İletişim +90 312 267 16 11

İnceleme-Araştırma Kategorisine Ait Yayın Listesi

Ankara Kültepe TABLETLERİ - I (Ankaraner Kültepe-Tafeln), 1990 Gözat %40 İndirim

Ankara Kültepe TABLETLERİ - I (Ankaraner Kültepe-Tafeln), 1990
Prof. Dr. Emin BİLGİÇ, Dr. Hüseyin SEVER, Dr. Cahit GÜNBATTI, Dr. Sabahattin BAYRAM

₺10.00 ₺6.00
Gallipoli: History, Memory and National Imagination, 2014 Gözat %40 İndirim

Gallipoli: History, Memory and National Imagination, 2014
Mehmet Mehdi İLHAN (Yay. Haz.)

₺14.00 ₺8.40
Gedikli Karahöyük I, 2006 Gözat %40 İndirim

Gedikli Karahöyük I, 2006
Refik DURU

₺36.00 ₺21.60
Gücün Mimariye Yansıması KÖPRÜLÜLER, 2015 Gözat %40 İndirim
Firdevsî-i Rumî: KUTB-NÂME, 2011 Gözat %40 İndirim

Firdevsî-i Rumî: KUTB-NÂME, 2011
İbrahim OLGUN (Haz.), İsmet PARMAKSIZOĞLU (Haz.)

₺21.00 ₺12.60
Gülşen-i Şu`ara İndeksli Tıpkıbasım: AHDî, 2014 Gözat %40 İndirim
Fezleketü Akvâli`l-Ahyâr fî `İlmi`t-Târih ve`l-Ahbâr (Fezleketü`t-Tevârih), 2009 Gözat %40 İndirim

Fezleketü Akvâli`l-Ahyâr fî `İlmi`t-Târih ve`l-Ahbâr (Fezleketü`t-Tevârih), 2009
Kâtip ÇELEBİ, Seyyid Muhammed es-Seyyid (Takdim İnceleme ve Lahikaları Terc.)

₺35.00 ₺21.00
Fas Tarihi, 2012 Gözat %40 İndirim

Fas Tarihi, 2012
İsmail CERAN

₺50.00 ₺30.00
Fars Atabegleri Salgurlular, 1991 Gözat %40 İndirim

Fars Atabegleri Salgurlular, 1991
Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL

₺10.00 ₺6.00
Facts on the Relocation of Armenians (1914-1918), 0 Gözat %40 İndirim

Facts on the Relocation of Armenians (1914-1918), 0
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU

₺8.00 ₺4.80
Eyüp Sabri Paşa ve Tarihçiliği, 2011 Gözat %40 İndirim

Eyüp Sabri Paşa ve Tarihçiliği, 2011
Mehmet Akif FİDAN

₺12.00 ₺7.20
Evliya Çelebi Seyahatnamesi`nin Yazılı Kaynakları, 2012 Gözat %40 İndirim

Evliya Çelebi Seyahatnamesi`nin Yazılı Kaynakları, 2012
Türk Tarih Kurumu, Hakan KARATEKE (Haz.), Hatice AYNUR (Haz.)

₺19.00 ₺11.40
Eski Türk Şiiri, 1991 Gözat %40 İndirim

Eski Türk Şiiri, 1991
Reşid Rahmeti ARAT

₺30.00 ₺18.00
Eski Erçiş -Çelebibağı Mezarlığı ve Mezar Taşları, 2000 Gözat %40 İndirim
Gürcistan Tarihi, 2003 Gözat %40 İndirim

Gürcistan Tarihi, 2003
Erdoğan MERÇİL (Notlar ve Yay. Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Hadîka-i Vekâyi`, 1998 Gözat %40 İndirim

Hadîka-i Vekâyi`, 1998
Adnan BAYCAR

₺10.00 ₺6.00
Hadikatü`s-Selatin İnceleme - Metin, Celâl-Zâde Sâlih Çelebi, 2013 Gözat %40 İndirim

Hadikatü`s-Selatin İnceleme - Metin, Celâl-Zâde Sâlih Çelebi, 2013
Hasan YÜKSEL, H. İbrahim DELİCE (Haz.)

₺20.00 ₺12.00
Hakkari Taşları II: Gizemin Peşinde, 2015 Gözat %40 İndirim
Halil Edhem Hatıra Kitabı I-II, 2013 Gözat %40 İndirim
Hamidoğulları Beyliği, 0 Gözat %40 İndirim

Hamidoğulları Beyliği, 0
Sait KOFUOĞLU

₺24.00 ₺14.40
Hazine-i Hassa Nezareti, 2000 Gözat %40 İndirim

Hazine-i Hassa Nezareti, 2000
Arzu T. TERZİ

₺8.00 ₺4.80
ERYTHRAİ CİLT: I - II, 2015 Gözat %40 İndirim

ERYTHRAİ CİLT: I - II, 2015
Cevdet BAYBURTLUOĞLU

₺34.00 ₺20.40