İletişim +90 312 267 16 11

En Çok Satan Yayınların Listesi

Perge Tarihi; History Of Perge, 1989 Gözat %40 İndirim
Büyük Sahra`da Türk-Fransız Rekabeti (1858-1911), 1995 Gözat %40 İndirim
Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, 2019 Gözat %40 İndirim
Altın Orda Hanlığına Ait Resmî Yazışmalar, 2017 Gözat %40 İndirim

Altın Orda Hanlığına Ait Resmî Yazışmalar, 2017
A. Melek ÖZYETGİN, İlyas KEMALOĞLU

₺32.00 ₺19.20
Viyana Sefâretnâmesi (Mustafa Hattî Efendi), 1999 Gözat %40 İndirim
Tarihu Muhtasari`d-Düvel, 2011 Gözat %40 İndirim

Tarihu Muhtasari`d-Düvel, 2011
Ebü`l-Ferec İbnü`l-İbrî

₺10.00 ₺6.00
Kırım Harbi`ne Dair Notlar, 2013 Gözat %40 İndirim

Kırım Harbi`ne Dair Notlar, 2013
Erdoğan KELEŞ

₺8.00 ₺4.80
Kitab-ı Diyarbekriyye Ebu Bekr-i Tihranî, 2014 Gözat %40 İndirim

Kitab-ı Diyarbekriyye Ebu Bekr-i Tihranî, 2014
Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK (Çev.)

₺28.00 ₺16.80
Ord.Prof. Mükrimin Halil Yinanç Makaleler, 2017 Gözat %40 İndirim

Ord.Prof. Mükrimin Halil Yinanç Makaleler, 2017
Fahameddin BAŞAR, İlyas GÖKHAN, Ömer Hakan ÖZALP

₺64.00 ₺38.40
İstanbul'da Fransız Elçiliği Marki de Bonnac'ın Tarihi Hatırat ve Belgeleri, 2017 Gözat %40 İndirim

İstanbul'da Fransız Elçiliği Marki de Bonnac'ın Tarihi Hatırat ve Belgeleri, 2017
Ali Şevket BİZER (Türkçeye Çev.), Prof. Dr. Mustafa DAŞ (Yay. Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Atatürk`ün Büyük Söylevi Üzerine Belgeler, 1991 Gözat %40 İndirim
Bugyat At-Talab Fi Tarih Halab (Selçuklularla İlgili Hal Tercümeleri), 2011 Gözat %40 İndirim

Bugyat At-Talab Fi Tarih Halab (Selçuklularla İlgili Hal Tercümeleri), 2011
Kamal Al-Din, İbn Al-`Adim, Ali SEVİM (Yayınlayan)

₺20.00 ₺12.00
Kazakistan Tarihi (Makaleler), 2007 Gözat %40 İndirim

Kazakistan Tarihi (Makaleler), 2007
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺6.00
Kitab-i Diyarbakriyya - I: Ak-Koyunlular Tarihi, 1993 Gözat %40 İndirim

Kitab-i Diyarbakriyya - I: Ak-Koyunlular Tarihi, 1993
Abû Bakr-i TIHRANI, Necati LUGAL, Faruk SÜMER

₺10.00 ₺6.00
XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013 Gözat %40 İndirim

XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013
Feridun EMECEN

₺14.00 ₺8.40
Tevârih-i Âl-i Osman II, 1991 Gözat %40 İndirim

Tevârih-i Âl-i Osman II, 1991
Şerafettin TURAN

₺10.00 ₺6.00
Tarihten Teolojiye İslam İnançlarında Hz. Ali, 2014 Gözat %40 İndirim
Tevârih-i Âl-i Osman I, 1991 Gözat %40 İndirim

Tevârih-i Âl-i Osman I, 1991
Şerafettin TURAN

₺10.00 ₺6.00
Mekke-i Mükerreme Emirleri, 2013 Gözat %40 İndirim

Mekke-i Mükerreme Emirleri, 2013
İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI

₺12.00 ₺7.20
Fezleketü Akvâli`l-Ahyâr fî `İlmi`t-Târih ve`l-Ahbâr (Fezleketü`t-Tevârih), 2009 Gözat %40 İndirim

Fezleketü Akvâli`l-Ahyâr fî `İlmi`t-Târih ve`l-Ahbâr (Fezleketü`t-Tevârih), 2009
Kâtip ÇELEBİ, Seyyid Muhammed es-Seyyid (Takdim İnceleme ve Lahikaları Terc.)

₺35.00 ₺21.00
Tarihin Derinliklerinden 19. Yüzyıla KÂŞGAR, 2013 Gözat %40 İndirim
Selim III'ün Hatt-ı Humayunları, 1999 Gözat %40 İndirim
Halil Edhem Hatıra Kitabı I-II, 2013 Gözat %40 İndirim
Tarih-i Selîm Şâh, 2013 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Selîm Şâh, 2013
Nûrü`d-Din Cihangir ŞAH, Nevres-i KADİM (Çev.), Fahri UNAN (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Üç Devirde Gördüklerim, 2011 Gözat %40 İndirim

Üç Devirde Gördüklerim, 2011
Böcüzâde Süleyman SÂMÎ, Hasan BABACAN (Haz.), Servet AVŞAR (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Osmanlı Tarihinde Levendler, 2013 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Tarihinde Levendler, 2013
Mustafa CEZAR

₺24.00 ₺14.40
Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018 Gözat %40 İndirim

Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018
Şirin BEYÂNÎ, Mustafa UYAR

₺16.00 ₺9.60