İletişim +90 312 267 16 11

En Çok Satan Yayınların Listesi

Napoleon`un Şark Siyâseti, 2013 Gözat %40 İndirim

Napoleon`un Şark Siyâseti, 2013
Edouard DRIAULT, Köprülüzade M. Fuad (Terc.), Selma GÜNAYDIN (Çev.)

₺22.00 ₺13.20
Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları I-II (Takım), 2016 Gözat %40 İndirim
Eski Türk Şiiri, 1991 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Şiiri, 1991
Reşid Rahmeti ARAT

₺30.00 ₺18.00
Altın Orda Hanlığına Ait Resmî Yazışmalar, 2017 Gözat %40 İndirim

Altın Orda Hanlığına Ait Resmî Yazışmalar, 2017
A. Melek ÖZYETGİN, İlyas KEMALOĞLU

₺32.00 ₺19.20
Künhü'l-Ahbâr, Gelibolulu Mustafa Âli, 2019 Gözat %40 İndirim

Künhü'l-Ahbâr, Gelibolulu Mustafa Âli, 2019
Prof. Dr. Ali ÇAVUŞOĞLU (Yay. Haz.)

₺122.00 ₺73.20
Halil Edhem Hatıra Kitabı I-II, 2013 Gözat %40 İndirim
Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018 Gözat %40 İndirim

Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018
Şirin BEYÂNÎ, Mustafa UYAR

₺16.00 ₺9.60
XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013 Gözat %40 İndirim

XVI. Asırda Manisa Kazası, 2013
Feridun EMECEN

₺14.00 ₺8.40
Dışişlerinde 34 Yıl 2/2, 1999 Gözat %40 İndirim

Dışişlerinde 34 Yıl 2/2, 1999
Feridun Cemal ERKİN

₺10.00 ₺6.00
Ölüm ve Sürgün Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı (1821 - 1922), 2020 Gözat %40 İndirim
Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan Mehmed Devri 1451-1481, İdris-i Bitlisî, 2019 Gözat %40 İndirim

Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan Mehmed Devri 1451-1481, İdris-i Bitlisî, 2019
Muhammed İbrahim YILDIRIM (Tashih-Tahkik-Çev.)

₺22.00 ₺13.20
Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, 1989 Gözat %40 İndirim
Mondros'tan Mudanya'ya Kadar I-IV. Cilt(Takım), 2019 Gözat %40 İndirim
Likya Lahitleri, 1998 Gözat %40 İndirim

Likya Lahitleri, 1998
Vedat İDİL

₺15.00 ₺9.00
Osmanlı Tarihinde Levendler, 2013 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Tarihinde Levendler, 2013
Mustafa CEZAR

₺24.00 ₺14.40
Bugyat At-Talab Fi Tarih Halab (Selçuklularla İlgili Hal Tercümeleri), 2011 Gözat %40 İndirim

Bugyat At-Talab Fi Tarih Halab (Selçuklularla İlgili Hal Tercümeleri), 2011
Kamal Al-Din, İbn Al-`Adim, Ali SEVİM (Yayınlayan)

₺20.00 ₺12.00
İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ (I. Cilt), 2011 Gözat %40 İndirim

İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ (I. Cilt), 2011
Joseph Von HAMMER

₺18.00 ₺10.80
Tarihnâme, 1999 Gözat %40 İndirim

Tarihnâme, 1999
Prof. Dr. Tacü`s-Selmânî İsmail AKA (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat, 2010 Gözat %40 İndirim
Türk Yılı 1928, 2009 Gözat %40 İndirim

Türk Yılı 1928, 2009
Akçuraoğlu YUSUF (Toplayan), Arslan TEKİN (Haz.), Ahmet Zeki İZGÖER (Haz.)

₺25.00 ₺15.00
İstanbul'da Fransız Elçiliği Marki de Bonnac'ın Tarihi Hatırat ve Belgeleri, 2017 Gözat %40 İndirim

İstanbul'da Fransız Elçiliği Marki de Bonnac'ın Tarihi Hatırat ve Belgeleri, 2017
Ali Şevket BİZER (Türkçeye Çev.), Prof. Dr. Mustafa DAŞ (Yay. Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Mütareke ve İşgal Anıları, 1991 Gözat %40 İndirim

Mütareke ve İşgal Anıları, 1991
Haydar Rüştü ÖKTEM

₺8.00 ₺4.80
Resimli Kitap I-II-III Cilt (Takım), 2017 Gözat %40 İndirim

Resimli Kitap I-II-III Cilt (Takım), 2017
Arslan TEKİN - Ahmet Zeki İZGÖER

₺114.00 ₺68.40
Osmanlılar`ın Kafkas-Elleri`ni Fethi (1451-1590), 1998 Gözat %40 İndirim