İletişim +90 312 267 16 11

İnceleme-Araştırma Kategorisine Ait Yayın Listesi

Ahsenü't-Tevârîh, 2020 Gözat %40 İndirim

Ahsenü't-Tevârîh, 2020
Hasan-ı RUMLU, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK(Çev.)

₺80.00 ₺48.00
Makaleler ve İncelemeler I-II Cilt (Takım), 2020 Gözat %40 İndirim
Marcus Antonıus, 2020 Gözat %40 İndirim

Marcus Antonıus, 2020
Mestrıus PLUTARKHOS, Mehmet ÖZAKTÜRK (Çev.)

₺10.00 ₺6.00
Hıstorıa (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), 2020 Gözat %40 İndirim

Hıstorıa (Ioannes ve Manuel Komnenos Devirleri), 2020
Niketas Khoniates, Prof. Dr. Fikret IŞILTAN(Çev.)

₺30.00 ₺18.00
Heyet-i Temsiliye Tutanakları, 2020 Gözat %40 İndirim

Heyet-i Temsiliye Tutanakları, 2020
Uluğ İĞDEMİR(Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Heyet-i Temsiliye Kararları, 2020 Gözat %40 İndirim

Heyet-i Temsiliye Kararları, 2020
Bekir Sıtkı BAYKAL

₺10.00 ₺6.00
Galat'lar, 2020 Gözat %40 İndirim

Galat'lar, 2020
Fernand LEQUENNE, Suzan ALBEK(Çev.)

₺20.00 ₺12.00
Millî Mücâdele Yıllarındaki Kuruluşlar, 2020 Gözat %40 İndirim
Ahmed Cevdet Paşa: Târîh-i Cevdet IV. Cilt, 2020 Gözat %40 İndirim

Ahmed Cevdet Paşa: Târîh-i Cevdet IV. Cilt, 2020
Ahmed Cevdet Paşa, Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN

₺45.00 ₺27.00
Türkiye-İtalya İlişkileri I, 2020 Gözat %40 İndirim

Türkiye-İtalya İlişkileri I, 2020
Şerafettin TURAN

₺75.00 ₺45.00
Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I-II. Cilt(Takım), 2020 Gözat %40 İndirim

Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I-II. Cilt(Takım), 2020
Anthony BRYER, Davıd WINFIELD, İsmail KÖSE(Çev.), Rıchard ANDERSON(Harita ve Planlar), June WINFIELD(Çizimler), veysel USTA(Haz.)

₺180.00 ₺108.00
Moğol İstilâsı Devrinde Türkistan, 2020 Gözat %40 İndirim

Moğol İstilâsı Devrinde Türkistan, 2020
V.V. BARTHOLD, Seniha Sami MORALI (Çev.), Gülnar KARA (Haz.)

₺80.00 ₺48.00
Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar On Üç Asırlık İhtilaflar ve Mücadele, 2020 Gözat %40 İndirim

Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar On Üç Asırlık İhtilaflar ve Mücadele, 2020
Frederick DE JONG (Ed.), Bern RADTKE (Ed.), Salih ÇİFT (Yay. Haz.)

₺100.00 ₺60.00
Orta Çağ İslâm Dünyasında Bilim Tarihi Makaleleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Orta Çağ İslâm Dünyasında Bilim Tarihi Makaleleri, 2020
Mehmet Şemseddin Günaltay , Melek DOSAY GÖKDOĞAN (Yay. Haz.) , Bihter TÜRKMENOĞLU (Yay. Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozumu Bildiriler, 2020 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozumu Bildiriler, 2020
Ayşenur ŞENEL (Yay. Haz.) , Şükrü ÇAVUŞ (Yay. Haz.)

₺22.00 ₺13.20
Doğu Türkistan İçin Savaş, 2020 Gözat %40 İndirim

Doğu Türkistan İçin Savaş, 2020
Dr. İklil Kurban

₺15.00 ₺9.00
Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949), 2020 Gözat %40 İndirim
Mehmed Talât Paşa 1874-1921, 2020 Gözat %40 İndirim

Mehmed Talât Paşa 1874-1921, 2020
Prof. Dr. Hasan BABACAN

₺34.00 ₺20.40
Demirci Akıncıları, 2020 Gözat %40 İndirim

Demirci Akıncıları, 2020
İbrahim Ethem AKINCI

₺66.00 ₺39.60
Memlükler'de Tarih ve Tarihçiler, 2020 Gözat %40 İndirim

Memlükler'de Tarih ve Tarihçiler, 2020
Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

₺34.00 ₺20.40
Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu), 2020 Gözat %40 İndirim

Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu), 2020
İsenbike TOGAN - Gülnar KARA - Cahide BAYSAL

₺36.00 ₺21.60
Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi KİKLADLAR Cilt: I,II, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi KİKLADLAR Cilt: I,II, 2020
Yasemin DEMİRCAN - Levent KAYAPINAR - Ayşe KAYAPINAR

₺34.00 ₺20.40
Talim ve Terbiye Kurulu Kararları (1925-1928), 2020 Gözat %40 İndirim

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları (1925-1928), 2020
Güray KIRPIK , Muhammet Ahmet TOKDEMİR

₺34.00 ₺20.40
Ege ve Yunan Tarihi, 2020 Gözat %40 İndirim

Ege ve Yunan Tarihi, 2020
Arif Müfid MANSEL

₺50.00 ₺30.00
Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284-641, 2020 Gözat %40 İndirim

Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284-641, 2020
Stephen MITCHELL , Turhan KAÇAR (Çev.)

₺40.00 ₺24.00
Edward Raczynski'nin Türkiye Seyahati Günlüğü, 2019 Gözat %40 İndirim
Selimiyye (inceleme-Çevirimetin-Sadeleştirme), 2019 Gözat %40 İndirim

Selimiyye (inceleme-Çevirimetin-Sadeleştirme), 2019
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU (Haz.)

₺22.00 ₺13.20