İletişim +90 312 267 16 11

Memluk Ordusunun Yapısı Üzerine Araştırmalar I-II-III, David AYALON, 2015

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Abdullah Mesut AĞIR (Çev.)
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-1.1. Dizi, Sayı: 1
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751630117
  • Barkod : 9789751630117
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory, 153 Sayfa

  • Ürün Barkodu

KISALTMALAR

ÇEVİRMENİN ÖN SÖZÜ.

DAVID AYALON’UN HAYATI ve ESERLERİ

ESERE DAİR

 

BİRİNCİ KISIM

MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (I)

 

A. MISIR’DA MEVZİLENEN MEMLÛK ORDUSU

1.   SULTAN MEMLÛKLARI

1.1. İktidarda Olan Sultanın Memlûkları (müşteravât, eclâb, cülbân)

1.2. Hâssakiyye (Muhafız, Maiyet, Askerlik Eğitimi Alan Genç)

1.3. Müstahdemûn

2.   GEÇMİŞ SULTANLARIN MEMLÛKLARI

2.1. Seyfıyye

3.   SULTAN MEMLÛKLARI VE DİĞER BİRİMLERİN MEVCUTLARI

 

İKİNCİ KISIM

MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (II)

1. HALKA ASKERLERİ

2. HALKANIN GERİLEMEYE BAŞLAMASI.

3. HALKA İÇİNDE YER ALAN HUSUSİ BİRLİKLER..

3.1. Evlâdu n-nâs

3.2. Sultanların Oğulları

3.3. Ecnâdu 1-Mieteyn

3.4. Emirlerin Memlûkları

4.   EMİRLERİN MEMLÛKLARININ MEVCUDU.

4.1. Bahrîler Dönemi

4.2. Çerkezler Dönemi

5. TAVÂŞİYYE.

6. EMİRLER VE BUNLARIN RÜTBELERİ

7. MEMLÛKLARIN İLK DÖNEMLERİNDE EMİRLERİN RÜTBELERİYLE İLGİLİ OLAN TERİMLER

8. EMİRLERİN TERFİSİ

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MEMLÛK ORDUSUNUN YAPISI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR (III)

 

A.   ORDUYA BAĞLI OLAN BÜROKRATLAR.

1.   ERBÂBÜ’S-SUYUF (KILIÇ ERBABI)

1.1.   Nâibus-Saltana(Mısır’daki Sultanın Yardımcısı ya da Naibi)

1.2.   Atabeku l-’Asakir (Başkomutan)

1.3.   Emiru-Meclis (Meclis Emiri)

1.4.   Emiru-Silah (Silah Emiri)

1.5.   Hâcibü’l-Hüccâb(Teşrifatçı)

1.6.   Re’sü’n-Nevbeti’n-Nüvvâb (Memlûk Birliklerinin Reisi).

1.7.   Vezir

1.8.   Üstâddâr (Büyük Vekilharç)

1.9.   Hâzindâr el-Kebîr(Büyük Hâzinedâr)

1.10.  Devâdâr el-Kebîr (Büyük Divitçi)

1.11.  Emiru Ahûr

1.12.  Emiru Candâr

1.13.  Nakîbu 1-Ceyş

1.14.  Nakîbü’l-Memâlîk

1.15.  Mukaddemu 1-Memâlîkus- Sultaniyye

1.16   Kâtibü’l-Memâlîkü’s-Sultaniyye (Sultan Memlûklarının Yazıcısı)

1.17. Meliku 1-Umerâ (Emirlerin Meliki)

2. ERBÂBÜ’L-KALEM (KALEM ERBABI)

2.1. Nâzırü’l-Ceyş (Ordu Müfettişi)

2.2. Nâzıru Hazâ’ini’s-Silah (Silah Depolarının Denetmeni)

2.3. Nâzıru 1-Istablâti’s-Sultaniyye (Devlet Adarının Denetmeni)

3. EL-MÜTAAMMİMÛN (DİNÎ MAKAMLAR) 3.1. Kadı’l-Asker (Ordu Yargıcı)

4. MAKAMLARDAKİ GELİŞİM SÜREÇLERİ

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

 

A.   EK A.

1.   EL-MAKRÎZÎYE GÖRE ER-REVK EN-NÂSIRÎ ESNASINDA ORDU MEVCUDU (715)

2.   EZ-ZÂHİRÎ’YE GÖRE MEMLÛK SULTANLIĞI DÖNEMİNDE ORDU MEVCUDU

B.   EK B

1.   KARÂNÎS KİMLER İDİ?

2.   SAVAŞTA KARÂNÎS VE MUŞTEREVÂT

3.   KARÂNÎS VE MUŞTEREVÂT’IN ÜCRETLERİ

4.   İKTÂLARIN DAĞITIMI

KAYNAKÇA

DİZİN