İletişim +90 312 267 16 11

En Çok Satan Yayınların Listesi

Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018 Gözat %40 İndirim

Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018
Harry N. HOWARD, Salih Sabit TOGAY, Mustafa ÇUFALI, Veysel K. BİLGİÇ

₺36.00 ₺21.60
Kurtuluş Savaşında Demiryolculuk, 2011 Gözat %40 İndirim
Kitab-ı Cihan-Nüma Neşrî Tarihi I - II. CİLT (TAKIM SATILMAKTADIR), 0 Gözat %40 İndirim

Kitab-ı Cihan-Nüma Neşrî Tarihi I - II. CİLT (TAKIM SATILMAKTADIR), 0
Prof. Dr. Mehmet A. KÖYMEN, Faik Reşit UNAT

₺60.00 ₺36.00
Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi, 2011 Gözat %40 İndirim

Rus Elçi Raporlarında Astrahan Seferi, 2011
İlyas KAMALOV (Haz.)

₺7.00 ₺4.20
Trakya`da Millî Mücadele - I, 1992 Gözat %40 İndirim

Trakya`da Millî Mücadele - I, 1992
Tevfik BIYIKLIOĞLU

₺10.00 ₺6.00
Osmanlı İmparatorluğu`nda Amerikan Protestan Okulları, 0 Gözat %40 İndirim
Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, 2011 Gözat %40 İndirim

Türk Edebiyatı Tarihi I-IV, 2011
İsmail Hikmet ERTAYLAN

₺40.00 ₺24.00
Atatürk Kaynakçası I, 1984 Gözat %40 İndirim

Atatürk Kaynakçası I, 1984
Leman ŞENALP (Haz.)

₺5.00 ₺3.00
Tarih-i Kebîr (Tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk), 2011 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Kebîr (Tevârih-i Enbiyâ ve Mülûk), 2011
Ca`ferî b. Muhammed el-Hüseynî, İsmail AKA (Çev.)

₺16.00 ₺9.60
Mübadele ve Samsun, 2000 Gözat %40 İndirim

Mübadele ve Samsun, 2000
Nedim İPEK

₺6.00 ₺3.60
Büyük Sahra`da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), 1995 Gözat %40 İndirim
İstanbul Camileri I- II, 2015 Gözat %40 İndirim

İstanbul Camileri I- II, 2015
Tahsin ÖZ

₺46.00 ₺27.60
Atatürk`ün Hastalığı, 2011 Gözat %40 İndirim

Atatürk`ün Hastalığı, 2011
Bilâl N. ŞİMŞİR

₺13.00 ₺7.80
Rusya Sefâretnâmesi 1757-1758, 2011 Gözat %40 İndirim

Rusya Sefâretnâmesi 1757-1758, 2011
Şehdi Osman Efendi, Türkân POLATCI (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Atatürk Kaynakçası II, 1984 Gözat %40 İndirim

Atatürk Kaynakçası II, 1984
Leman ŞENALP (Haz.)

₺5.00 ₺3.00
ERATNALILAR (1327 - 1381), 2000 Gözat %40 İndirim

ERATNALILAR (1327 - 1381), 2000
Kemal GÖDE

₺10.00 ₺6.00
Viyana Sefâretnâmesi (Mustafa Hattî Efendi), 1999 Gözat %40 İndirim
Pazarcık Türkmen Alevileri, 2019 Gözat %40 İndirim

Pazarcık Türkmen Alevileri, 2019
Bahtiyar Murat ARAS

₺102.00 ₺61.20
Gürcistan Tarihi, 2003 Gözat %40 İndirim

Gürcistan Tarihi, 2003
Erdoğan MERÇİL (Notlar ve Yay. Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Selim III'ün Hatt-ı Humayunları, 1999 Gözat %40 İndirim
Türkiye Tarihi Selçuklular Devri II. Cilt, 2014 Gözat %40 İndirim

Türkiye Tarihi Selçuklular Devri II. Cilt, 2014
Prof. Dr. Refet YİNANÇ (Yay. Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Orta Çağ İslâm Dünyasında Bilim Tarihi Makaleleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Orta Çağ İslâm Dünyasında Bilim Tarihi Makaleleri, 2020
Mehmet Şemseddin Günaltay , Melek DOSAY GÖKDOĞAN (Yay. Haz.) , Bihter TÜRKMENOĞLU (Yay. Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar, 1989 Gözat %40 İndirim
Atatürk`ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, 1991 Gözat %40 İndirim
Kırım Harbi`ne Dair Notlar, 2013 Gözat %40 İndirim

Kırım Harbi`ne Dair Notlar, 2013
Erdoğan KELEŞ

₺8.00 ₺4.80
Üç Devirde Gördüklerim, 2011 Gözat %40 İndirim

Üç Devirde Gördüklerim, 2011
Böcüzâde Süleyman SÂMÎ, Hasan BABACAN (Haz.), Servet AVŞAR (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar On Üç Asırlık İhtilaflar ve Mücadele, 2020 Gözat %40 İndirim

Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar On Üç Asırlık İhtilaflar ve Mücadele, 2020
Frederick DE JONG (Ed.), Bern RADTKE (Ed.), Salih ÇİFT (Yay. Haz.)

₺100.00 ₺60.00
1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, 2017 Gözat %40 İndirim

1472 ve 1560 Tarihli Akıncı Defterleri, 2017
Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ, Ayşe KAYAPINAR

₺30.00 ₺18.00
Sultan II. Bâyezit'in Siyasî Hayatı, 2017 Gözat %40 İndirim

Sultan II. Bâyezit'in Siyasî Hayatı, 2017
Dr. Selâhattin TANSEL

₺28.00 ₺16.80
Osmanlı Devleti`nde Bulgar Meselesi (1850-1875), 1992 Gözat %40 İndirim
Hümayunnâme, 1987 Gözat %40 İndirim

Hümayunnâme, 1987
Abdürrab YELGAR (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Perge Tarihi; History Of Perge, 1989 Gözat %40 İndirim
Namık Kemal`in Tarihî Biyografileri, 1989 Gözat %40 İndirim