;l-Asker (Ordu Yargıcı)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 21.3pt; text-indent: -21.3pt;"><font face="Courier New"><font size="3">4.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3"> </font></span><font size="3">MAKAMLARDAKİ GELİŞİM SÜREÇLERİ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p align="center" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">DÖRDÜNCÜ KISIM</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="mso-spacerun: yes;"><font face="Courier New" size="3">&nbsp;</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">A.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">EK A.</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">EL-MAKRÎZÎYE GÖRE ER-REVK EN-NÂSIRÎ ESNASINDA ORDU MEVCUDU (715)</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">EZ-ZÂHİRÎ&#8217;YE GÖRE MEMLÛK SULTANLIĞI DÖNEMİNDE ORDU MEVCUDU</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><font face="Courier New"><font size="3">B.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">EK B</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">1.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">KARÂNÎS KİMLER İDİ?</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">2.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">SAVAŞTA KARÂNÎS VE MUŞTEREVÂT</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">3.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">KARÂNÎS VE MUŞTEREVÂT&#8217;IN ÜCRETLERİ</font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt 36pt;"><font face="Courier New"><font size="3">4.</font><span style="mso-tab-count: 1;"><font size="3">&nbsp;&nbsp; </font></span><font size="3">İKTÂLARIN DAĞITIMI </font></font></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">KAYNAKÇA</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><b style="mso-bidi-font-weight: normal;"><font face="Courier New" size="3">DİZİN</font></b></p><font face="Times New Roman" size="3"> </font><font face="Times New Roman" size="3"> </font>