İletişim +90 312 267 16 11

İnceleme-Araştırma Kategorisine Ait Yayın Listesi

La question du Pont-Euxin (1914-1923), 2019 Gözat %40 İndirim
Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, 2019 Gözat %40 İndirim

Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, 2019
Hasan Basri ÖCALAN, Yusuf Ziya KARAASLAN

₺44.00 ₺26.40
MÖ II.Binyılda Afyonkarahisar ve Çevresi Kültürleri, 2019 Gözat %40 İndirim

MÖ II.Binyılda Afyonkarahisar ve Çevresi Kültürleri, 2019
Özdemir KOÇAK, Mustafa BİLGİN, H. Gül KÜÇÜKBEZCİ

₺34.00 ₺20.40
Hadrıanopolıs Seramik Buluntuları, 2019 Gözat %40 İndirim

Hadrıanopolıs Seramik Buluntuları, 2019
Gülseren KAN ŞAHİN

₺132.00 ₺79.20
Irak Cephesi 1914-1918 Kûtü'l-Amâre Kuşatması, 2019 Gözat %40 İndirim

Irak Cephesi 1914-1918 Kûtü'l-Amâre Kuşatması, 2019
Gül KARABUDA,Yusuf Turan GÜNAYDIN

₺44.00 ₺26.40
Atatürk ve Afganistan, 2019 Gözat %40 İndirim

Atatürk ve Afganistan, 2019
Bilâl N. ŞİMŞİR

₺44.00 ₺26.40
Rumeli Telgraf Hatları 1854-1876, 2019 Gözat %40 İndirim
Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası I, 2019 Gözat %40 İndirim
Cemal Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı, 2019 Gözat %40 İndirim
Moğolların Gizli Tarihi (I Tercüme), 2019 Gözat %40 İndirim
Gupta Tarihi ve  Kültürü, 2019 Gözat %40 İndirim

Gupta Tarihi ve Kültürü, 2019
Müslüme Melis ÇELİKTAŞ

₺14.00 ₺8.40
Yeni Assur Sanatı II: Resim, 2019 Gözat %40 İndirim
Tarih-i Beyhakî, 2019 Gözat %40 İndirim

Tarih-i Beyhakî, 2019
Ebu'l-Fazl Muhammed B. Hüseyin-i Beyhakî, Necati LÜGAL, Hicabi KIRLANGIÇ

₺80.00 ₺48.00
Yeni Assur Sanatı I: Mimarlık, 2019 Gözat %40 İndirim
Mimar Koca Sinan, 2018 Gözat %40 İndirim

Mimar Koca Sinan, 2018
Afet İNAN

₺22.00 ₺13.20
Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018 Gözat %40 İndirim

Tahkîku Mâ Li'l-Hind Bîrûnî'nin Gözüyle Hindistan, 2018
Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-Bîrûnî, Kıvameddin BURSLAN, Ali İhsan YİTİK

₺38.00 ₺22.80
Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018 Gözat %40 İndirim

Elmalı Kazası (1839 - 1914), 2018
Hatice DURGUN

₺66.00 ₺39.60
31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018 Gözat %40 İndirim

31 Mart Hatıraları (İsyan Günlerinde Bir Muhalif), 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺20.00 ₺12.00
Fizan Hatıraları, 2018 Gözat %40 İndirim

Fizan Hatıraları, 2018
Mahir Said PEKMEN, Hasan BABACAN, Servet AVŞAR

₺10.00 ₺6.00
Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018 Gözat %40 İndirim

Moğol Dönemi İran'ında Kadın, 2018
Şirin BEYÂNÎ, Mustafa UYAR

₺16.00 ₺9.60
Fâtımîler Devleti Tarihi (909-1171), 2018 Gözat %40 İndirim
Geç Ortaçağ Dönemi'nde Pamfilya, Pisidya ve Likya'nın Tarihî Coğrafyası, 2018 Gözat %40 İndirim
Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018 Gözat %40 İndirim

Osmanlı Devleti'nde Rüşdiye Mektepleri, 2018
Ayşegül ALTINOVA ŞAHİN

₺62.00 ₺37.20
Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018 Gözat %40 İndirim

Nuhbetü'l-Âsâr Fî-Ferâ'idi'l-Eş'âr, 2018
Kemiksiz-zâde Safvet Mustafa, Bilal GÜZEL

₺40.00 ₺24.00
Kültepe Tabletleri XI-a, 2018 Gözat %40 İndirim

Kültepe Tabletleri XI-a, 2018
Hakan EROL

₺70.00 ₺42.00