İletişim +90 312 267 16 11

En Çok Satan Yayınların Listesi

Kültepe Tabletleri X, 2016 Gözat %40 İndirim

Kültepe Tabletleri X, 2016
Cahit GÜNBATTI

₺28.00 ₺16.80
İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, 2018 Gözat %40 İndirim

İslam Ulusları ve Devletleri Tarihi, 2018
C. BROCKELMANN, Neşet ÇAĞATAY (Haz.)

₺54.00 ₺32.40
Câbî Târihi 1 (Târîh-i Sultân Selîm-i Sâlis ve Mahmûd-ı Sânî) Tahlîl ve Tenkidli metin, 2003 Gözat %40 İndirim
I. Selim Kânûnnâmeleri (1512 - 1520), 1995 Gözat %40 İndirim

I. Selim Kânûnnâmeleri (1512 - 1520), 1995
Yaşar YÜCEL, Selami PULAHA

₺10.00 ₺6.00
Tevârih-i Âl-i Osmân VIII, 1997 Gözat %40 İndirim

Tevârih-i Âl-i Osmân VIII, 1997
Prof. Dr. Ahmet UĞUR

₺15.00 ₺9.00
Menteşeoğulları Tarihi 25-27 Nisan 2012 - Muğla: Bildiriler, 2016 Gözat %40 İndirim

Menteşeoğulları Tarihi 25-27 Nisan 2012 - Muğla: Bildiriler, 2016
Doç. Dr. Adnan ÇEVİK (Editör) , Doç. Dr. Murat KEÇİŞ (Editör)

₺38.00 ₺22.80
Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat, 2010 Gözat %40 İndirim
Dışişlerinde 34 Yıl 1, 1987 Gözat %40 İndirim

Dışişlerinde 34 Yıl 1, 1987
Feridun Cemal ERKİN

₺10.00 ₺6.00
İSTANBUL Yazıları, 2011 Gözat %40 İndirim

İSTANBUL Yazıları, 2011
Nahid Sırrı ÖRİK

₺12.00 ₺7.20
Türkiye, Rusya, Karadeniz ve Çerkezistan, Edmund Spencer, 2014 Gözat %40 İndirim
Yolculuk Günlüğü 1530, 1989 Gözat %40 İndirim

Yolculuk Günlüğü 1530, 1989
Benedict CURIPESCHITZ, Özdemir NUTKU (Çev.)

₺4.00 ₺2.40
Türk Tarih Kongresi 01, 1932 Gözat %40 İndirim

Türk Tarih Kongresi 01, 1932
Türk Tarih Kurumu

₺16.00 ₺9.60
Osmanlı Malî Tarihi Hakkında Tetkikler, 1989 Gözat %40 İndirim
Tevarih-i Âl-i Osman X, 1996 Gözat %40 İndirim

Tevarih-i Âl-i Osman X, 1996
Doç. Dr. Şerafettin SEVERCAN

₺15.00 ₺9.00
Tevârih-i  Âl-i Osman VII, 1991 Gözat %40 İndirim
Anadolu`da Tanîn I - II (Takım), 1999 Gözat %40 İndirim

Anadolu`da Tanîn I - II (Takım), 1999
Mehmet Çetin BÖREKÇİ

₺25.00 ₺15.00
Câbî Tarihi 2, 2003 Gözat %40 İndirim

Câbî Tarihi 2, 2003
Câbî ÖMER EFENDİ, Mehmet Ali BEYHAN (Yay. Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Nuri Tarihi, Vak`anüvis Halil Nuri Bey, 2015 Gözat %40 İndirim

Nuri Tarihi, Vak`anüvis Halil Nuri Bey, 2015
Seydi Vakkas TOPRAK

₺52.00 ₺31.20
Selim III`ün (Nizam-ı Cedit) Hatt-ı Hümayunları 1789 - 1807, 1988 Gözat %40 İndirim
Mütareke ve İşgal Anıları, 1991 Gözat %40 İndirim

Mütareke ve İşgal Anıları, 1991
Haydar Rüştü ÖKTEM

₺8.00 ₺4.80
Ravzat Al-Kuttab va Hadikat Al-Albab, 2011 Gözat %40 İndirim
Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerinde Su Yapıları, 1997 Gözat %40 İndirim
Selâtin-Nâme (1299-1490), 2001 Gözat %40 İndirim
Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan Mehmed Devri 1451-1481, İdris-i Bitlisî, 2019 Gözat %40 İndirim

Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan Mehmed Devri 1451-1481, İdris-i Bitlisî, 2019
Muhammed İbrahim YILDIRIM (Tashih-Tahkik-Çev.)

₺22.00 ₺13.20
Nutuk - Söylev I-IV. Cilt (Takım), 2019 Gözat %40 İndirim

Nutuk - Söylev I-IV. Cilt (Takım), 2019
GAZİ MUSTAFA KEMAL

₺106.00 ₺63.60
Tanzimat Devrinde Meclis-i Vâlâ (1838 - 1868), 1999 Gözat %40 İndirim
1445 Tarihli Paşa Livası İcmâl Defteri, 2013 Gözat %40 İndirim

1445 Tarihli Paşa Livası İcmâl Defteri, 2013
Halil İNALCIK, Evgeni RADUSHEV, Uğur ALTUĞ

₺26.00 ₺15.60