İletişim +90 312 267 16 11

En Çok Satan Yayınların Listesi

Napoleon`un Şark Siyâseti, 2013 Gözat %40 İndirim

Napoleon`un Şark Siyâseti, 2013
Edouard DRIAULT, Köprülüzade M. Fuad (Terc.), Selma GÜNAYDIN (Çev.)

₺22.00 ₺13.20
Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu), 2020 Gözat %40 İndirim

Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu), 2020
İsenbike TOGAN - Gülnar KARA - Cahide BAYSAL

₺36.00 ₺21.60
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları I-II (Takım), 2016 Gözat %40 İndirim
Türk Yılı 1928, 2009 Gözat %40 İndirim

Türk Yılı 1928, 2009
Akçuraoğlu YUSUF (Toplayan), Arslan TEKİN (Haz.), Ahmet Zeki İZGÖER (Haz.)

₺25.00 ₺15.00
Telhîsü`l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 1998 Gözat %40 İndirim

Telhîsü`l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 1998
Dr. Sevim İLGÜREL (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
DİPNOTLAR, 0 Gözat %40 İndirim

DİPNOTLAR, 0
Anthony GRAFTON, Fatma ACUN (Terc.)

₺10.00 ₺6.00
Likya Lahitleri, 1998 Gözat %40 İndirim

Likya Lahitleri, 1998
Vedat İDİL

₺15.00 ₺9.00
Arıburnu Muharebeleri Raporu Mustafa Kemal, 1990 Gözat %40 İndirim
Kudüs Ermeni Patrikhanesi, 1988 Gözat %40 İndirim

Kudüs Ermeni Patrikhanesi, 1988
Doç. Dr. Yavuz ERCAN

₺5.00 ₺3.00
Resimli Kitap I-II-III Cilt (Takım), 2017 Gözat %40 İndirim

Resimli Kitap I-II-III Cilt (Takım), 2017
Arslan TEKİN - Ahmet Zeki İZGÖER

₺114.00 ₺68.40
31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018 Gözat %40 İndirim

31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺20.00 ₺12.00
Tarihnâme, 1999 Gözat %40 İndirim

Tarihnâme, 1999
Prof. Dr. Tacü`s-Selmânî İsmail AKA (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Türk Bayrağı ve Ay Yıldız, 1992 Gözat %40 İndirim

Türk Bayrağı ve Ay Yıldız, 1992
Fevzi KURTOĞLU

₺10.00 ₺6.00
Hamidoğulları Beyliği, 0 Gözat %40 İndirim

Hamidoğulları Beyliği, 0
Sait KOFUOĞLU

₺24.00 ₺14.40
İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ (I. Cilt), 2011 Gözat %40 İndirim

İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ (I. Cilt), 2011
Joseph Von HAMMER

₺18.00 ₺10.80
Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014 Gözat %40 İndirim

Beyan-ı Menazil-i Sefer-i `Irâkeyn, 2014
Nasuhü`s-SILAHI (Matrakçı), Prof. Dr. Hüseyin G. YURDAYDIN (Haz.)

₺114.00 ₺68.40
Son Vak`anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi II Meşrutiyet Olayları (1908 - 1909), 1996 Gözat %40 İndirim

Son Vak`anüvis Abdurrahman Şeref Efendi Tarihi II Meşrutiyet Olayları (1908 - 1909), 1996
Prof. Dr. Bayram KODAMAN, Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL

₺10.00 ₺6.00
Osmanlı İmparatorluğunda Bulgarlar ve Voynuklar, 1989 Gözat %40 İndirim
Tecâribü'l-Ümem, Miskeveyh Ebû Ali Ahmed. B. Muhammed, 2016 Gözat %40 İndirim

Tecâribü'l-Ümem, Miskeveyh Ebû Ali Ahmed. B. Muhammed, 2016
Kıvameddin BURSLA (Terc.), Prof. Dr. Mehmet ŞEKER (Yay. Hzl.), Prof. Dr. Rıza SAVAŞ, Süleyman GENÇ, Ali ERTUĞRUL

₺44.00 ₺26.40
Osmanlılar`ın Kafkas-Elleri`ni Fethi (1451-1590), 1998 Gözat %40 İndirim
Namık Kemal`in Tarihî Biyografileri, 1989 Gözat %40 İndirim
İbretnümâ, 1989 Gözat %40 İndirim

İbretnümâ, 1989
Prof. Dr. Bekir Sıtkı BAYKAL

₺5.00 ₺3.00
Konya Köşkü, 1989 Gözat %40 İndirim

Konya Köşkü, 1989
Friedrich SARRE, Şahabeddin UZLUK (Yk. Mimar Çev.)

₺8.00 ₺4.80
Edirne Sarayı, 1989 Gözat %40 İndirim

Edirne Sarayı, 1989
RİFAT OSMAN

₺10.00 ₺6.00
Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018 Gözat %40 İndirim

Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018
Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî, Cevdet YAKUPOĞLU (Haz.), Namiq MUSALI (Haz.)

₺26.00 ₺15.60
Trakya`da Millî Mücadele - II, 1992 Gözat %40 İndirim

Trakya`da Millî Mücadele - II, 1992
Tevfik BIYIKLIOĞLU

₺8.00 ₺4.80
MÖ II.Binyılda Afyonkarahisar ve Çevresi Kültürleri, 2019 Gözat %40 İndirim

MÖ II.Binyılda Afyonkarahisar ve Çevresi Kültürleri, 2019
Özdemir KOÇAK, Mustafa BİLGİN, H. Gül KÜÇÜKBEZCİ

₺34.00 ₺20.40
Belleten 297. Sayı, 2019 Gözat %0 İndirim

Belleten 297. Sayı, 2019
Türk Tarih Kurumu

₺10.00 ₺10.00
Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), 1994 Gözat %40 İndirim

Mirza Şahruh ve Zamanı (1405-1447), 1994
Prof. Dr. İsmail AKA

₺10.00 ₺6.00