İletişim +90 312 267 16 11

İnceleme-Araştırma Kategorisine Ait Yayın Listesi

İstanbul (1874), 2021 Gözat %40 İndirim

İstanbul (1874), 2021
Edmondo De Amıcıs, Beynun AKYAVAŞ(Çev.)

₺55.00 ₺33.00
Nemrud Dağı'nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, 2021 Gözat %40 İndirim

Nemrud Dağı'nın Zirvesinde Tanrıların Tahtları, 2021
Friedrich Karl Dörner, Vural ÜLKÜ(Çev.)

₺45.00 ₺27.00
Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları, 2020 Gözat %40 İndirim
XVI. Asırda Anadolu'da Alevilik, 2020 Gözat %40 İndirim
Türk Tarihi ve Hukuk, 2020 Gözat %40 İndirim

Türk Tarihi ve Hukuk, 2020
Sadri Maksudi ARSAL

₺35.00 ₺21.00
LİDYALILAR Mythos'tan Logos'a, 2020 Gözat %40 İndirim

LİDYALILAR Mythos'tan Logos'a, 2020
Muzaffer DEMİR

₺25.00 ₺15.00
Roma Tarihi'nin Ana Hatları: I. Kısım Cumhuriyet Devri, 2020 Gözat %40 İndirim

Roma Tarihi'nin Ana Hatları: I. Kısım Cumhuriyet Devri, 2020
Clemens BOSCH, Sabahat ATLAN(Çev. ve Haz.)

₺25.00 ₺15.00
CERRĀḤİYYETÜ'L-ḪĀNİYYE I-II. CİLT (TAKIM), 2020 Gözat %40 İndirim

CERRĀḤİYYETÜ'L-ḪĀNİYYE I-II. CİLT (TAKIM), 2020
Şerefeddin SABUNCUOĞLU, İlter UZEL(Haz.)

₺250.00 ₺150.00
Tarih Araştırmalarında Usûl, 2020 Gözat %40 İndirim

Tarih Araştırmalarında Usûl, 2020
Mübahat S. KÜTÜKOĞLU

₺30.00 ₺18.00
Osmanlı'nın Sosyo-Kültürel ve İktisâdî Yapısı, 2020 Gözat %40 İndirim
Tezkire-i Rızâ (İnceleme-Metin-Dizin), 2020 Gözat %40 İndirim

Tezkire-i Rızâ (İnceleme-Metin-Dizin), 2020
Zehrimârzâde Seyyid Mehmed Rızâ, Gencay ZAVOTÇU(Haz.)

₺30.00 ₺18.00
ES-SEB'Ü'S-SEYYÂR FÎ-AHBÂR-I MÜLÛKİ'T-TATAR(İNCELEME-TENKİTLİ METİN), 2020 Gözat %40 İndirim
Millî Mücadele 1919-1922 I-II, 2020 Gözat %40 İndirim

Millî Mücadele 1919-1922 I-II, 2020
Kâzım ÖZALP

₺30.00 ₺18.00
El-Evamirü`l-Alâ`iyye fi`l-Umûri`l-Alâ`iyye Selçuknâme, 2020 Gözat %40 İndirim

El-Evamirü`l-Alâ`iyye fi`l-Umûri`l-Alâ`iyye Selçuknâme, 2020
İbn Bibi El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali El-Ca'feri Er-Rugadi, Mürsel ÖZTÜRK(Çev.)

₺70.00 ₺42.00
Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemâhir fî Ma'rifeti'l-Cevâhir), 2020 Gözat %40 İndirim

Kıymetli Taşlar ve Metaller Kitabı (el-Cemâhir fî Ma'rifeti'l-Cevâhir), 2020
Ebu'r-Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Emine Sonnur ÖZCAN

₺25.00 ₺15.00
Mimar Koca Sinan, 2020 Gözat %40 İndirim

Mimar Koca Sinan, 2020
Afet İNAN

₺10.00 ₺6.00
İstiklal Yolunda, 2020 Gözat %40 İndirim

İstiklal Yolunda, 2020
Ruşen Eşref ÜNAYDIN

₺10.00 ₺6.00
Kıpçak Uruk ve Boyları, 2020 Gözat %40 İndirim

Kıpçak Uruk ve Boyları, 2020
Haşim ÖZEL

₺10.00 ₺6.00
Urartu Krallığı Yönetim ve Organizasyon, 2020 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Devleti'nde Nafia Nezareti, 2020 Gözat %40 İndirim
Tabakât-ı Nâsırî Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hârezmşâhlar, 2020 Gözat %40 İndirim

Tabakât-ı Nâsırî Gazneliler, Selçuklular, Atabeglikler ve Hârezmşâhlar, 2020
Minhâc-i Sirâc el-Cûzcânî, Erkan GÖKSU(Tercüme ve Notlar)

₺15.00 ₺9.00
Osmanlı Maârifi'nde Mûsikî, 2020 Gözat %40 İndirim
Siyâset-Nâme Nizâmü'l-Mülk, 2020 Gözat %40 İndirim

Siyâset-Nâme Nizâmü'l-Mülk, 2020
Mehmet Altay KÖYMEN(Haz.)

₺30.00 ₺18.00
Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, 2020 Gözat %40 İndirim
Türkiye-İtalya Siyasi İlişkileri (1923-1939), 2020 Gözat %40 İndirim
Târİh-i Behiştî Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî(686-791/1288-1389) I, 2020 Gözat %40 İndirim

Târİh-i Behiştî Vâridât-ı Sübhânî ve Fütûhât-ı Osmânî(686-791/1288-1389) I, 2020
Behiştî Ahmed Çelebi, Fatma KAYTAZ, Müjgân ÇAKIR

₺50.00 ₺30.00
Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki, 2020 Gözat %40 İndirim

Çanakkale'de Savaşanlar Dediler Ki, 2020
Ruşen Eşref ÜNAYDIN

₺5.00 ₺3.00
Kudüs Haçlı Krallığı Siyasî Tarihi(1099-1187), 2020 Gözat %40 İndirim