İletişim +90 312 267 16 11

İnceleme-Araştırma Kategorisine Ait Yayın Listesi

Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I-II. Cilt(Takım), 2020 Gözat %40 İndirim

Karadeniz'in Orta Çağ Dönemi Eserleri ve Topoğrafyası I-II. Cilt(Takım), 2020
Anthony BRYER, Davıd WINFIELD, İsmail KÖSE(Çev.), Rıchard ANDERSON(Harita ve Planlar), June WINFIELD(Çizimler), veysel USTA(Haz.)

₺180.00 ₺108.00
Moğol İstilâsı Devrinde Türkistan, 2020 Gözat %40 İndirim

Moğol İstilâsı Devrinde Türkistan, 2020
V.V. BARTHOLD, Seniha Sami MORALI (Çev.), Gülnar KARA (Haz.)

₺80.00 ₺48.00
Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar On Üç Asırlık İhtilaflar ve Mücadele, 2020 Gözat %40 İndirim

Doğuşundan Günümüze Tasavvufa Dair Tartışmalar On Üç Asırlık İhtilaflar ve Mücadele, 2020
Frederick DE JONG (Ed.), Bern RADTKE (Ed.), Salih ÇİFT (Yay. Haz.)

₺100.00 ₺60.00
Orta Çağ İslâm Dünyasında Bilim Tarihi Makaleleri, 2020 Gözat %40 İndirim

Orta Çağ İslâm Dünyasında Bilim Tarihi Makaleleri, 2020
Mehmet Şemseddin Günaltay , Melek DOSAY GÖKDOĞAN (Yay. Haz.) , Bihter TÜRKMENOĞLU (Yay. Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozumu Bildiriler, 2020 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Afrika'da Türkler Sempozumu Bildiriler, 2020
Ayşenur ŞENEL (Yay. Haz.) , Şükrü ÇAVUŞ (Yay. Haz.)

₺22.00 ₺13.20
Doğu Türkistan İçin Savaş, 2020 Gözat %40 İndirim

Doğu Türkistan İçin Savaş, 2020
Dr. İklil Kurban

₺15.00 ₺9.00
Şarki Türkistan Cumhuriyeti (1944-1949), 2020 Gözat %40 İndirim
Mehmed Talât Paşa 1874-1921, 2020 Gözat %40 İndirim

Mehmed Talât Paşa 1874-1921, 2020
Prof. Dr. Hasan BABACAN

₺34.00 ₺20.40
Demirci Akıncıları, 2020 Gözat %40 İndirim

Demirci Akıncıları, 2020
İbrahim Ethem AKINCI

₺66.00 ₺39.60
Memlükler'de Tarih ve Tarihçiler, 2020 Gözat %40 İndirim

Memlükler'de Tarih ve Tarihçiler, 2020
Prof. Dr. Fatih Yahya AYAZ

₺34.00 ₺20.40
Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu), 2020 Gözat %40 İndirim

Çin Kaynaklarında Türkler Eski T'ang Tarihi (Chiu T'ang-shu), 2020
İsenbike TOGAN - Gülnar KARA - Cahide BAYSAL

₺36.00 ₺21.60
Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi KİKLADLAR Cilt: I,II, 2020 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Dönemi Ege Adaları Tarihi KİKLADLAR Cilt: I,II, 2020
Yasemin DEMİRCAN - Levent KAYAPINAR - Ayşe KAYAPINAR

₺34.00 ₺20.40
Talim ve Terbiye Kurulu Kararları (1925-1928), 2020 Gözat %40 İndirim

Talim ve Terbiye Kurulu Kararları (1925-1928), 2020
Güray KIRPIK , Muhammet Ahmet TOKDEMİR

₺34.00 ₺20.40
Ege ve Yunan Tarihi, 2020 Gözat %40 İndirim

Ege ve Yunan Tarihi, 2020
Arif Müfid MANSEL

₺50.00 ₺30.00
Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284-641, 2020 Gözat %40 İndirim

Geç Roma İmparatorluğu Tarihi M.S. 284-641, 2020
Stephen MITCHELL , Turhan KAÇAR (Çev.)

₺40.00 ₺24.00
Edward Raczynski'nin Türkiye Seyahati Günlüğü, 2019 Gözat %40 İndirim
Selimiyye (inceleme-Çevirimetin-Sadeleştirme), 2019 Gözat %40 İndirim

Selimiyye (inceleme-Çevirimetin-Sadeleştirme), 2019
Prof. Dr. Cihan OKUYUCU (Haz.)

₺22.00 ₺13.20
Tuhfetü'l-Guzât Bir Silahşorluk Risalesi, 2019 Gözat %40 İndirim

Tuhfetü'l-Guzât Bir Silahşorluk Risalesi, 2019
Ümran KARADENİZ (Yay. Haz.)

₺28.00 ₺16.80
Âdâb-ı Zurafâ (İnceleme-Tıpkıbasım-İndeks), 2019 Gözat %40 İndirim

Âdâb-ı Zurafâ (İnceleme-Tıpkıbasım-İndeks), 2019
Azîz-Zâde Hüseyin Râmiz , Prof. Dr. Sadık ERDEM (Haz.)

₺32.00 ₺19.20
Konsiller Tarihi İznik' ten II. Vatikan' a, 2019 Gözat %40 İndirim

Konsiller Tarihi İznik' ten II. Vatikan' a, 2019
Francıs DVORNIK, Soeur Jean Marıe O. P. (Çev.), Prof. Dr. Mehmet AYDIN (Çev.)

₺12.00 ₺7.20
Eski Orta Asya Türk Devletleri' nde Aile, 2019 Gözat %40 İndirim
Künhü'l-Ahbâr, Gelibolulu Mustafa Âli, 2019 Gözat %40 İndirim

Künhü'l-Ahbâr, Gelibolulu Mustafa Âli, 2019
Prof. Dr. Ali ÇAVUŞOĞLU (Yay. Haz.)

₺122.00 ₺73.20
Toplu Makaleler I-II. Cilt (Takım), 2019 Gözat %40 İndirim

Toplu Makaleler I-II. Cilt (Takım), 2019
Hikmet Turhan Dağlıoğlu, İsmail Kasap (Yay. Haz.)

₺234.00 ₺140.40
Bizans Devleti Tarihi, 2019 Gözat %40 İndirim

Bizans Devleti Tarihi, 2019
Georg OSTROGORSKY, Prof.Dr. Fikret IŞILTAN (Türkçeye Çev.)

₺42.00 ₺25.20
Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, 2019 Gözat %40 İndirim

Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, 2019
Prof. Dr. Mehmet SARAY

₺28.00 ₺16.80
Hâtırat (1876-1958), 2019 Gözat %40 İndirim

Hâtırat (1876-1958), 2019
Behiç ERKİN, Ali BİRİNCİ (Haz.)

₺52.00 ₺31.20
Tarih Nasıl Yazılır? Tarihyazımı için Çağdaş Bir Metodoloji, 2019 Gözat %40 İndirim