İletişim +90 312 267 16 11

İnceleme-Araştırma Kategorisine Ait Yayın Listesi

Yeni Assur Sanatı II: Resim, 2019 Gözat %40 İndirim
Tarih-i Beyhakî, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Beyhakî, 2019
Ebu'l-Fazl Muhammed B. Hüseyin-i Beyhakî, Necati LÜGAL, Hicabi KIRLANGIÇ

₺80.00 ₺48.00
Yeni Assur Sanatı I: Mimarlık, 2019 Gözat %40 İndirim
Mimar Koca Sinan, 2018 Gözat %40 İndirim

Mimar Koca Sinan, 2018
Afet İNAN

₺22.00 ₺13.20
Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018 Gözat %40 İndirim

Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018
Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Kıvameddin BURSLAN, Ali İhsan YİTİK

₺38.00 ₺22.80
Düşünceleriyle Atatürk, 2018 Gözat %40 İndirim

Düşünceleriyle Atatürk, 2018
Arı İNAN, İsmet PARMAKSIZOĞLU

₺24.00 ₺14.40
Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018 Gözat %40 İndirim

Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018
Hatice DURGUN

₺66.00 ₺39.60
31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018 Gözat %40 İndirim

31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺20.00 ₺12.00
Fizan Hatıraları, 2018 Gözat %40 İndirim

Fizan Hatıraları, 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺10.00 ₺6.00
Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018 Gözat %40 İndirim

Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018
Şirin BEYÂNÎ, Mustafa UYAR

₺16.00 ₺9.60
Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye), 2018 Gözat %40 İndirim

Ravzatu's-Safâ fî Sîreti'l-Enbiya ve'l-Mülûk ve'l-Hulefâ (Tabaka-i Selçukiyye), 2018
Muhammed bin Hâvendşah bin Mahmûd Mîrhând, Erkan GÖKSU

₺30.00 ₺18.00
Fâtımîler Devleti Tarihi (909-1171), 2018 Gözat %40 İndirim
Geç Ortaçağ Dönemi'nde Pamfilya, Pisidya ve Likya'nın Tarihî Coğrafyası, 2018 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018
Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN

₺62.00 ₺37.20
Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018 Gözat %40 İndirim

Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018
Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, Bilal GÜZEL

₺40.00 ₺24.00
Kültepe Tabletleri XI-a, 2018 Gözat %40 İndirim

Kültepe Tabletleri XI-a, 2018
Hakan EROL

₺70.00 ₺42.00
Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018 Gözat %40 İndirim

Suriye: Tarih, Siyaset, Dış Politika, 2018
Prof. Dr. H. Mustafa ERAVCI

₺24.00 ₺14.40
Kadıasker Atama Ruznâmçelerinden, 2018 Gözat %40 İndirim
100 Fıkra 100 Tarih, 2018 Gözat %40 İndirim

100 Fıkra 100 Tarih, 2018
Dr. Selâhattin TANSEL

₺8.00 ₺4.80
Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018 Gözat %40 İndirim

Türkiye'nin Taksimi Bir Diplomasi Tarihi (1913 - 1923), 2018
Harry N. HOWARD, Salih Sabit TOGAY, Mustafa ÇUFALI, Veysel K. BİLGİÇ

₺36.00 ₺21.60
Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018 Gözat %40 İndirim

Selçuklu İnşâ Sanatı (Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî'nin Kaleminden), 2018
Hasan b. Abdülmü'min el-Hôyî, Cevdet YAKUPOĞLU (Haz.), Namiq MUSALI (Haz.)

₺26.00 ₺15.60
Tarih-i Güzide, 2018 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Güzide, 2018
Hamdullah Müstevfî-yi Kazvinî, Prof. Dr. Mürsel ÖZTÜRK (Çev.)

₺54.00 ₺32.40
İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Diplomasisi, 2018 Gözat %40 İndirim

İkinci Dünya Savaşı'nda Türk Diplomasisi, 2018
Nezihe Selcen KORKMAZCAN

₺42.00 ₺25.20